2014-05-13

KU prickar Maud Olofsson - risk att Nuon-affären lever vidare

Uppdaterat tisdag 13 maj kl 21.30. I kväll medverkade Maud Olofsson i SVT Aktuellt för att kommentera Konstitutionsutskottets prickning av henne. Framträdandet blev dessvärre TV-historia redan när det sändes. Trots programledarens intensiva försök att få henne att besvara den fråga som alla ville ha svaret på - det vill säga om hon hade informerat statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg om affären i förväg - vägrade hon att ge något svar. Tystnaden blev plågsam - TV-tittaren såg en före detta toppolitiker och näringsminister i fritt fall. De tendenser till att Nuon-affären skadat Alliansregeringen som jag skisserat nedan förstärks av Maud Olofsson katastrofala framträdande i kväll.

*

Politiska skandaler i Sverige brukar inte påverka väljaropinionen, särskilt inte på lång sikt. Ändå måste man konstatera att Nuon-affären skadat alliansregeringen. För det första har regeringspartierna fått lägga tid och kraft på att krishantera Nuon-affären, tid och kraft som annars hade kunna läggas på att utveckla politik och försöka återvinna väljarnars förtroende inför riksdagsvalet. För det andra - och sannolikt viktigare - har Nuon-affären skadat bilden av Alliansens regeringsduglighet. Även om affären aldrig seriöst ifrågasattes av Socialdemokraterna är det regeringen som har ansvaret för dess genomförande. Tidigare näringsminister Maud Olofssons vägran att infinna sig till Konstitutionsutskottet och det faktum att hon och Fredrik Reinfeldt ger olika uppgifter om huruvida statsministern informerats om affären har givits stor medieuppmärksamhet och ger bilden av ett inte särskilt professionellt hanterande av frågan.

Även i dag - när hon fått skarp kritik av Konstitutionsutskottet - vägrar Maud Olofsson att ge medborgarna relevant information om hennes agerande som näringsminister. På en upprepad fråga från TT om huruvida hon på något sätt informerade statsminister Fredrik Reinfeldt eller finansminister Anders Borg svarar Maud Olofsson: Jag har svarat på de frågor jag vill svara på. Tystnaden skadar Maud Olofssons anseende och bidrar till att spekulationerna om vem som visste vad och när om Nuon-affären kommer att fortsätta.

Det är bra att Konstitutionsutskottet initierat en utredning om behovet att reglera ministrars skyldighet att infinna sig inför utfrågningar i utskottet. Men det är trist att det skulle behövs en Lex Olofsson - jag trodde att normen att infinna sig skulle vara tillräckligt stark. Så var inte fallet och nu blir det sannolikt skärpta regler i stället.

5 kommentarer:

Orion77 sa...

Maud Olofsson hade uppenbarligen fått rådet av sin juridiske konsult att endast svara att "den konstitutionella sidan av saken etc.", på varje fråga från SVT:s journalist. Och att under inga förhållanden svara på någon fråga rörande de faktiska ansvarsförhållandena eller överläggningarna i Rosenbad om NUON-affären.

Anonym sa...

Otroligt. Att inte kunna bekräfta eller dementera ett tidigare uttalande. Teorin är att hon inte kan ställa statsministern mot väggen. Bra! Då är det acceptabelt att godkänna en affär som innebär en förlust på nästan 40 miljarder kronor. Det här innebär nog två saker:
- Tillsamnans med skandalen kring Abir Al-Sahlani medför detta att c åker ut ur både eu parlamentet och riksdagen.
-Alliansen förlorar regeringsmakten

Av mindre betydelse är att m och Reinfeldt nu också förlorar min röst. De hade de inte gjort om Maud Olofsson och Fredrik Reinfeldt varit ärliga, och i stället sagt precis hur det låg till, dvs ärlighet. Svår att smälta en inkompetens som innebär förlust av 40 miljarder, men just oärligheten smäller högre som avgörande faktor för mig just nu.
Kjell Eriksson

Anonym sa...

Heder eller välavlönade styrelseuppdrag, om ministern själv får välja?

Anonym sa...

Vad säger du om Anders Sundström, fd S-minister, som satt i Vattenfall:s styrelse när affären beslutades?

Anonym sa...

Hej Ulf, varför avrådde du inte Anders Sundström att köpa Nuon för fem år sedan?

Har styrelsen inget ansvar? Varför utfrågar inte Aktuellt Vattenfalls styrelseordförande?

Alla som visste för fem år sedan. Varför var de så tysta och försynta?

Fyra frågor till dig men det är endast den första som du kan besvara.

Jack London