2013-08-08

Tre frågor Fredrik Reinfeldt borde lyfta med Barack Obama

USA.s president Barack Obama besöker Sverige den 4-5 september. Visserligen kommer besöket till stånd genom ett avhopp, då Obama med kort varsel ställde in sitt planerade möte med den ryske presidenten Vladimir Putin. Men besöket är ändå ett uttryck för att de svensk-amerikanska relationerna just nu är mycket goda. OBS! Uppdatering om huruvida mötet kom till genom ett avhopp eller ej finns längst ned i texten!

Så har det sannerligen inte alltid varit. Sveriges relationer med USA har i modern tid alltid varit kontroversiella och satta under debatt. Fryspunkten i de svensk-amerikanske relationerna infann sig efter Olof Palmes så kallade jultal 1972, där han jämförde USA:s bombningar av Nordvietnam men nazistiska illdåd under andra världskriget, följdes av att USA vägrade ta emot någon ny svensk ambassadör i Washington efter den avgående Hubert de Besche.  Den tänkte ambassadören Yngve Möller fick placeras i Oslo i stället.

Eftersom Sverige nu har så goda relationer med USA gäller det att utnyttja dessa på bästa sätt. Den amerikanske presidenten är luttrad till övermått när det gäller att få kritik av sina politiska fiender. Desto starkare skäl att statsminister Fredrik Reinfeldt som en politisk vän till Barack Obama inte av några etikettsskäl väljer att undvika att lyfta några av de viktiga frågor där Sverige och USA har olika uppfattningar. Särskilt skulle jag vilja att Reinfeldt tog upp följande tre frågor.

1. Stäng Guantanamo. Fånglägret Guantanamo på Kuba är en skamfläck för USA och skadar USA:s anseende i världen. I lägret hålls människor fångna utan rättslig prövning, ungefär på samma sätt som Dawit Isaak i Eritrea. Lägret bryter mot internationell rätt, fångarna tvångmatas, påståenden om tortyrliknande omständigheter har framförts i flera sammanhang. Obama har lovat att stänga lägret, men ännu inte lyckats hitta en väg att göra det. Det är viktigt att Obama inte ges intrycket att omvärlden förlikat sig med Guantanamo. Reinfeldt bör dra sitt strå till stacken genom att markera att Guanatanomlägrets existens är oacceptabelt givet folkrätt och mänskliga rättigheter.

2.  Upphör med olagliga drönarattacker. Sedan några år använder USA förarlösa flygplan - så kallade drönare - i "kriget mot terrorismen". Drönarattackerna har inget eller endast begränsat stöd i folkrätten och många oskyldiga människor får sätta livet till i de amerikanska operationerna. Användningen av drönare måste folkrättsligt regleras och USA måste synliggöra de principer som ligger till grund för användningen. Allt annat strider mot rättsstatens principer. Lek med tanken att ryska drönare besköt vad man kallade tjetjenska terrorister på svenskt territorium så framstår orimligheten i det hela.

3. Avskaffa dödsstraffet. Vi får aldrig någonsin vänja oss vid att USA gör gemensam sak med länder som Iran, Saudiarabien, Nordkorea och Kina och dödar sina medborgare. I dag är det faktiskt bara ett 20-tal länder kvar i hela världen som genomför avrättningar - de allra flesta av dem är diktaturer. Att inte protestera innebär en tyst legitimering av denna barbariska företeelse. Därför bör Fredrik Reinfeldt utnyttja tillfället för att markera Sveriges bestämda avståndstagande av dödsstraffet.

Sedan tycker jag förstås att Sverige också bör protestera mot USA:s skandalösa övervakning av omvärlden, vilken avslöjades av Edward Snowden. Men jag antar att många andra kommer att vara på Fredrik Reinfeldt i denna fråga.

Noterar när jag kommit till slutet av denna bloggpost att även Stefan Löfven vill att Fredrik Reinfeldt lyfter frågorna om Guantanamo och drönarattackerna med Obama. Mycket bra. (Jag vill betona att vi inte har samordnat våra uppfattningar i denna fråga.) :-)

Sveriges relationer till USA har alltid väckt starka känslor. Vänstern tenderar att tycka att Sverige går i USA:s ledband. Högern tenderar att tycka att den svenska vänstern är besatt av anti-amerikanism. Tipsar med anledning härav om min och Marie Demkers artikel i Dagens Nyheter för några år sedan, om anti-amerikanism som företeelse och som begrepp.

Uppdatering kl 19.10: På sin blogg skriver en irriterad utrikesminister Carl Bildt att Barack Obama minsann inte kommer till Sverige "i stället för" att träffa Putin, utan att besöket i Sverige skulle ha genomförts ändå. Ja, det kanske det skulle ha gjort. Bildt redovisar inga belägg för att så skulle ha varit fallet. Vita Husets pressmeddelande påstår varken det ena eller det andra. Men genom att publicera beslutet om att ställa in mötet med Putin parallellt med beslutet om att besöka Sverige blev den allmänna tolkningen att besöket i Sverige genomförs "i stället" för mötet med Putin. En samlad världsmedia i form av till exempel New York Times, The Guardian, BBC och CNN använder ordet "instead" när de beskriver Sverigebesöket.

Carl Bildt blev till och med så uppretad att han i en twitterväxling med mig (@CBildt vs @UlfBjereld) i nio olika inlägg skriver att jag bland annat håller på att "förlora all trovärdighet som seriös debattör i frågor som denna", att jag visar "dålig stil" samt att jag är "bitter, bitter, bitter". Well - många svaga sidor har jag. Men bitterhet är inte en av dem. Jag säger som Björn Afzelius: Jag blir aldrig bitter, det är mot min natur. :) (Svenska Dagbladet skriver om twitterväxlingen mellan mig och Carl Bildt här.)

Varför är då denna fråga så viktig för Carl Bildt? Han kan naturligtvis ha rätt i sak och tycker att rätt skall vara rätt. Men intensiteten i Carl Bildts agerande kan nog bara bero på att Obamas besök i Sverige inte blir lika prestigefyllt om det improviserats fram som ett reservalternativ till Putin än om det framställs som ett besök i sin egen kraft. Bilden av besökets tillkomstprocess är naturligtvis mycket viktigare för Carl Bildt än vad den är för Barack Obama. Vita Husets val att presentera beskedet om det inställda Putin-besöket parallellt med beskedet om Sverige-besöket är svårt att tolka på annat sätt än att de båda händelserna var tänkta att ses i ett sammanhang. Oavsett hur långt planeringen av ett Sverige-besök egentligen gått.


16 kommentarer:

Orion77 sa...

Får jag lägga till ett par saker som Fredrik Reinfelt och Carl Bildt bör ta upp med President Obama:

1. Missa inte chansen nu att skapa kommunikation till och bättre relationer med IRAN. Just nu, när den nye iranske presidenten Hassan Rohani har tillträtt finns en sådan chans.

2. Benåda Bradley Manning. (Tänk om Norges Nobelprisakademi ger honom Fredspriset för 2013, vilket skulle vara minst lika välförtjänt som Obamas förtida Fredspris!)

Manning (och Edward Snowden) har brutit mot lagen, men som professor Stephen Walt har påpekat gjorde också "the founding fathers" i vad som blev U.S.A. just det när de utgav sin berömda deklaration om självständighet för 237 år sedan. http://walt.foreignpolicy.com/?page=2 [2013-07-03]

Omdömet sa...

Har inga invändningar, dock ligger frågan om dödsstraff vad jag vet på delstatsnivå. Obamas inflytande i t ex Texas är nog inte stort i den frågan.

Anonym sa...

Bildt har väl kissat på sig i ren extas flera gånger i dag.

Anonym sa...

Manning (och Edward Snowden) har brutit mot lagen, men som professor Stephen Walt har påpekat gjorde också "the founding fathers" i vad som blev U.S.A. just det när de utgav sin berömda deklaration om självständighet för 237 år sedan. http://walt.foreignpolicy.com/?page=2 [2013-07-03]

Manning och Snowden bröt enligt min vetskap mot demokratiskt stiftade lagar. Det gjorde inte the founding fathers.

Trevlig helg

Anonym sa...

Visst ta upp Gitmo med Obama och be honom att skicka tillbaks fångarna till myndigheterna i deras hemländer.

Ta också upp drönarattackerna och påpeka att terrorister har immunitet när dom som dom ofta gör hålls ihop med oskyldiga.

Bulten i Bo sa...

Det normala om man inte har funnit bevis för begången brottslighet (som 11 års rättegångslös häktning på Guantanamo förefaller indikera) är väl att man villkorslöst släpper fången fri. Jag kan inte förstå varför man prompt skulle "skicka tillbaks fångarna till myndigheterna i deras hemländer".

Visst, skulle myndigheterna där begära någon fånge utlämnad bör väl ärendet skötas enligt de vanliga civiliserade rutinerna; dvs, att myndigheterna får framlägga bevis för begången brottslighet som påkallar ett utlämnande. Även om man dock kan tycka att 11 år är en lite lång tid för att begära ett utlämnande.

Rörande drönarattackerna, ja, det är ju lite rörande att se att kommentatorn ovan verkar stenhårt tro på USA:s försäkran att man har bevis på att personerna som utsätts för de rättegångslösa avrättningarna verkligen gjort sig skyldiga till terroristdåd. Med tanke på att man inte lyckats döma en enda Guantanamofånge för terrorism, menar jag.

Anonym sa...

Vad gäller dödsstraffet i USA så ankommer det väl inte på Sverige eller något annat land att ha synpunkter på rättsskipningen i en demokratisk stat.

Anonym sa...

Ulf
"Sedan tycker jag förstås att Sverige också bör protestera mot USA:s skandalösa övervakning av omvärlden"
I sa fall ska Sverige till att borja med ocksa protestera mot "skandalosa" overvakningar av de europeiska landerna som haller pa med samma. Man kan inte forbli naiv i dagens varld som den ser ut.
Visst ska dodsstraffet avskaffas i varlden men manga erkanner att de skulle vilja ha det tillbaka da man ser vilka gruvliga brott som begas. Michigan avskaffade det innan Sverige och det var inte sa lange sen som Frankrike avskaffade halshuggning!

Orion77 sa...

Carl Bildt vet kanske något om förspelet till Barack Obamas besök i Stockholm, något som andra inte känner till. Kanske har CB lobbat flitigt för ett sådant besök. Det spelar nu inte så stor roll, precis som Ulf B visar har besöket i Stockholm lagts in "instead of" det avlysta mötet Obama-Putin, och uppfattas så internationellt.

Jag har ytterligare ett förslag till ämne för Fredrik Reinfelt att ta upp med Obama: Erinra om dennes mycket uppmärksammade tal i Cairo den 4 juni 2009! Ett tal som väckte stora förhoppningar i hela Mellanöstern om en ny amerikansk politik där. Han lovade att arbeta för bättre relationer mellan USA och den muslimska världen, mellan israeler och palestinier. Talet som hölls i Cairos universitet Al Azhar mottogs med hopp och entusiasm runt om i världen. En ny era tycktes vara i vardande.

Men av detta blev intet. I stället blev det fler israeliska illegala "bosättningar", alltmer palestinsk mark jämte vattentillgångar har stulits, allt fler judiska invandrare från fjärran länder har importerats. "Tvåstatslösningen" är inte längre möjlig.

Inför de nya förhandlingar som nu avses upptas mellan Israel och Palestinas företrädare bör Fredrik Reinfelt fråga Barack Obama: Vart tog ambitionerna från Cairo 2009 vägen? Varför övergavs de mål som då ställdes upp?

Jens sa...

Skulle vara intressant att få veta från Reinfeldt ja Bildt förmodligen kan svara på det.
-NÄR hade man tänkt tala om att Obama skulle komma till Sverige om det nu va bestämt.
- Hade man tänkt att tala om det heller hade det tänkt att vara hemligt?
- Det möte man nu ska ha är det för att diskutera allmäna världsfrågor eller ärret så att USA och Obama måste smörja Sverige( Reinfeldt/Borg) angående Snowden skandalen?
- Vill Obama säkra sig om att Sverige står bakom USA:s agerande i detta fall.
- Och är det genom Sverige som endast agerar Panelhöna i EU som förvisso har en hygglig ekonomi utåt men bedrövligt innehåll som ska agera spion/snackare för att framstå USA i bättre dager.

Så nog finns det ett antal frågor för Reinfeldt/Bildt att svara på

Olof Olsson sa...

Angående orsaken till Bildts: snarstuckenhet: Tror du inte han tycker att frågan är känslig pga att det är svårt att låta bli att tänka att besöket är en belöning för svensk flathet i Snowdenfallet, där ju Bildt agerat för att EU INTE ska diskutera frågan?

Martin Nyberg sa...

Det finns två missuppfattningar bland kommentarerna om dödsstraffet.

Det finns inte bara delstatliga dödsstraff i USA utan också ett federalt dito. Det kan Obama avskaffa imorgon dag (genom exekutiv order höll jag på att säga, men det hade väl varit en för lättsam ordlek för ett så allvarligt ämne).

Delstaternas, och unionens, dödsstraff var under ett flertal år stoppade eftersom högsta domstolen hade sagt att dödsstraff stred mot konstitutionens förbud mot grymma och ovanliga straff. Det kan domstolen säga igen, eller så kan man introducera lagstiftning som förbjuder även staterna att verkställa dödsstraff - om så erfordras till och med göra ett tillägg till konstitutionen. Allt detta ligger inom presidentens inflytandesfär, även om det svåraste är att påverka högsta domstolen, tätt följt av att ändra konstitutionen.


Och, jo, det ankommer på ALLA demokratiska stater att ha synpunkter på rättsskipningen i alla länder, särskilt när den i ett land som annars ses som en demokrati så uppenbart strider mot de mänskliga rättigheterna.

Anonym sa...

Q Was the Sweden visit even under consideration before the decision to scrap the summit was made?

MR. CARNEY: I believe that a visit to Sweden has been under consideration for some time, yes.

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/08/07/press-gaggle-aboard-air-force-one-en-route-andrews-air-force-base

Jens sa...

Så sant så Olof.
Visst är det så.
Och som sagt så skulle det inte förvåna mig om Sverige inte är mer inblandad nu i mindre bra frågor än vad som brukar var "vanligt" med USA och alla andra länder som inte har allt för gott rykte....
Tror ni Snowden har ett och annat om Sverige med på ett antal frågor...
Men där kommer väl förmodligen svaret från Alliansen och Reinfeldt att
dokument och Diariepapprena inte är Sanna.

Anonym sa...

Ulf? Du bor i trygghetens vasastan va? Har du haft några nära o kära som har blivit mördade?
Hade mina barn blivit mördade hade nog jag oxå krävt mördarens huvud på fat.
Man förstår vidden av vidrigheter först när man drabbas själv

Anonym sa...

Tre frågor Barack Obama borde lyfta med Reinfeldt

1. Fas3
2. Polisnotorna
3. Det nedmonterade svenska försvaret.