2014-05-22

Crowdfunding. Om varför vänstern borde våga bejaka individualiteten

Är vänstern sämre än högern på att bejaka teknikutvecklingen och de möjligheter som digitaliseringen erbjuder när det gäller att göra avtryck i den politiska opinionsbildningen? I dag hävdar jag på Dagens Arena tillsammans med Robin Zachari att den politiska vänstern i Sverige i onödan tappar mark genom sin ovilja - eller oförmåga - att utnyttja crowdfunding till individuella projekt och personliga kampanjer.

Crowdfunding innebär att medborgare erbjuds att vara med och finansiera ett enskilt projekt. Det kan avse en politisk kampanj av något slag, utgivandet av en bok eller kanske till och med ett biståndsprojekt. Mest känd är Barack Obamas crowdfunding i samband med hans presidentvalskampanjer. Jag hade själv tecknat mig på hans e-postlistor under kampanjen och hade all möda i världen att värja mig när hans hustru Michelle Obama regelbundet sände mig till synes förtroliga meddelande som inleddes med "Dear Ulf" och som avslutades med en önskan om att jag skulle donera åtminstone ett mindre belopp för att hjälpa henne och Barack att skapa en bättre värld. (Tur att jag inte var amerikansk medborgare och fick donera, då är det risk att jag hade ruinerat mig - så hjärteknipande var dessa vädjanden.)

Kollektiv finansiering av politiska projekt är inte något nytt i svensk politik. Redan 1912 startade till exempel några försvarsentusiaster ett initiativ till byggandet av pansarskeppet Sverige under namnet ”Svenska pansarbåtsföreningen”. I dagens digitaliserade värld där möjligheten att omedelbart nå ut till och interagera med stora mängder (crowd) människor är möjligheterna oerhört stora.

Men högern verkar vara piggare än vänstern på att i en individualiserad tid utnyttja dessa möjligheter. I artikeln ger vi några exempel: "Den Timbroanslutne dokumentärfilmaren Martin Borgs har samlat in pengar för att göra en dokumentärfilm om vad han menar är slöseri med skattepengar. Johan Norberg, liberal debattör, samlade in över 200 000 kronor till sin bok om digitaliseringens konsekvenser för maktfördelningen i dagens värld. Inför EU-valkampanjen har den libertarianska centerpartisten Sofia Arkestål samlat in pengar till sin personvalskampanj via just crowdfunding. Hennes partikollega Fredrick Federley har hakat på."

Det finns inga skäl att ge högern monopol på individualiserad crowdfunding. Individualitet är inte lika med egoism. Solidariska individualister borde ta mer plats i opinionsbildningen och idéutvecklingen, och crowdfunding är ett utmärkt medel att stimulera en sådan utveckling.

Dessa saker diskuterade jag och Robin Zachari även på ett seminarium arrangerat av Tankesmedjan Tiden och ABF Stockholm tidigare i veckan, och då i sällskap med just Sofia Arkestål, Veronica Svärd, Daniel Daboczy och Maria Holm. Hela seminariet kan ses här.

Jag har nyligen också skrivit om nätet som en underutnyttjad politisk kraftkälla i form av crowdsourcing, i Svenska Dagbladet på Under strecket. Den texten kan läsas här.

Inga kommentarer: