2013-08-11

Israels nya bosättningar hotar fredsprocessen

I dag meddelade Israel att man avser att bygga ytterligare 1 200 bostäder på ockuperad palestinsk mark. Beskedet kommer bara tre dagar innan de så känsliga fredsförhandlingarna mellan Israel och palestinierna efter flera års dödläge skulle återupptas.

Beskedet kom inte oväntat. Men det innebär en allvarlig provokation mot den palestinska motparten, mot USA och resten av världssamfundet, och inte minst mot fredsprocessen själv.

I sak betyder de 1 200 bostäderna inte så mycket. Skulle de israelisk-palestinska förhandlingarna gå enligt plan så skall en överenskommelse som innebär upprättandet av en palestinsk stat föreligga om nio månader, i maj 2014. I så fall spelar ytterligare 1 200 olagliga israeliska bostäder på palestinsk mark ingen större roll.

Men symbolvärdet av det israeliska beslutet är stort. Genom sitt agerande urholkar Israel möjligheterna för det palestinska ledarskapet att få intern legitimitet för de eftergifter i förhandlingarna som måste göras, särskilt i flyktingfrågan. Beslutet kan mycket väl provocera fram palestinska motaktioner som i sin tur försvårar för det israeliska ledarskapet att göra sina nödvändiga eftergifter, särskilt i frågan om Jerusalem.

Det är viktigt att omvärlden nu aktivt stöttar den palestinska sidan att gå vidare i fredsprocessen, trots det israeliska beslutet. Sverige kan aktivt bidra genom att till exempel fullt ut erkänna Palestina och öppna en svensk ambassad i östra Jerusalem. Eller vad säger Carl Bildt?

31 kommentarer:

Dessa mina minsta bröder sa...

Man kan fråga sig är Israel en seriös fredspartner när man fortsätter att bygga och satsa på bosättningar inför en fredsuppgörelse?

Unknown sa...

Jag tror inte Israel är så värst intresserade av 'fred'. Tyvärr så har man i 60+ år lyckats söndra och härska. Det gör man även idag och timingen för nya bosättningar enligt Israeliskt synsätt är 'perfekt'. För oss vanliga dödliga kallas det provokation. Palestinierna ska ge upp allt och kanske kanske då blir det någon märklig 'fred' - hur den ska se ut kan man undra!

http://janpaimo.blogspot.se/2013/08/fred-eller-evig-konflikt.html

Janne

Anonym sa...

För det första... den sk västbanken som geografiskt heter Judeen och Samarien är inte ockuperat. Området är däremot "omdiskuterat". För att vara ockuperat måste området vid tiden för ockupationen tillhört en erkänd stat. Så var aldrig fallet under sexdagarskriget 1967.

sven sa...

Det är missvisande att tala om ockuperade områden och ockuperad palestinsk mark.
1967-gränserna var inga gamla hävdvunna gränser.De var 18 år gamla vapenstilleståndgränser.
De gränserna hade kunnat se ut hur som helst.Det hade kunnat blivit så att Israel inte hade funnits om de arabiska länderna hade lyckats i sitt uppsåt att förhindra att Israel bildades 1948.

Orion77 sa...

Enligt uppgifter i media är de ytterligare 1200 illegala "bosättningarna" på ockuperad mark en del i en kohandel mellan Israel och Palestina -- dvs priset för att Israel släpper 104 palestinska fångar (varav en del sitter i mer än 25 år).

Att denna bytesaffär meddelas just nu, inför de nya "fredsöverläggningarna", är utan tvivel övermaktens sätt att visa fingret för sin svagare motpart. Att detta skulle vara till fördel för förhandlingarna är det ingen som tror, och övermakten vill heller inte att det ska bli en uppgörelse.

För den som är intresserad av bakgrunden till de långdragna problemen i Mellanöstern rekommenderar jag en bok av den israeliske historieprofessorn Shlomo Sand, verksam i Tel Aviv. Boken heter "The Invention of the Jewish People" (original på hebreiska 2008, engelsk övers 2009 och 2010). Titeln är förvisso provocerande, men jag försäkrar att författaren ger full täckning för den. Han behandlar hela problematiken från botten, t ex vad är ett folk, vad är en nation, vem kan folkbokföras som jude, osv. Han ger många uppgifter om förhållandena i Israel som nog i allmänhet är okända i Sverige, t ex denna: I Israel är äktenskap mellan en jude och en icke-jude förbjudna. Samma princip som i det gamla Sydafrika, där äktenskap mellan vit och svart/färgad var olagliga.

