2007-02-14

Bildt, utrikesdebatten och historiens ironi

När Carl Bildt blev statsminister i den borgerliga regering som tillträdde 1991 blev en av hans första åtgärder att avveckla den pågående svenska brobyggarinsatsen i Mellanöstern. Avgående utrikesministern Sten Andersson hade under några års tid agerat medlare mellan israeler och palestinier och mellan PLO och USA. Sten Andersson var otvivelaktigt delaktig i den process som utmynnade i att Arafat och PLO definitivt erkände staten Israel. Men Bildt-regeringen menade att svensk utrikespolitik i stället skulle prioritera Europa och Sten Anderssons medarbetare på UD – främst Anders Bjurner och Mattias Mossberg - fick andra arbetsuppgifter. Norge tog över den svenska medlarrollen.

I dag är det andra tongångar. I regeringens utrikespolitiska deklaration som Bildt läste upp i riksdagen sägs i stället att: Sverige skall vara en klar röst för fred, frihet, folkrätt och försoning inte minst i Mellersta Östern. Vi arbetar för en starkare europeisk roll i fredsarbetet. Vi vill mer konkret förbereda skapandet av en självständig och fungerande palestinsk stat som lever i fred med Israel.

Sent skall syndaren vakna.

För övrigt noterar jag att i deklarationen nämns EU 20 gånger, FN 16 gånger och Nato bara två gånger.

Inte ett ord om dödsstraffet, inte ett ord om Guantanamo och inte ett ord om Israels illegala mur/barriär på Västbanken. Svagt.

Läs gärna hur Peter Weiderud – ordförande för Sveriges kristna socialdemokrater – Broderskapsrörelsen – kommenterar utrikesdeklarationen.

15 kommentarer:

Anonym sa...

Och inte ett ord om palestiniernas, arabvärldens och den muslimska världens stöd till terrorism och islamisk fascism eller deras användning av barnterroister. Ingenting heller om den utspridda rasismen mot svarta och judar i den muslimska välden, eller deras förtyck av religiösa och etniska minoriteter (inkl. kristna) samt förtrycket mot kvinnor.

Anonym sa...

Att Palestinagruppernas ordförande, den rattfylleridömde Per Gahrton och Ulf Bjereld uppskattar Carl Bildts Mellanösternpolitik förklarar varför en majortet av liberala och borgerliga svenskar föraktar hans insatser så här långt.

En positiv aspekt i utrikesdeklarationen var dock att han nämnde palestinierna och terrorism i samma mening. Även om den bara handlade om att palestinierna måste ta avstånd från terrorism (inte uttryckligen att deras samhälle de facto är ett i grunden terroristiskt och rasistiskt samhälle). Men man får ju inte glömma att han uttalar sig "diplomatiskt".

Redaktionen sa...

Läskiga kommentarer. (Lika läskiga som de som maskerar antisemitism som "antisionism" - där inräknar jag naturligtvis inte Ulf.)

Anonym sa...

Jimpan,
Berätta gärna vad du tycker är läskigt med kommentarerna.

Sedan säger du att du "naturligtvis inte" tycker att Ulf maskerar antisemitism med "antisionism".

Men vad skulle du tycka om någon ansåg att man måste föra en dialog med KuKluxKlan, och bjuda in dem till Sverige. Anta att de vunnit demokratisk "legitimitet" i några delstater i USA.

Skulle du inte misstänka att det då fanns sympati för klanens åsikter om svarta? Och en överdriven respekt för att rasister i de amerikanska delstaterna "demokratiskt" valt klanen, och att vi därför måste respektera det genom att befatta oss med den?

Redaktionen sa...

För det första har jag aldrig hört (läst) Ulf kallat sig antisionist. Han förespråkar dialog mellan Israel och Palestina, länkar till B'Tselem (och inte till "Bojkotta Israel!", som t.ex. Ali Esbati gör). Detta om varför jag skrev som jag gjorde. Jag är säker på att Ulf kan tala för sig själv.

