2008-12-03

Om Mona Sahlin, ledarskap och könsmaktsordningen

I går tisdag medverkade jag i SVT Debatt där hela 30-minuterssändningen ägnades åt Mona Sahlin som politisk ledare. En av frågeställningarna kretsade kring huruvida Mona Sahlins ledaregenskaper granskades mera kritiskt eftersom hon är kvinna. Jag skall ärligt säga att det inte kändes enbart angenämt att medverka i en intensiv diskussion om en frånvarande människa, vars egenskaper och själsliv vändes in och ut inför någon miljon TV-tittare.

I dag - i ett helt annat sammanhang - diskuterade jag TV-inslaget med SSU:s förbundsordförande Jytte Guteland. Frågan gällde om det vore möjligt med ett motsvarande TV-upplägg kring en manlig politiker, t ex Fredrik Reinfeldt. Till en början hade vi lite olika uppfattningar, men vi enades ganska snart om en central punkt: givet den rådande könsmaktsordningen skulle ett identiskt TV-inslag kring Fredrik Reinfeldt ha en helt annan mening och betydelse. Två identiska program får olika betydelser om de handlar om en man eller om en kvinna. Mannens överläge i könsmaktsordningen gör honom mindre utsatt för den typ av kritisk personlig granskning som det här var frågan om. Det är ungefär som när de som försvarar pornografin anför att det ju också finns pornografi för kvinnor. Som om bilden av en naken man och en naken kvinna stod för samma sak!

Könsmaktsordning är för mig ett ganska oproblematiskt begrepp. Vi lever i ett samhälle där män som grupp har mer makt än kvinnor som grupp, och den skillnaden får betydelse för t ex könsroller och för hur individer lever sina liv. Den intressanta frågan blir därför inte om utan på vilket sätt könsmaktsordningen påverkar samhällslivet.

Men även givet att det existerar en könsmaktsordning följer inte att all kritik mot en framträdande kvinnlig politiker är en konsekvens av denna könsmaktsordning. Som jag tidigare påpekat har Mona Sahlin det politiska ansvaret för trasslet i frågan om socialdemokraternas samarbetsrelationer till miljöpartiet och vänsterpartiet.

Jag tycker att hon nu försöker ta det ansvaret på ett bra sätt. Inte för att hon är en skicklig kvinnlig politiker utan för att hon är en skicklig politiker.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Hej,

Om jag bara hade hört "könsmaktsordning" men inte fått någon förklaring till dess betydelse hade jag trott efter att ha sett debatten, slutit mig till att kvinnan är överordnad mannen. Där sitter en manlig proferssor och lite försynt räcker upp handen... Söte Jesus, Schyman skulle väl aldrig kommma på tanken att räcka upp handen för att få ordet. Ordet är något man tar. By the way, forskning kring förutfattande meningar om kön och politik visar att diskrimineringen inte är så entydig som gjordes gällande i programmet. Det beror på vilka frågor som diskuteras och vilka typer av skandaler vi har att göra med.

Hälsar
Patrik

Ulf Bjereld sa...

Det gläder mig att Patrik i sin livssyn låter sig inspireras av den gamla vänsterteatergruppen Narrens klassiska låt "Frihet får man inte - frihet tar man" från skivan "Om IB på Gamla Riksdagshuset" (1974).

Sedan kan det ju vara så att försynthet är en underskattad manlig härskarstrategi...

Anonym sa...

Fråga: Vad får vi från kon?

Svar: Mjölk??

Rätt svar: Nej, vi får något annat. Mjölk får vi inte, mjölk tar vi...

GT

Anonym sa...

Dominans ingår i en manlig härskarstrategi. Försynthet ingår också i en manlig härskarstrategi.
I själva verket ingår alla beteenden hos alla män i en överordnad manlig härskarstrategi och därmed kommer alla män att för all framtid, oberoende av hur de beter sig eller uttrycker sig att uppvisa uttryck för en manlig härskarstrategi och cirkelbeviset är färdigt klart.
/BR

Anonym sa...

Vad trött jag blir. Att män tjänar mer, äger mer, pratar mer, bestämmer mer osv beror bara på att män är så oerhört mycket intelligentare, smartare, begåvade och skickligare än kvinnor då? Eller är det den vanliga visan att kvinnor inte vill ha makt och därför tycker om att vara underordnade?

Castor

Anonym sa...

Könsmaktsordningen som begrepp börjar bli ointressant. Vad än en karl säger eller gör anses det bevisa riktigheten av begreppet. T.ex även försynthet. Lyckas Mona Sahlin bli statsminister så kommer somliga säga att det var trots att hon är kvinna, andra tack vare detta förhållande. Det har ingen betydelse vad hon säger eller gör heller?
Det eviga tugget om könsfrågorna har väl snart överlevt sig självt kan vi hoppas.
Fortsätter Rheinfeldt att ha makten efter nästa val kommer det sannolikt att bero på att han undviker de här flummiga dumheterna som andra ( det kränkta folket) vältrar sig i.