2013-05-01

Första maj, Göteborg, 2013

Efter en idog första maj-dag i Göteborg kommer här en kort rapport angående deltagandet i de olika demonstrationerna. Den som vill sätta in deltagarsifforna i ett längre och vidare perspektiv rekommenderas att klicka in på min och Mikael Perssons nu uppdaterade text på Politologerna.

Störst i stan var återigen Vänsterpartiet, vars tåg inrymde över 4 100 deltagare, vilket var en ökning med 900 personer från fjolårets siffror. Partiet hade god hjälp av partiledare Jonas Sjöstedts närvaro. Men det höga deltagarantalet i Vänsterpartiets tåg är inte bara en partiledareffekt. Redan förra året ökade deltagandet i Västerpartiets tåg markant jämfört med tidigare år.

Socialdemokraterna samlade i år 1 850 deltagare, vilket var en minskning från förra året med 600 personer. Den viktigaste förklaringen är sannolikt att förra året debuterade Stefan Löfven som första maj-talare på Götaplatsen, vilket samlade många nyfikna. I år hölls talet av den mer anonyme ordföranden för Byggnads Johan Lindholm. Men 1 850 deltagare är ungefär så många som de senaste 20 åren brukar gå i Socialdemokraternas tåg på första maj.

Syndikalisterna (SAC) samlade 1 500 personer, vilket var en minskning med 100 personer jämfört med i fjol. Kommunistiska Partiet (tidigare KPMLr) höll ställningarna och ökade från 750 till 800 deltagare.

Feministiskt initiativ debuterade på första maj i år. Jag hade tyvärr inte möjlighet att följa deras demonstration. Information om deltagarantalet mottages tacksamt.


12 kommentarer:

Anonym sa...

Skamligt när svenskar tågar fram till Internationalen som mest erinrar om det forna Sovjetväldets 1:a Majmanifestationer.

Anonym sa...

Har du uppskattat eller räknat antalet deltagare? Har du personligen varit med på alla demonstrationer?

Ulf Bjereld sa...

Anonym 5:12. Antalet deltagare är räknade av mig personligen, vilket alltså innebär att jag har befunnit mig på plats.

Isbrytning sa...

Hej,
Vi var uppemot 400 personer i det feministiska tåget.
Hälsar,
Julia, Talesperson FiGbg

Ulf Bjereld sa...

Tack Julia!

Orion77 sa...

Var det rätt eller fel av Stefan Löfven att inte ta upp Omar Mustafa i talet den Första Maj?

Facit av Omar Mustafa-affären: Oro i partiet, oenighet mellan fraktioner, osäkerhet om hur minoritetsfrågor som denna bör hanteras. Allt detta under offentlig insyn. Och framför allt: Hur bör förfaras vid fientliga påhopp i personfrågor, från utomstående som inte har med saken att göra? Sådana attacker har lyckligtvis varit sällsynta tidigare, men kan måhända återkomma eftersom denna gick hem.

Jag tror att det var klokt av Stefan Löfven att inte ta upp ärendet just i Första Maj-talet. Hade han gjort det, måste han redovisa partiets slutsatser i frågan redan nu, och det är kanske tiden inte mogen för.

Framför allt är det ovedersägligen så att Första Maj är dagen då de stora, centrala frågorna tas upp. Ett uttalande om Omar Mustafa-affären just vid detta tillfälle skulle ha gjort denna fråga alldeles för stor, och därigenom ha minskat talets fokus på de viktiga frågorna.

Omar Mustafa har ju lämnat partiet. Det kan vara bra att veta vart han går, och vad han avser att satsa på, innan partiets ledning gör ett offentligt uttalande. Det brådskar nog inte. Behövs kanske inte heller.

Anonym sa...

Finns det några (antitrotskistiska) politiska skäl till att du utelämnar Rättvisepartiet Socialisternas eminenta tåg? Utan konkurrens det tåg som hade flest fanor per deltagare.

/TJORVEN

Ulf Bjereld sa...

TJORVEN: Haha, trotskister är alltid så konspiratoriska. :-) Skämt åsido - nej, det är bara av praktiska skäl som jag hoppar över RS tåg, många siffror blir det ändå. Men jag instämmer i påståendet om antalet fanor per deltagare. Kanske något för andra partier att ta efter.

Orion77: Stefan Löfven stod inför ett dilemma. Om han nämnt Omar Mustafa hade fokus kommit på den frågan. Om han avstod från att nämna Omar Mustafa kom fokus i stället på hans tystnad. Jag tycker Löfven helt kort hade kunnat säga några meningar, där han betonade S som ett öppet parti där alla som delar partiets grundvärderingar är välkomna, oavsett religion och bakgrund.

Anonym sa...

Hej Ulf,
Jag tänkte bara kort berätta att vi uppskattar ditt förstamajtågsräknande i minst lika hög utsträckning som vi uppskattar ditt skrivande.
Vi skrev utifrån ditt räknande ett inlägg på BT:s ledarblogg om effekten av att majtågen historiskt sett har minskat i omfång. Ju färre som deltar desto mer engagerad måste den vara som ska motivera sig till att gå med.

Vänligen
Mikael H

Du hittar oss här: https://btledarblogg.wordpress.com

Anonym sa...

Att avgöra från de bilder som tagits från F! skulle jag säga är svårt. Det varierar lite också beroende på vem man frågar. Jag skulle tippa på runt 300-400st demonstranter. F! själva uppger också 400 deltagare.

Orion77 sa...

Sveriges Radio har i "Människor och tro" haft ett program där man tagit upp frågan om islamofobi. SR:s presentation av programmet: "Ökande intolerans mot religiösa minoriteter i Europa. Röster från seminarium anordnat av den socialdemokratiska föreningen Hjärta med rubriken Islamofobi- hur känner vi igen den?"

Jag har lyssnat i efterhand. Det mest påfallande i programmet var hur strikt de medverkande, och SR:s journalist, iakttog det rådande tabu enligt vilket man inte får nämna vem som utfärdade bannbullan mot Omar Mustafa. Och som därmed drog igång mediadrevet. Trots att SR självt presenterar vederbörande längre ned på sidan!

Anonym sa...

SAC samlade 2000 personer och var större än socialdemokraterna och LO...utan inhyrda band...