2008-06-03

Jimmie Åkesson och "det specifikt svenska"

Sverigedemokraterna har på senare tid pressats på vad som avses med svenskhet och vad som konstituerar svenskheten. Länge har partiet duckat för frågan, men nu väljer Sverigedemokraterenas ordförande Jimmie Åkesson att på sin blogg definiera vad som egentligen menas med det specifikt svenska.

Åkesson skriver: För att något ska betraktas som specifikt svenskt ska det, enligt min uppfattning, vara något unikt för Sverige eller någon del av Sverige, eller så ska det ha en djup förankring bland nu levande eller tidigare generationers svenskar.

Det är utmärkt att Sverigedemokraterna samlar sig till en definition av svenskhet, för då avslöjas obarmhärtigt hur tomt begreppet blir. Med Jimmie Åkessons definition blir till exempel caffé latte och amerikansk rockmusik (djup förankring bland nu levande svenskar) något specifikt svenskt.

Definitionen är i alla fall användbar i ett avseende. Något som är unikt för Sverige är ju frånvaron av ett främlingsfientligt missnöjesparti i parlamentet, och motståndet mot främlingsfientliga partier har en djup förankring bland nu levande svenskar (hela 97.1 procent av de tillfrågade i den senaste Demoskopundersökningen tänkte inte rösta på Sverigedemokraterna). Så om vi använder Jimmie Åkessons definition av det specifikt svenska på hans eget parti, så framgår med all önskad tydlighet att Sverigedemokraterna är osvenskt.

Jag tänkte väl det.

19 kommentarer:

Anonym sa...

Varken caffé latte eller amerikansk rockmusik hade en djup förankring bland tidigare generationers svenskar eller är något unikt för Sverige eller någon del av Sverige...

För övrigt postade Åkesson det där den 12 maj, alltså nästan för en månad sedan. Men när det gäller sossehyckleriet vets tydligen inga gränser.

Ulf Bjereld sa...

Man skall vara noga med orden. Jimmie Åkesson skriver: För att något ska betraktas som specifikt svenskt ska det, enligt min uppfattning, vara något unikt för Sverige eller någon del av Sverige, eller så ska det ha en djup förankring bland nu levande eller tidigare generationers svenskar. Han använder alltså ordet "eller" och inte "och". Det innebär att var och ett av de fyra kriterierna är tillräckligt för att företeelsen skall klassificeras som specifikt svensk. Annars hade Åkesson - som ju är en begåvad person - använt ordet "och" i stället för "eller".

Det är riktigt att Åkesson skrev detta på sin blogg den 12 maj. Antyder du att han har ändrat uppfattning sedan dess?

Anonym sa...

Nu blir det semantik. Jag tolkar det hela som två alternativ.

"För att något ska betraktas som specifikt svenskt ska det, enligt min uppfattning, vara

a) något unikt för Sverige eller någon del av Sverige,

b) ha en djup förankring bland nu levande eller tidigare generationers svenskar."

Men visst kan man märka ord som du gör.

Nej, han har knappast ändrat uppfattning sedan dess. Däremot skrev du "men nu väljer Sverigedemokraterenas ordförande Jimmie Åkesson". När det har gått en knapp månad känns det inte så mycket "nu". Jag kan också märka ord, förstår du.

Förresten, Ulf, tror du som dina statsvetarkolleger Stig-Björn Ljunggren, Sören Holmberg och Anders Sannerstedt att det finns en stor sannolikhet att sd kommer in i Europaparlamentet 2009 och riksdagen 2010, eller håller du dig till din hustrus tes om att det i princip är omöjligt?

Anonym sa...

Begrepp som refererar till kulturella och andra samhälleliga företeelser är alltid vaga; det borde väl du om någon veta. "Arbetarklass" är vagt, "kapitalism" är vagt, etc, etc. Det gör inte dessa begrepp meningslösa. Tvärtom behöver vi dom som analysverktyg; plus att dom spelar en viktig roll i vår egen självförståelse.

Vidare; i en undersökning i SvD för några månader sen tyckte inte mindre än 89 % att det fanns sånt som specifikt svenska särdrag.

Det är också extremt märkligt att nån som tycker att den här typen av begrepp är meningslösa ägnar sig åt samhällsvetenskap.

Det här med kritiken av svenskhetsbegreppet är bara billig pajkastning. Man kan förvänta sig sånt av femöreskrönikörerna i kvällsblaskorna, men knappast av en professor i statsvetenskap.

Ulf Bjereld sa...

Till tobias: Ånej, här handlar det inte om ordmärkeri. Jimmie Åkesson skriver "eller" därför att han menar "eller". Han vet vad han skriver, eftersom hans definition får andra bekymmer om man som du byter ut hans "eller" mot ett "och".

Jag har vid flera tillfällen på denna blogg - t ex här - argumenterat för varför jag tror att sverigedemokraterna får mycket svårt att ta sig in i riksdagen.

Till anonym: Begrepp är samhällsvetenskapens viktigaste byggstenar. Men om ett begrepp definieras på ett sätt så det innefattar företeelser som det inte är avsett att innefatta blir det oanvändbart. Just så är fallet med Jimmie Åkessons definition av det "specifikt svenska".

