2012-05-19

Expressen, vapenaffären och journalistikens gränser

I dag skriver jag på Ajour om Expressen och domen för vapenbrott. Nedan följer ett utdrag av artikeln. Hela texten kan läsas här.

I fredags dömde Malmö tingsrätt Expressens chefredaktör Thomas Mattsson, nyhetschefen Andreas Johansson och reportern Diamant Salihu till villkorlig dom och dagsböter för vapenbrott samt anstiftan till vapenbrott. Bakgrunden var att Diamant Salihu köpt en illegal pistol på gatan i Malmö, i syfte att visa hur lätt det var att komma över ett vapen. Domen har väckt stor uppståndelse och väcker principiella frågor kring journalistikens samt yttrande- och tryckfrihetens gränser.

En samstämmig kör av journalister, redaktörer och mediefolk har kritiserat tingsrättens dom, med hänvisning till att syftet med vapenköpet var journalistiskt och att yttrandefriheten riskerar att urholkas. Det är utmärkt att medievärlden står upp för yttrande- och tryckfriheten. Jag har svårt att förstå den raljans som Mårten Schultz, professor i civilrätt, väljer att ge uttryck för när han skriver att mediernas makthavare i bombastiska termer skåpar ut åtalet.

När jurister gör sig lustiga över dem som försvarar yttrande- och tryckfriheten blir jag alltid illa till mods.

Däremot gör Expressen i dag sitt bästa för att bekräfta Mårten Schultz nidbild av hur medierna driver kampanjjournalistik i frågan i stället för att sakligt analysera domen. Domen kommenteras på fyra sidor (papperstidningen). Bortsett från två meningar av Eva Wendel Rosberg, lagman vid Malmö tingsrätt, intervjuas ingen jurist eller någon annan person som försvarar eller ens problematiserar domen. Alla intervjuade representerar mediesfären och är självklart kritiska. Expressens och medievärldens kritik mot domen hade stått starkare om nyhetsbevakningen av domen varit mer saklig och analyserande. Som läsare får man nu ingen möjlighet att själv förhålla sig till skälen för domslutet. Bara den ena sidan släpps fram, och bevakningen blir därför just ensidig.

3 kommentarer:

Thomas Mattsson, Expressen sa...

Hej igen Ulf,

Jag har ju kommenterat ditt inlägg på Ajour, men tror att de starka reaktionerna från medie-Sverige också förklaras av att publicister ser ett mönster. Öppna register stängs, det förs fram krav på inskränkningar i Tryckfrihetsförordningen… och så vidare.

När då tre journalister åtalet, vilket ju är mycket ovanligt, är det rimligt att de som ska försvara det fria ordet reagerar. Det vore konstigt, tycker jag, om journalistiken inte försvarades av journalister.

Motargumentet, framfört av en hel del på Twitter som nog inte följt rättsprocessen så noga, är ofta att det som skedde ju var brottsligt och inte kan väl journalister få bryta mot lagen? Svaret är förstås nej, men det har heller inte yrkats på under huvudförhandlingen.

Argumenten för varför åtalet bör ogillas är juridiska, men det behöver vi kanske inte upprepa igen nu. Hovrätten nästa.

Vänligen

Thomas Mattsson,
chefredaktör för Expressen

Anonym sa...

Den juridiska logiken är väl självklar i fallet: brottslig handling- åtal- fällande dom oberoende av vilka gärningsmännen är och deras uppsåt.

Georg sa...

Gamle Expressenmannen Per Svensson skriver på Sydsvenskans kultursida (nu i helgen) att de hårda reaktionerna mot Expressen bottnar i att många vanliga medborgare inte längre vill köpa att journalisterna skulle jobba för ett upphöjt - men från staten och samhällsklasserna fristående - allmänintresse, att de skulle vara den fria opinionsbildningens uttolkare och mästare. Och det har han i och för sig rätt i. Men han undviker att ta vidare det spår som klart antyds i inledningen av hans inlägg, nämligen att journalistiken på många större svenska tidningar idag är mnycket mer sammanvuxen med behovet av att exploatera och fiktionalisera händelser, för att sälja snabba lösnummer, annonser och ipad-prenumerationer, än den var för en generation sedan. Faktakontrollen sviktar, även den, på allvar.

Det som skrivs blir också allt mer präglat av konjunkturbundet tyckande och sensationalism i högt tonläge. Därmed blir journalistiken allvarligt korrumperad, i längden lögnaktig eller reaktionärt inställsam. Människor inser detta och undandrar den sortens journalistik sitt förtroende.