2009-03-08

USA avskaffar dödsstraffet?

Flera delstater i USA överväger att avskaffa dödsstraffet (Aftonbladet 8/3, ännu ej på nätet). Det är en alldeles fantastiskt god nyhet! Vad är det som har hänt? Har idéerna om människovärde och människolivets okränkbarhet äntligen fått fullt genomslag även i USA? Håller hämndtänkandet och barbariet på att utrangeras även från det amerikanska samhällslivet?

Nej, riktigt så bra är det inte. Skälet till att bl a Nebraska, Colorado, Washington och Kansas vill avskaffa dödsstraffet är att det är för dyrt! Det kostar tio gånger så mycket att avliva en brottsling som att döma till livstids fängelse, säger den pensionerade domaren Donald McCarmack. Han har dömt nio människor till döden, men ångrar sig eftersom det är ett sådant slöseri med skattepengar.

Samtidigt fortsätter avrättningarna i USA. I onsdags avrättades Kenneth Morris - på sin födelsedag - för ett mord han begått som 20-åring 1991, d v s för hela 18 år sedan.

Det säger förstås en del om det amerikanska samhället att ekonomiska argument är de som biter bäst i arbetet med att avskaffa dödsstraffet. Själv struntar jag i vilka argument som används - bara dödsstraffet avskaffas.

Så är det kanske äntligen något gott som kommer i finanskrisens spår.

5 kommentarer:

G. Tikotzinsky sa...

1. Ämnet behandlades i en artikel i NY Times för sådär 1-2 veckor sedan.

2. "USA" är inte i någon position att avskaffa döds-straffet. Konstitutionen ger varken Kongressen eller Senaten något direkt inflytande över delstaternas kriminal-lagstiftning.

För att "USA" skulle kunna avskaffa dödsstraffet krävs antingen ett tillägg till Konstitutionen, eller att Högsta Domstolen fastställer att straffet strider mot Konstitutionens 8:e tillägg. Åttonde tillägget är, genom 14:e tillägget och ett prejudikat, applicerbart till delstaterna vad gäller "cruel and unusual punishment."

Anonym sa...

Underbart om en del stater bestammer sig for att avskaffa det!!Daremot tycker jag du ar lite val hard mot det amerikanska samhallet Ulf...Aven om dodsstraff ar barbariskt ar val inte hela amerikanska samhallet det? :)Det finns manga humanistiska amerikaner som ar emot det..
Eleni S

Ulf Bjereld sa...

Eleni: Nej, du har naturligtvis rätt i att hela det amerikanska samhället inte är barbariskt. Det finns också många goda krafter i USA som står upp för humanism och människovärde. Men jag noterar också att dödsstraffet har en så stark ställning i den amerikanska opinionen.

Anonym sa...

"...ekonomiska argument är de som biter bäst i arbetet med att avskaffa dödsstraffet." I de stater där livstid betyder livstid är folk mer med på att acceptera en rättvisa utan dödsstraff. Själv bor jag i Michigan som inte avrättat någon sen staten kom till 1837 och en lag därtill 1846. Det var inte så länge sen som folk hängdes i England och halshöggs i Frankrike. Såna otrevligheter förekommer offentligt ännu i vissa länder utan att skapa någon större reaktion.
Ulrika

Anonym sa...

Hoppas också man slopar dödsstraffet i de stater det finns. Men uppgifter om den nämnde domarens åsikter vill jag läsa i första hand, speciellt som den kommer från en tabloidliknande tidning med dåligt "track record" i kvalitén på journalistiken.

Det krävs belägg och orginalkälla om man ska hävda att domaren som citeras 'enbart' hade pengar som motiv. Tänk om han hade annat att säga också? Jag fick inga träffar på nätet när jag sökte.

Att kostnaden dödsstraff vs livstids fängelse ofta har förts fram i argument av motståndare till dödsstraff är ju också välkänt.

A-K Roth