2008-06-01

USA och det barbariska dödsstraffet

I tisdags i förra veckan avrättades 31-årige Kevin Green genom en giftinjektion i Jarratt, Virgina, USA. Det var den första avrättningen i Virginia på två år, och den första sedan USA:s Högsta domstol i april i år slog fast att giftinjektioner är förenliga med den amerikanska konstitutionen. (De som hävdar att en författningsdomstol är ett bra sätt att värna de mänskliga rättigheterna borde ta sig en funderare över Högsta domstolens utslag.)

Det är ett stort bakslag för dödsstraffsmotståndet i såväl USA som resten av världen att Högsta domstolen gav klartecken till att fortsätta avrätta dödsdömda genom giftinjektioner. Nu kan de enskilda delstaterna gå vidare med att systematiskt ta livet av de 3 263 dödsdömda fångar som väntar på sin avrättning i amerikanska fängelser.

USA:s sällskap i dödsstraffsfrågan förskräcker. Enligt Amnesty Internationals nypublicerade rapport om läget för de mänskliga rättigheterna i världen framgår att Kina, Iran, Saudiarabien, Pakistan och USA ansvarade för 88 procent av alla kända avrättningar under 2007.

Efter att Högsta domstolen i USA 1976 gav delstaterna rätt att återinföra dödsstraffet har 34 procent av dem som avrättats varit svarta, trots att denna befolkningsgrupp endast utgör 12 procent av befolkningen. Detta och mycket annan skrämmande statistik går det att läsa om på den något makabra hemsidan för Death Penalty Information Center.

Om - eller snarare när (för visst kommer vi dit en dag) - USA avskaffar dödsstraffet är mycket vunnet. Det blir inte längre möjligt för stater som Kina och Iran att legitimera sin användning av detta barbariska straff med att det ju också tillämpas i en demokrati som USA. Historien visar också att det nästan aldrig händer att en demokrati inför eller återinför dödsstraffet. Det enda exempel jag kommer på är det s k befriade Irak för något år sedan...

Någon som tror att Fredrik Reinfeldt tagit upp dödsstraffsfrågan i sina samtal med George W Bush och Condoleezza Rice? Jag har mina tvivel. Men under det svenska EU-ordförandeskapet hösten 2009 får han en stark plattform att agera ifrån. Låt oss tillsammans hjälpa honom att inte glömma utnyttja den möjligheten.

13 kommentarer:

Anonym sa...

Jag måste tro att det kommer en dag "när"!

A-K

G. Tikotzinsky sa...

Att Sveriges statsminister skulle lägga sig i det amerikanska döds-straffet är väl en lika bisarr tanke som att USAs president skulle lägga sig i de MILDA straffsatserna i Sverige.

Anonym sa...

Någon som tror att Fredrik Reinfeldt har gett Bush och Rice goda råd om den amerikanska bolånekrisen? Eller kommit med tips om hur republikanerna skall driva sin presidentvalskampanj?

Ulf Bjereld sa...

Jag höjer på ögonbrynet inför det faktum att det finns människor som på fullt allvar jämställer universella värdefrågor som kampen mot dödsstraffet med bolånekriser och kampanjstrategier.

Anonym sa...

Jag höjer i min tur på ögonbrynen på människor som anser att det är OK för ett europeiskt lands politiker att lägga sig i amerikansk inrikespolitik.
Bara tänka sig tanken att svenskar skulle lägga sig i dödsstraffen som den palestinska administrationen utmätt åt de personer som de dömt till döden för kollaboration med Israel.

Ulf Bjereld sa...

Självklart skall avrättningar som genomförs av palestinska myndigheter fördömas med samma kraft och avsky som de som genomförs av USA, Kina, Irak eller Iran.

Det är ju just det som kännetecknar universella värden - man försvarar dem oavsett vem som kränker dem.

Anonym sa...

Inte att döma av rubriken på posten.
Hur skulle vissa reagera om en amerikansk rikspolitiker hade synpunkter på att mördare i Sverige slapp undan med alldeles för låga straff?

G. Tikotzinsky sa...

Varifrån hämtar Bjereld sina "universella värdefrågor?" Det är bara för Bjereld som dödsstraffet är en sådan fråga. För de flesta i världen är det en irrelevant bagatell.

Bjereld har visat att döds-straffet är en hjärtefråga, men därifrån till universell är vägen mycket lång.

Anonym sa...

När samma förbund eller parti som verkar mot dödsstraff bjuder in Hamas till Sverige - en grupp vars fortsatta agerande står för en radda brott mot mänskligheten (HRW)- då får man sig en tankeställare. Och man väntar på en rubrik från någon Broderskapare som med kraft och avsky fördömer Hamas.

Sista rubriken jag läste från en Broderskapare löd, ungefär: "Hamas får inte leka på vår gård" och fanns att läsa i Uppsala Nya Tidning.

Hoppas jag har missat någon artikel.

A-K

Bulten i Bo sa...

A-K, vad jag förstår anser Broderskaparna att fredsförhandlingar i Mellanöstern måste inbegripa medverkan från den israeliska statewn, detta trots att de gjort sig skyldiga till dödande som i numerär vida överstiger dylika handlingar från Hamas.

Sen är det kul att se att militärfetichesterna från Al- hamatzav här helt gratis kan torgföra sin åsikt att rätten till liv INTE är en universell värdefråga.

Undrar om Tikotzinsky också skriver under på devisen "Att Sveriges statsminister skulle lägga sig i det iranska döds-straffet är väl en lika bisarr tanke som att Irans president skulle lägga sig i de MILDA straffsatserna i Sverige"?

G. Tikotzinsky sa...

Ja, om dödsstraffet i Iran utmäts endast för mord under försvårande omständigheter och den dömda får samma due process som i USA. Tyvärr håller de två premisserna inte.

Anonym sa...

Tja att fler araber än israeler dödats beror inte på bristande vilja hos araberna, enbart på att Israels skydd mot terrorism är bra och att terroristerna gillar att omge sig med oskyldiga. Israel använder sig i sina attacker mot terroristledare av Hellfiresmissiler och JDAMS som båda utmärks av en ytterst begränsad sprängverkan. Detta för att minimera kollateral skada. Sitter man i familjens kök och komponerar bomber så bär man dock själv ansvaret för skada på familjen när IDF attackerar.
Att sedan bulten i bo värderelativiserar det amerikanska dödsstraffet för mord med stening för äktenskapsbrott i Iran förvånar ingen som känner hans skriverier.

Anonym sa...

BiB, det jag väntar mig är alltså att Broderskaparna "med kraft och avsky" - Bjerelds ord - jämförbar med artiklar skrivna i protest mot IDF's agerande, tar avstånd från Hamas' agerande.

Vad är det för jämlikhet, broderskap och solidaritet som i princip ignorerar utsatta judiska familjer i gamla flyktingstäder som Sderot?

I denna blogg förs ofta fram att man inte ska blanda in terroristers agerande och mål när man fördömer Israels agerande. Om så, väntar man sig att våldet från en folkvald grupp som Hamas som riktas specifikt mot oskyldiga civila (egna och andra) icke-stridande kritiseras likväl, med kraft och avsky och inga ursäkter. En och annan mening följt av ett "men..." har man sett.

Så var kan jag läsa en artikel från en Broderskapare som raktfram och med kraft och avsky fördömer Hamas'(och andra gruppers) agenda och agerande? Eller ska man fortsätta att tro att de som grupp bara bryr sig om somliga utsatta?
Talar inte väl om dem som ser sig som kristna socialdemokrater.

A-K