2007-10-29

Att smeka makten

Affären med statssekreterare Ulrica Schenströms pusskalas på krogen med TV4:s politiske reporter Anders Pihlblad väcker viktiga principfrågor. Hur nära personliga relationer kan en journalist ha med en makthavare utan att journalistens trovärdighet påverkas negativt? Är det rimligt att tro att en journalist ena kvällen kan sitta på krogen och pussa en makthavare för att dagen därpå oberoende kritiskt granska samma makthavare? Bör det offentliggöras huruvida statssekreteraren nämnda kväll hade jouransvar i regeringskansliet och därmed operativt ansvar för krishantering?

Fredrik Reinfeldt viftar bort kritiken. Men som jag läste någonstans: Om det varit statssekreterare Lars Danielsson som i påstått berusat tillstånd fotograferats på krogen i en intim situation med t ex Rapports politiska reporter Elisabeth Höglund - hade Fredrik Reinfeldt då också viftat bort det hela? Jag tror inte det. Frågan om Lars Danielsson eventuella jouransvar i regeringskansliet hade sannolikt drivts av moderaterna med full kraft.

Här finns också paradoxal aspekt av en könsmaktsordningen: Lars Danielsson var statssekreterare i statsrådsberedningen och uppfattades och beskrevs som en maktens man. Ulrica Schenström är även hon statssekreterare i statsrådsberedningen men beskrevs tidigt i affären mera som Fredrik Reinfeldts pressekreterare än som den självständiga makthavare hon är.

Jag tycker båda parter har agerat oskickligt. För såväl journalistikens som politikens trovärdighet är det viktigt att rollerna hålls isär. Enskilda misstag kan alltid begås. Tycke kan uppstå - vackert så. Men då gäller det att ta konsekvenserna och inte försöka låtsas som att det regnar. Annars blir det privata blir politiskt och det politiska privat. En sådan utvekcling förlorar såväl väljarna som mediekonsumenterna på.

Så jourlistorna för den aktuella kvällen bör offentliggöras. Reportern bör placeras i redaktionell karantän under en tid. Det är bästa sättet att återupprätta trovärdigheten.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Måste fråga: Har regeringen en sådan jourlista? Eller är Schenström ansvarig för hela världens möjliga och omöjliga kriser och katastrofer 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan?

Ulf Bjereld sa...

Hej Kerstin,

Om jag förstått det rätt finns det en jourlista som Schenström ansvarar för och där hon själv är en av dem som ofta har jouren. Men eftersom jourlistan inte är offentlig är det svårt att veta i detalj hur systemet är upplagt.

En intressant fråga nu är varför regeringen/Reinfeldt inte vill berätta vem som hade jouren den aktuella kvällen. Om det inte var Schenström - uppvägs då det politiska priset av att fortsätta tiga av att den nationella säkerheten annars skulle lida skada? Om om Schenström hade jouren - vore det då inte bättre att berätta det direkt, eftersom det knappast går att hemlighålla sakförhållandet i längden.

Sista ordet är med all sannolikhet inte sagt i denna fråga. Särskilt inte efter det att TV4-journalisten Anders Pihlblad i dag bekräftat att Ulrica Schenström var berusad.

Anonym sa...

Reinfeldt har ju tidigare erfarit att ett kort mästrande påstående följt av tigande är en bra metod för att ta död på drev mot honom (och hans regering) - så han kanske tiger av gammal vana. Misstänker att det kommer att fungera den här gången också.

Anonym sa...

Får erkänna allvarlig missbedöming, det fungerade inte den här gången.
Man kan ju inte alltid ha rätt :-).

Ulf Bjereld sa...

You can't win them all... :-)