Anonym sa...

Vad kan hota fredsprocessen mer än Hamas' vägran ett erkänna Israel öht. Och Fatah's vägran att erkänna en judisk stat?

Anonym sa...

Anonym 10:17 har iofs fel. Ett territorium behöver inte tillhöra en specifik stat för att anses vara ockuperat enligt Genevekonventionerna.
Däremot har Sven rätt
Judea och Samaria är omtvistat land alltsedan arabvärlden, inkl. Araberna i området sa nej till en palestinsk stat enligt FN's delningsförslag av 1947 och krig utbröt med Israel som den försvarande parten.

Guardian sa...

Jag förstår att man väljer att vara anonym om man inte ens känner till att begreppet "ockupation" består i att ett område ligger under en främmande stats militära kontroll.

Inte ens Israel bestrider att man ockuperar Västbanken....

Anonym sa...

Orion77 = judehatande nazist...?

Orion77 sa...

Beträffande Ulfs rubrik på inlägget, "Israels nya bosättningar hotar fredsprocessen", kan bara konstateras att det av Israel officiellt tänkta, och av t ex USA önskade resultatet på "fredsprocessen", dvs en lösning med en separat stat för palestinierna, inte längre är möjligt. Den mångåriga "bosättningspolitiken" har redan för flera år sedan nått sitt mål: Att omöjliggöra en fungerande palestinsk stat. Vad PM Netanyahu & Consortes möjligen avser är en "statsbildning" för palestinierna av samma typ som de s k bantustaterna i dåvarande Sydafrika, dvs ofunktionella enheter, helt beroende av härskarstatens godtycke. I princip bara avsedda att leverera billig arbetskraft åt denna. Detta framgår mycket tydligt av ett tal som Netanyahu höll i Bar-Ilan 2009.

Det sannolika resultatet är därför en enstatslösning, dvs en "judisk stat" i vilken de palestinier som bor i området visserligen måste inkluderas, men inte ges fullvärdigt medborgarskap. Därmed uppstår en fullfjädrad Apartheid-stat, återigen enligt mönster av det gamla Sydafrika.

Det vi nu ser är hur utvecklingen tar ny sats mot detta kusliga mål, som kommer att få katastrofala konsekvenser för hela Mellanöstern.

Anonym sa...

Orion77

"I Israel är äktenskap mellan en jude och en icke-jude förbjudna"

Vad hander da om en judisk person gift med en icke judisk person flyttar till Irael?? Ar inte det aktenskapet giltigt?

Bulten i Bo sa...

Denna artikel ger mer information för den som är intresserad av de israeliska bestämmelserna för äktenskap.

Anonym sa...

Orion77

"...katastrofala konsekvenser för hela Mellanöstern."

Jassa, jaha, och vilka skulle de vara? Ar det inte katastrofalt nog i "hela Mellanostern", Israel exkluderat??
Du ar bra naiv som tror pa propagandan du skriver.

Orion77 sa...

Sveriges Radio, P1 morgon idag, hade en intervju med Israels ambassadör i Stockholm, Isaac Bachman. På reporterns fråga vilken inverkan på fredsförhandlingarna som beskedet om ytterligare 1200 "bosättningar" skulle kunna ha, svarade ambassadören att "alla vet" att de områden där dessa ska byggas "under alla förhållanden" kommer att kvarstå/tillfalla Israel. Byggandet skulle därmed inte ha någon betydelse för förhandlingarna.

Vidare beklagade ambassadören det elaka tryck som Israel nu är utsatt för, bl a från EU som efter årsskiftet kommer att kräva att produkter tillverkade eller odlade inom OPT skall märkas med ursprungsbeteckning som visar detta. (Enligt EU:s uppfattning ingår de ockuperade områdena inte i Israel.) Rörande de palestinska fångar som inom kort avses bli frisläppta jämställde ambassadören dessa med den norske terroristen Behring Breivik.

Av den korta intervjun, i vilken ambassadören meddelade de nämnda åsikterna, kan nog inte dras någon annan slutsats än att ett fredsfördrag inte står på Israels agenda. Och varför skulle det göra det? Israels zionistiska ledning avser att sluka hela området, att skapa det drömda "Eretz Israel".

Reportern meddelade att även en representant för Palestina hade inbjudits, men avböjt att delta.

sven sa...

Orion 77
Vad har varit arabernas dröm om judar och Israel sedan 1948?

A-K Roth sa...

Handlar det verkligen om ytterligare bosättningar, eller byar? Handlar det inte om nya byggen inom redan existerande byar, platser som vid tidigare fördrag skulle falla till Israel vid markbyte vid fredsslut?

Sedan, angående de terrorister som nu släppts, alla kan googla och se vilka sorts brott många av dem är dömda för. Några hjältar är de verkligen inte men de kommer att hyllas som så både på VB och i Gaza.

Bulten i Bo sa...

Handlar det inte om nya byggen inom redan existerande byar, platser som vid tidigare fördrag skulle falla till Israel vid markbyte vid fredsslut?

Sakta i backarna, något överenskommelse om markbyten är fortfarande inte beslutat. Israelerna får vackert vänta med att flytta in tills det att ockupationen är avslutad, annars begår de brott mot Andra Genevekonventionens förbud för ockupantens befolkning att flytta in på ockuperat område.

Bulten i Bo sa...

Fångarna som släppts finns listade här, tyvärr dock ingen eller mycket lite information huruvida de dömts i civila eller militära domstolar, om brotten begåtts på ockuperat område eller ej, huruvida de erkänt eller förnekat skuld i brotten eller om de erkänt under tortyr.

Orion77 sa...

The Daily Beast har publicerat en artikel av Peter Beinart, som diskuterar de aktuella förhandlingarna mellan Israel och Palestina. I likhet med många andra bedömare är han pessimistisk. Men han tar också upp en annan kärnfråga, dvs ledande israeliska politikers insisterande på att omvärlden ska erkänna Israel som en "judisk stat". Enligt Peter Beinart handlar detta om vad som kan hända i framtiden: "... what will take place after Israel leaves the West Bank. For Netanyahu, the creation of a Palestinian state must mean the end of Palestinian claims against Israel. But there’s a problem. Even if Israel relinquishes the West Bank, it will still contain more than a million Palestinians. Jews generally call these folks “Israeli Arabs.” But surveys suggest that they increasingly call themselves “Palestinian” citizens of Israel. And even after the creation of a Palestinian state, they’ll have claims.
Israel’s Palestinian citizens don’t want to leave. Over the decades they have developed an identity distinct from their West Bank and Gazan cousins. They appreciate living in a prosperous, democratic country. But—and this is what keeps Netanyahu up at night—they don’t want that country to be a Jewish state."

Peter Beinart är en av de yngre judiska debattörer som har framträtt på senare tid, i USA. Notabelt är att han själv betecknar sig som "Zionist". Den mycket läsvärda artikeln finns på
http://www.thedailybeast.com/articles/2013/08/13/israeli-palestinian-peace-talks-won-t-solve-the-jewish-state-problem.html

A-K Roth sa...

Samtliga 26 som nu släppts har dömts för mord. Det borde vara störande att de välkomas som hjältar. Att försöka ursäkta mord med att offren bodde på fel plats - inte något de flesta vill vara med på.

Bulten i Bo sa...

The list included 17 names of prisoners who had murdered Israelis skriver länken, inte 26.

"offren bodde på fel plats", ja A-K, jag tolkade din brist på protester här som att du delade kommentatorns åsikt om att icke uniformsbärande personer på Västbanken är legitima avrättningsoffer. Om så ej var fallet (vilket inlägget ovan indikerar) beklagar jag att då du ej på plats deltog i protesterna mot hans skriverier.

Personligen är jag av åsikten att de ansvariga för riktade såväl som mindre riktade mord begångna under ockupationen ska ställas inför en internationell krigförbrytardomstol där deras fall ska undersökas av opartiska domstolar. Ska vi passa på att bli överens i den frågan, A-K?

Guardian sa...

I ett av fallen hade personen ifråga dömts till 22 års fängelse och han hade redan avtjänat 20 år på straffet.
Om straffet enligt det israeliska rättsväsendet skulle vara sonat inom 2 år, är det svårt att förstå ambassadör Bachmans liknelse att ”frige Breivik” eller hojtande om ”stora uppoffringar”.
Med tanke på föregångaren Zvi Mazels bravader så kan man undra om Israel har råd med ännu en hysterisk diplomat i Sverige.
Pinsamt.

I listan på de frigivna fanns det även personer som helt klart borde klassas som motståndsmän, israeliska militärer på Västbanken/Gaza är exempelvis helt legitima måltavlor i en konflikt.


By the way Roth, bosättarattacker mot palestinier på Västbanken legitimeras på precis samma grund; dom bor på ”fel” ställe….

A-K Roth sa...

Så det är O.K. att frigivna yxmördare och bussbombare hyllas som hjältar av Abbas? Märkligt. En sak att bli frigivna efter avtjänade straff. En annan att hyllas. Tror knappast att israeliska ledningen vill hylla som hjältar bosättare som begår hemska brott.

Bulten i Bo sa...

Det vore kul om den gamla Guantanamo-supportern A-K Roth kunde förklara vilket skydd Genevekonventionerna föreskriver för ockupationsmaktens medborgare när de uppträder i civila kläder på ockuperat område (vilket alltså borde vara liktydigt med stridsområde).

Guardian sa...

"...frigivna yxmördare och bussbombare hyllas som hjältar av Abbas"
Det där synar jag omgående.

Det är bara att plocka fram källan till att Abbas "hyllar" dom som "hjältar" för vad dom gjort.

A-K Roth sa...

Jag vill hjälpa dig syna,Guardian:

Sök på

Ahmed Mahmed Jameel Shahada
(mördare)

Abu Na’ame Abrahim Mahmus Samir
(bussbombare)

Kamal Awad Ali Ahmad
(torterade och mördade 15 personer)

Mördare eller politiska fångar som ska hyllas?

Bulten i Bo sa...

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/more-than-100-palestinian-prisoners-released-as-israel-clears-way-for-peace-talks-in-washington-8735267.html

hamnade jag på spm första länk när jag googlade. Av de fall som nämns är två sådana som dödat israeliska soldater.

Jag fick inget svar från A-K Roth på min fråga om vilket skydd civilkädda personer frånockupationsmakten åtnjuter när de bryter mot andra Genevekonventionen och befinner sig på ockuperad mark. Som vanligt alltså...

Guardian sa...

Du får gärna ha monolog med dig själv Roth. Inga problem.

Men det jag frågade efter vad din källa, att Abbas "hyllar" dom som "hjältar" för vad dom gjort.

Men eftersom du tydligen inte kan visa upp en källa för detta så är det väl gripet ur luften.

A-K Roth sa...

Finns många rapporteringar och många photo-ops som publicerats, Guardian. Det är ju allmänt känt. Detta är bara en länk. Inte troddde jag det var så fattigt med nyheter i Sverige.

https://www.google.com/search?q=Abbas+honoring+released+prisoners+as+heros&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a#fp=d8984c93dd031be2&q=Abbas+honoring+released+prisoners+as+heroes&rls=org.mozilla:en-US:official&spell=1

Det du har diskuterat med dig själv, frågan om de hyllas för vad de har "gjort", blir bara löjligt. Tar en ledare emot yxmördare och bussbombare med stora kramen som Abbas och PM gör hyllar man dem, speciellt som det följer samma mönster som under de senaste åren, då man hyllat många mordbombande "martyrer". Verkligen.

Guardian sa...

Om det är ”allmänt känt” att Abbas ”hyllar” så borde jag givetvis få en seriös länk, istället för en allmän Google sökning…
Och nej - jag håller inte PMW som seriös… men jag ser var du hämtar dina åsikter.

Att med glädje ta emot frisläppta fångar som varit inblåsta under två decennier i Israel, måste inte vara synonymt med att hylla vad dom har gjort.
Det kallas nyanser.

Jag tror att de flesta klarar av att se den distinktionen – särskilt som Abbas sedan 70-talet arbetat för en politisk lösning - apropå löjlig…

Anonym sa...

Guardian anser tydligen att det är helt OK att hylla frigivna mördare.
Mycket talande åsikt.