Anonym sa...

Det är klart att det handlar om ordmärkeri. Nåja, som Anonym skriver är det bara billig pajkastning och förtjänar knappast större uppmärksamhet.

"Jag har vid flera tillfällen på denna blogg - t ex här - argumenterat för varför jag tror att sverigedemokraterna får mycket svårt att ta sig in i riksdagen."

Aha, så då var det alltså det senare alternativet. Tycker du inte att det är märkligt att så många av era kolleger, som också är före detta 68:or, drar så diametralt olika slutsatser? Du tror inte att det beror på att du och din hustru är något... parti(s)ka?

Anonym sa...

Jag tror Ulf förstår att Jimmie inte menar att Café Latte är något specifikt svenskt. Men diskussionen kring svenskhet är intressant så jag väljer att bemöta Ulfs argument.

När Ulf hävdar att Jimmies logik skulle medföra att Café Latte är att betrakta som specifikt svenskt, så är det endast genom Ulfs egna godtyckliga tolkning som slutsatsen blir sådan.

Vilken innebörd Jimmie lägger i orden "djup förankring" vet nämnligen inte Ulf. Det skulle mycket väl kunna vara så att Jimmie betraktar sill och nubbe som "djupt förankrat" (genom matens långa och utbredda tradition i Sverige), men Café Latte som "starkt/vitt förankrat" i och med dess starka utbredning i Sverige idag.

Men om Ulfs tolkning av "djup förankring" var godtycklig, så förutsätter hans resonemang kring "främlingsfientlighet" än mer välvilja.

Till att börja med mäts ju rimligen främlingsfientlighet genom opinionsundersökningar kring folks syn på "främlingar", och i sådana undersökningar styrker inte resultaten alls den bild som Ulf vill påskina.

Men nu är ju även "främlingsfientighet" ett godtyckligt begrepp och jag vill nog hävda att stödet för sd säger mycket lite om utbredningen av främlingsfientlighet eftersom sd inte är ett främlingsfientligt parti.

tingotankar sa...

Bra inlägg Ulf. Kan inte vara lätt att argumentera mot personer som verkar ha svårt att läsa en hel mening på svenska.

Tänk att ordet "eller" var så komplicerat att förstå...
:D

Anonym sa...

Ja,

det var ju sannerigen ett intressant avslöjande. SD uppvisar alltså lika mycket väljarfjäsk (tar ställning för det som är allmänt gillat) som vanliga riskdagspartier.

Det räcker att läsa vilken utrikespolitisk deklaration som helst som sossarna har utfärdat under de år de senast satt vid makte,n för att hitta betydligt värre självmotsägelser och dåligt avvägt språkbruk.

Klassikern i sammanhanget är väl traditionen av att vara för folkrätten och de mänskliga rättigheterna på en och samma gång (trots att man mycket väl känner till konflikten mellan dessa principer).

Åkesson är i alla fall inte inkonsekvent på samma sätt som riksdagspartierna ofta är.

Och varför skulle nu anklagelsen om att caffe latte skulle vara en del av den svenska kulturen slå så hårt mot sverigedemokraterna?

Om sossarnas värsta anklagelse mot SD i kommande valrörelser är att de - i likhet med de flesta svenskar - gillar caffe latte står nog dörrarna till riksdagen vidöppna i nästa val!/ATEIST

Ulf Bjereld sa...

Till Erik: Visst är innebörden av formuleringen "djup förankring" viktig. Men distinktionen "djup" och "starkt/vitt" löser inte Åkessons och sverigedemokraternas problem. Så länge partiet inte lyckas samla sig till en användbar definition av det "specifikt svenska" så blir det svårt att ta deras värnande av just det "specifikt svenska" på allvar. Vad är det egentligen som avses?

Till Archasa: Tack! :-)

Till ATEIST: Poängen är inte att sverigedemokraterna skulle vara mot caffé latte - poängen är att med sverigedemokraternas definiton blir caffé latte exempel på något "specifikt svenskt". Den logiken tror jag t o m att ATEIST uppfattar som något halsbrytande.

ATEIST tar sig också en riktig cykeltur när det gäller folkrätten och de mänskliga rättigheterna. ATEIST skriver att det finns en konflikt mellan folkrätten och de mänskliga rättigheterna, och att det därför inte skulle vara möjligt att stödja både folkrätten och mänskliga rättigheter. Men så är det inte alls. De mänskliga rättigheterna är ju tvärtom en del av folkrätten. Däremot finns det inom folkrätten en spänning mellan de rättselement som baserar sig på principen om statssuveränitet och de som baserar sig på principen om individens rättigheter. På vilket sätt den spänningen bäst skall hanteras finns det olika uppfattningar om. Det enda man kan säga säkert är att det inte finns några enkla sätt.

Anonym sa...

Varför skulle det vara halsbrytande att konstatera att caffe latte drickande är något typiskt svenskt? Eller kaffedrickande överhuvudtaget? Tycker inte alls det är konstiga påståenden (svenskar dricker ju kaffe - och betydligt mer än vad man gör i många andra länder)!