Det som föranledde mig att använda uttrycket 'läskigt' var främst "palestiniernas, arabvärldens och den muslimska världens stöd till terrorism och islamisk fascism" och "att deras samhälle de facto är ett i grunden terroristiskt och rasistiskt samhälle". Är det obegripligt att jag reagerade på en sådan 1) sammankoppling av hela arabvärlden/den muslimska världen med terrorism, islamistisk eller ej, och 2) benämning av ett helt samhälle som terroristiskt och rasistiskt?

Jag skrev lite på min egen blogg om Hizbollah och Libanon i somras.

Min hållning i frågan om Hamas (som jag antar att du syftar på med ditt KKK-exempel) är att dialog alltid är att föredra framför isolering och bojkott (vilket inte är detsamma som att stödja någon eller ens att förhålla sig okritisk till dennes politiska agenda, vilket en del gjort i förhållande till Hamas, och det stödjer inte jag). Kanske är jag naiv på det sättet.

Anonym sa...

Härligt att se vilken otrevlig demokratisyn som ryms bland Israels apologeter. Självklart bör man i den situation som mats spelar upp tala med Ku Klux Klan anhängarna. Det vore löjligt att tro att man skulle vara Ku klux Klan-anhängare bara för den sakens skull.

Nixon pratade med kommunisterna i Kina, Fälldins regering talade med Sovjet och den icke-rasistiska världen talar idag med Israels nuvarande regering. Ingen skulle väl misstänka Nixon för att vara kommunist, eller antirasister för att dela den rasistiska israeliska regeringens åsikter för den sakens skull? ELler?

/Människovän

Anonym sa...

Till Människovän,
Din parallell är missvisande av mycket enkla skäl. Varken Sovjetunionen eller Kina kunde beskrivas som "hatare". Det var inte rasistiska regimer som hade som öppet deklarerat mål att utrota det amerikanska folket eller den amerikanska statsbildningen. Hamas är en antisemitisk terrororganisation som dessutom är religiöst fundamentalistisk. Det finns ingentng att diskutera med dem, förrän de tar avstånd från detta. Det finns ingenting för Israel att diskutera med dessa, så länge Hamas inte ens erkänner Israels rätt att existera.

Däri ligger skillnaderna. Av samma skäl skulle det inte finnas något för oss att dialogera med KuKluxKlan om, och jag är chockad över att du tycker det.

A-K Roth sa...

jimpan:

Du har som första punkter att Sverige stoppar försäljning av vapen till Israel och att EU ska bryta handel med Israel.

Du verkar därmed tro att ett Israel utan försvar vore önskvärt. Du verkar också tro att ett isolerat och utstött Israel vore önskvärt.

Vilka åtgärder vill du att Sverige ska använda för att motverka palestinska grupper som sysslar med terror? Vilka åtgärder vill du att omvärlden ska välja för att garantera att stöd till palestinier inte går till våld mot egna och andra eller till korruption?

Du har i alla fall den vettiga tanken att Hezbollah kan vara en grupp man inte ska stödja. Som denna grupp var ansvarig för kriget i somras, varför inte som första punkt avväpna den extremt islamistiska gruppen, och i nästa punkt yrka för att isolera, bojkotta och allmänt visa svenskt missnöje mot Syrien och Iran som sponsrar internationell terror via både Hezbollah och Hamas? När tankarna ända går i isoleringens och bojkottens tecken?

Eller är isolering och bortstötande något som passar Israel bättre? Det följer i så fall ett gammalt mönster inom både FN och arabländerna. Det följer ett obehagligt mönster inom svenska vänstern också. Det är inte för inte Sverige var instrumentalt i att göra PLO accepterat som någon grupp man kan förhandla med. Man bedrog sig grovt.

Anonym sa...

Så länge Israel har Mossad är jag för Palestina.

A-K Roth sa...

"...Sten Andersson var otvivelaktigt delaktig i den process som utmynnade i att Arafat och PLO definitivt erkände staten Israel..."

Hur definitivt kan det ha varit när PLO fortsatte att skaffa vapen, uppvigla, tala våld mot Israel på arabiska och fred på engelska, etc?

Mycket har skrivits om hur Sten Andersson lyckades formulera språket så att det lät som om PLO och Arafat accepterade Israel. Nu vet vi att det inte ledde till någonting annat än falskspel, mer terror och korruption.

