2009-03-17

Hur starkt är motståndet mot Ipred-lagen?

Den 1 april träder Ipred-lagen i kraft. Ipred-lagen innebär att en upphovsrättsinnehavare kan vända sig till domstol för att få ut information om personer som misstänks för olaglig fildelning. Tidigare har internetoperatörerna haft tystnadsplikt. Men nu kan domstolen tvinga operatörerna att lämna ut namn- och adressuppgifter på personer som misstänks för olaglig fildelning. Därefter kan upphovsrättsinnehavaren kontakta den misstänkte fildelaren och kräva ersättning eller hota med åtal.

Svenska Dagbladet publicerar i dag en Sifo-undersökning som visar att 48 procent av svarspersonerna är emot Ipred-lagen, medan endast 32 procent är för. Motståndet är störst bland yngre män (79 procent emot), och rödgröna partisympatisörer är mer negativa till lagen än vad den borgerliga alliansregeringens anhängare är.

Motståndet mot Ipred-lagen följer samma mönster som motståndet mot FRA-lagen. I väljarkåren som helhet följer åsikterna vänster-högerskalan. Men bland de som är aktiva och driver moståndet samsas moderater, liberaler, socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister. Jag har just fått tillgång till resultaten från 2008 års SOM-undersökning om svenska folkets ïnställning till FRA-lagen och till andra olika övervakningsinstrument. Spännande resultat som publiceras ganska snart i en artikel som jag skriver tillsammans med Henrik Oscarsson.

För de allra flesta väljare är Ipred-lagen eller FRA-lagen inte en tillräckligt viktig fråga för att den skall påverka deras partival i 2010 års val. Men för den grupp männniskor som engagerat sig och tagit strid mot FRA-lagen och Ipred-lagen är besvikelsen på de etablerade partierna stor. Denna väljargrupp - bestående till stor del av politiskt intresserade unga män och kvinnor - blir inte lätt för de etablerade partierna att mobilisera i 2010 års val. Väljer de soffan, blankröstning eller Piratpartiet? Eller går de stukade med svansen mellan benen och rättar in sig i vänster-högerfållan och röstar blått eller rödgrönt ändå? Oavsett vilket kommer de knappast att vara användbara för de traditionella partierna som röstvärvare eller valarbetare.

Jag säger det igen: Fildelningsproblematiken har kommit för att stanna. Den är toppen på ett isberg av nya sakfrågor som den kommunikationella revolutionen fört med sig. Om detta har jag och Marie Demker som bekant skrivit i boken Kampen om kunskapen. Informationssamhällets politiska skiljelinjer (Hjalmarson & Högberg, 2008). Den boken var nummer två i den trilogi som påbörjades med I Vattumannens tid. Om 1968 års autkoritetsupporor och dess betydelse i dag (Hjalmarson & Högberg, 2005).

Nu har vi påbörjat arbetet med trilogins avslutande del. Boken kommer att heta Den nödvändiga politiken. Makt och motstånd i en individualiserad tid och där syntetiserar vi våra tankar om den kommuniktaitonella revolutionens konsekvenser för maktfördelningen i dagens samhälle, och om hur vi bäst går till väga för att värna gemenskapsvärden i vårt individualiserade samhälle. Vi tänker vara interaktiva i skrivandet av denna bok - återkommer snart med information om hur detta är tänkt att gå till.

Själv kommenterar jag i dag Ipred-lagen i Kvällspasset i P3.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Intressant med den iterativa boken, och jag ser även fram emot att läsa vad ni kommer att skriva om FRA-undersökningarna.

Om ni vill ha inspiration till en platform för att få feedback på en bok som utvecklas iterativt så är det här ett mycket lyckat exempel:
http://www.djangobook.com/en/2.0/chapter01/
Folk kan kommentera varje stycke genom att använda markörerna i vänstra marginalen (tryck på en pratbubbla för att se kommentarerna). Här är en översikt.

Mab sa...

Jag kan tänka mig att Ipred och FRA inte kommer styra hur folk röstar 2010. Om inget annat så för att det politiska minnet tyvärr inte är så långt. Men hur ser du på chansen/risken att Ipred ska spela in i hur folk röstar i EU-valet nu i år? Ipred har ju en tydlig koppling till EU, och sätter man det i sammanhang med andra eu-direktiv som ska implementeas, till exempel datalagringsdirektivet, så blir det ju väldigt uppenbart att det här är frågor där beslut i EU får en väldigt stor inverkan på svensk politik.

Ulf Bjereld sa...

Martin: tack för tips! Vi tar en titt på plattformen och provar hur den känns.

Mattias: Ipred-motståndarna får en utmärkt mobiliseringsmöjlighet inför EU-valet. Men motståndets politiska bredd kan i valrörelsen bli en nackdel. Vad skall man till sist rösta på? Skall bli väldigt spännande att se hur Piratpartiet förmår utnyttja läget.

Anonym sa...

Är du för eller emot IPRED?

Nu kan du rösta!
Skicka sms med texten m13ser14 NEJ om du är emot eller m13ser14 JA om du är för IPRED, till numret 72500

Sen får du veta resultats sidan.