2013-01-27

Kan Twitter förutsäga valresultatet?

I dag skriver jag på Ajour angående en studie som påstår att innehållet i twitterflödet kan förutsäga valresultat lika bra som traditionella opinionsundersökningar. Är det verkligen så? Ett utdrag ur texten kan läsas nedan. Hela texten kan läsas här.


Men kanske är de klassiska opinionsundersökningarnas storhetstid snart förbi. Den snabba framväxten av sociala medier – inte minst Twitter – ger nya möjligheter att studera medborgarnas känslor, värderingar och åsikter. I studien ”Election Forecasts With Twitter: How 140 Characters Reflect the Political Landscape” (Social Science Computer Review, 29(4) 402-418) argumenterar författarna för att andelen gånger ett av de sex största tyska partierna nämndes på Twitter i valkampanjen 2009 förutsade valresultatet lika träffsäkert som de genomförda opinionsundersökningarna. Så nämndes till exempel CDU i 30.1 procent av Twittertrafiken, och erhöll 29.0 procent av rösterna. Socialdemokraterna nämndes i 26.6 procent av Twittertrafiken, och fick 24.5 procent av rösterna. Den genomsnittliga procentavvikelsen för de sex partierna stannade vid 1.65 procent.

Studien har kritiserats på metodologiska grunder, främst för att ha anpassat tidsperioden på ett sätt som gynnade undersökningsresultatet samt att ha valt bort Piratpartiet som var oproportionerligt förekommande i Twittertrafiken. Författarna försvarar sig med att Piratpartiet valdes bort för att möjliggöra en jämförelse med de traditionella opinionsinstituten och att huvudresultaten kvarstår även om man laborerar med tidsperioderna.

Om de tyska forskarna har rätt väcks frågan om det vi kallar kausala mekanismer. Hur kan det vara så att twitteromnämnanden har så starka samband med  folkopinioner trots att twitteranvändarna inte på något sätt är representativa för befolkningen som helhet? Här är det inte fråga om några obundna slumpmässiga urval, inga viktningar och inga signifikansnivåer eller felmarginaler. Ändå fungerar det. Eller? Till dess frågor ämnar jag återkomma i ett senare sammanhang.

1 kommentar:

Anonym sa...

Twitter verkar märkligt om det är så exakt... Däremot finns det gott om undersökningar som visar att spelbolags odds på olika partier har högre träffsäkerhet än opinionsundersökningar...

Den som spelar pengar på ett visst resultat tar hänsyn till många olika faktorer och det är många som spelar...

Opinionsundersökningar har dels bortfall (folk går inte att få tag i, vill inte svara) dessutom finns alltid risken att folk svarar fel...

Säg att du avskyr ett visst parti nära 4% gränsen... Om tillräckligt många säger sig stödja det partiet så kan man vagga in dom i en falsk säkerhet... Det senare är nog inte så vanligt ännu men det kommer nog att öka... Nu har vi dessutom så många partier som dansar på eller nära linan (4% spärren): Kd, C, Fp och Vp åtminstone...

Alla är inte nära i alla mätningar men samtliga ovan har hamnat ganska nära i vissa mätningar.. Fp hade 5,1% nyligen tex... Vp har legat under 5% och övriga ligger ofta under 4%...