Vad gäller konflikten mellan folkrätten (den del som betonar statssuveränitet) och mänskliga rättigheter (ett sent tillkommet tillskott till folkrätten) gör du ju precis som Jimmie Åkesson gör med svenskheten: Och konstaterar att

"Det enda man kan säga säkert är att det inte finns några enkla sätt [att avgränsa/definiera etc.]"

Med tanke på att socialdemokraterna haft betydligt mer resurser, tid och begåvade människor till sitt förfogande (fler medlemmar) så kan det ju tyckas konstigt att man inte har kommit längre i sådana hjärtefrågor som folkrätt och mänskliga rättigheter!

Betänker man det faktum att Jimmie Åkesson dessutom anklagas för något han har skrivit i ett blogginlägg, medan utrikespolitiska deklarationer ju är ett något allvarligare forum så talar väl knappast jämförelsen till sossarnas fördel!

/ATEIST

Anonym sa...

Ulf, jag lyckades inte ta in mig till orginalartiklarna; kunde alltså bara läsa Åkessons svar på annat som kommit före, det han länkade till i BLT.

(I USA står BLT för Bacon, Lettuce and Tomato sandwich men här står det för en blekingetidning; använde BLT-sandwich som komihågknep)

Tillbaka till frågan: Det verkade från Åkessons artikel som att han blivit ombedd av en journalist på BLT (Inga-Lena ?) att komma med en definition av vad som är svenskt.
Jag ville veta vad Åkesson hade sagt: vad som fick Inga-Lena att be honom redogöra för svenskhet. Det finns alltid en story behind the story. Det vore också intressant att även ta upp vad andra partiledare anser vara "svenskt".

Att ens tala om "svenskhet" känns ju i de flesta sammanhang problematiskt; för tankarna till främlingsfientlighet och misstänksamhet mot andra. Svenskar borde sannerligen kunna nyktra till och inse att mycket av vår kultur kommer utifrån. När civilisationen på sydligare platser utvecklades var vårt land just befriat från inlandsisen. Ingenting är alltså ursvenskt! :)

I sitt sammanhang är det ju roligt att tala om vad som är svenskt;när man vill shoppa svenska presenter på hemslöjden. Och så allemansrätten!

(Måste erkänna att jag tyckte det störde den "svenska" naturen och skogen när jag såg ett enormt palatsliknande byggnadslomplex komplett med murar och böjda tak - tycks jag minnas - i kinesisk stil efter E-4:an norr om Stockholm, en sorts restauranganordning. Jag gillade det inte även om jag älskar kinesisk mat, men det är mitt problem.)

A-K

Anonym sa...

Falafelrulle tror jag är rätt svenskt, starkt knutet till de svenska vegetarianerna.

I mellanöstern äter man vad jag vet inte falafelrulle.

Anonym sa...

Nu var det väl proto-latten Café au lait som de facto var en produkt av supersvenska Arlas reklamgenier, så även om det finns utländska och/eller internationella förbindelser finns det något äktsvenskt även i latten. Intressant nog så antyder detta äktsvenska en mot sd:s förhoppningar om svenskhet stridande kulturell särat hos svensken: det ängsliga anammandet av det utifrån kommande tillsammans med den klädsamma kulturella blygsamhet som får oss att använda adjektivet "osvenskt" som något positivt.

Anonym sa...

Rosengård, Tensta och Rinkeby lär knappast inkluderas i Åkessons definition av svenskhet.
Tänk att vara i den avundsvärda positionen att man kan definiera ickesvenskhet geografiskt.

Anonym sa...

Det framgår ju med all önskvärd tydlighet att det Jimmie med sällskap vill är att gå tillbaka till ett Sverige som aldrig funnits. Större trygghetsknarkare än de vilsna och rädda små sverigedemokraterna har aldrig skådats.

Anonym sa...

vidugavia:
Vad är falafelrulle? Har hört ordet men har inte en aning om vad det är.

Är det något typiskt svensk?

Min tid i Sverige är ju ganska ringa, endast 65 år, så det må vara mig ursäktat att jag inte vet det och man lever ju så länge man lär :-).

Anonym sa...

Falafelrulle torde vara en svensk variant på urgammal judisk/arabisk maträtt med kikärter som stomme? Gör man en traditionell "dip" med mosade kikärter(or?) (chick peas/garbanzo beans) får man "humus" med alla dess varianter beroende på smaktillsats.Friterar man bullar av smeten blir det falafel(recept finns på nätet), oftast serverat i pitabröd (pita pockets)med sallad.
Ordet falafelrulle för tankarna till surströmmingsrulle/klämma med mjukt tunnbröd.
Innan potatisen kom till Sverige var väl ärtor en stomme i den svenska matkulturen? Man fullbordar en cirkel i Sverige om man återgår till ärtor och grovt bröd.(bara filosoferingar)

A-K

hapax sa...

Tack, Ulf, för dina reflektioner om det specifikt svenska! På min blogg hänvisar jag till ditt inlägg, och resonerar vidare lite grann. Välkommen att titta in nån gång.