Så sent som 2004 kunde man höra Sten Andersson i Malmö tala självbelåtet i två timmar utan kritiska motfrågor medan han uppviglade mot Israel. PLO hade, liksom Hamas och Fatah nu, inga avsikter all leva i fredlig samexistens med Israel. Och svenska vänstern låter sig luras eller spelar med.

Så ser det ut från mitt håll. Jag håller inte med i allt Israels regering gör, långt ifrån. Men det ensidiga i svenska vänstern har varit förödande.

Och nu väntar jag att du, Ulf Bjereld tar initiativet att tala mot att Israel isoleras och fördöms ensidigt.

A-K Roth sa...

Rättning: Sten A. talade i Lund, inte Malmö, 2004 för socialdemokratiska studenter.

Redaktionen sa...

Kort om de frågor/synpunkter som adresserades till mig (vill inte ta utrymme att diskutera på detta sätt på Ulfs blogg).

Jag förespråkar inte vare sig isolering eller försvagning av Israel. Egentligen är jag emot vapenexport överhuvudtaget, men kan man inte få som man vill där, så bör inte export gå till krigförande stater åtminstone. Och en sådan var Israel vid det tillfället det skrevs.

Stoppad handel med Israel var bara en tillfällig åtgärd, eftersom man inte respekterade mänskliga rättigheter (ett villkor som stod i avtalet), men jag medger att det även då är ganska tveksamt - till skillnad från frågan om vapenexport. Jag förespråkar inte isolering av någon stat.

Åtgärder för att motverka att palestinska grupper sysslar med terror? En tvåstatslösning vore en bra väg dit. Återuppbyggnad av palestinsk infrastruktur och demokratiska institutioner en annan.

(Och jag skrev inte att Hizbollah kan vara en grupp man inte ska stödja. Jag skrev att det är en grupp man inte ska stödja. Fick du något annat intryck var det för att jag försökte föra ett resonemang.)

A-K Roth sa...

"...En tvåstatslösning vore en bra väg dit. Återuppbyggnad av palestinsk infrastruktur och demokratiska institutioner en annan..."

Håller bara med. Men inget av detta går att utföra om man inte stoppar våld, uppvigling och korruption (som visserligen finns bland alla världens politiker). Vilka länder och grupper vill investera i det som antingen används till fel saker (terrorism, fel fickor) eller förstörs i inom-palestinska strider eller från israeliska attacker mot terrorbaser?

Som PLO och senare PA (palestinian authority) har visat sig totalt inkompetenta att stå för någon ekonomisk utveckling och förbättring för sitt folks eländiga situation har det kommit många förslag till vad som skulle fungera.

Ett jag läste om gick ut på att man skapar en ekonomisk grupp, typ "Palestinsk Välfärd AB", som helt ägnar sig åt uppbyggnad av infrastruktur, skolor, samhälssbyggnad, skapa arbeten och framtidshopp. En sådan grupp skulle verka helt oberoende av PLO/Hamas/Fatah/ och tom PA och skulle exkludera dem som haft samröre med terror. Den skulle t.ex. inkludera arabiska entreprenuorer och investerare som vill bygga upp samhället för palestinier, oberoende av vilka som för tillfället har makten.

Nånting måste göras. Det är så oerhört tragiskt att palestiniers öden har styrts av våldsinriktade, både från politiska (PLO et al) och reliösa håll (Hamas, Islamic Jihad etc).

(Svenska aktivister som skuldsätter Israel ensidigt, med lite munväder åt sidan om att terrorism ju är fel MEN...i denna komplicerade konflikt gör både fredliga palestinier och israeler en stor otjänst. Undra på att man blir belligerent!)

Redaktionen sa...

A-K Roth: Jag håller med dig fullständigt i allt du just skrev.

Anonym sa...

Jag håller med om att utrikesdeklarationen skulle ha mått bra av mer kraft i frågorna om Guantanamo, murbyggnationen i Israel och Palestina och så vidare. I övrigt tyckte jag att utrikesdeklarationen var över förväntan av en borglig regering.