2010-09-19

Om VALU:s prognos slår in - vad händer då?

Nu har resultaten från såväl VALU som Novus valdagsundersökning redovisats, och resultaten är relativt samstämmiga. Alliansen är något större än de rödgröna. Sverigedemokraterna klarar fyraprocentsspärren med liten marginal och blir vågmästare. Osvuret är alltid bäst - men jag skulle bli överraskad om detta övergripande mönster under kvällen förskjuts på något avgörande sätt.

De sju riksdagspartierna gick till val med åtminstone en gemensam målsättning - att undvika att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen och fick en vågmästarställning. Nu talar mycket för att vi är där och det är ett misslyckande för de etablerade partiernas val av strategi. Jag kommer att återkomma till detta inom kort.

Nu kommer Fredrik Reinfeldt sannolikt att sitta kvar som statsminister. Jag tror inte de rödgröna kommer att rikta något misstroendevotum mot honom. I så fall måste de ju ha hjälp av Sverigedemokraterna för att fälla honom och det finns inga som helst skäl för de rödgröna och kanske heller inte för Sverigedemokraterna att ge sig in i ett sådant samarrangemang.

Hittills har Fredrik Reinfeldt varit entydig i att det block som blev störst skall regera och att vi skall undvika en blocköverskridande koalitionsregering. Det tycker jag i grunden är en sund inställning och det har jag också påtalat vid flera tillfällen, t ex här. Hur det kommer att fungera i praktiken är en annan sak. Alliansregeringen och Miljöpartiet kommer sannolikt att föra någon slags samtal (kanske informella), men jag är tveksam till om dessa samtal kommer att leda till någon form av organiserat samarbete.

Jag tror att risken att de etablerade partierna försöker bemöta Sverigedemokraterna genom att ta över delar av partiets politik är betydligt mindre än vad den var i Danmark. Men helt säker kan man förstås inte vara.

Jag återkommer i kväll eller i natt med en artikel på Newsmill om Socialdemokraterna och valresultatet. Den kommer - oavsett valresultatet - att kretsa kring det uteblivna förnyelsearbetet inom partiet.

Fortfarande bygger alla resonemang på prognoser. Vi inväntar nu de faktiska valresultaten.

Inga kommentarer: