2007-10-06

Det politiska är inte privat

Parollen Det privata är politiskt lanserades av kvinnorörelsen under 1970-talet. Nackdelen med parollen är att ju mer vi lägger in i begreppet politik, desto större risk att begreppet politik blir meningslöst. Begrepp använder vi ju främst för att skilja olika företeelser från varandra. Om företeelsen inbegriper "allt" så behöver vi ju inget begrepp för att skilja det företeelsen från andra företeelser - eftersom det inte kan finnas några företeelser vid sidan av "allt".

Avsikten med parollen var snarare att visa att företeelser som intuitivt uppfattades som privata ändå t ex hade sin uppkomst i politiska beslut, hade politiska konsekvenser eller kunde förändras genom politiskt agerande. I den betydelsen har jag inga problem med parollen "det privata är politiskt".

Men därav följer inte det omvända, d v s att det politiska skulle vara privat. Tvärtom säger jag: det politiska är inte privat. Frågan blir aktuell eftersom rörelsen Revolutionära fronten genomför en serie aktioner där de bjuder ut namngivna moderata politikers lägenheter till försäljning. Genom falska annonser med politikernas riktiga telefonnummer angivna som säljare vill de "ge tillbaka" för den plundring som de menar att de moderata politikerna genomför av allmän egendom, t ex den offentligt finansierade sjukvården.

Aktionen är möjligen fyndig. Men genom att i termer av hämnd och "ge igen" göra enskilda politiker till måltavlor sänker Revolutionära fronten tröskeln till hot och personliga trakasserier. Det är en utveckling av politiken som är motbjudande i sig och som inte på något sätt ligger i arbetarklassens intresse.

1 kommentar:

Anonym sa...

När hämnden börjar härja kan den slå på allt möjligt. Hur lång tid skulle det ta innan hämnden drabbar socialister? Det finns säkert personer inom vänstereliten som dragit nytta av "det offentliga" och som kunde bli nästa mål. Se hur det gick inom Sovjet när klassfiender fanns i alla hörn. Det är farligt, på snudd till fascistiskt.