2006-09-04

Från Leijonkung till Leijongate

Sällan eller aldrig har jag hört en så dyster och defensiv partiledare som Lars Leijonborg i dagens Studio Ett. Som lyssnare fick man onekligen intrycket att han visste att det kommer att bli värre innan det blir bättre.

Senare på kvällen satt samme Leijonborg i SVT:s Aktuellt och tvingades äta upp tidigare uttalanden där han högmodigt och med anspelning på socialdemokraterna uttalat att den här typen av skandaler bara kunde födas i en maktfullkomlig partistruktur. Osökt kom man att tänka på ordet om att "se grandet i sin broders öga, men inte bjälken i sitt eget". Inslaget inramades av bilder på valaffischer med budskapet att folkpartiet behövs för att bekämpa fusket.

Men de flesta tycks i dag känna mer sorg än skadeglädje. Såväl socialdemokraterna som kristdemokraterna och folkpartiet har det senaste halvåret varit inblandat i den här typen av skandaler. Den gemensamma nämnaren för skandalerna är att de har sin grund i partinitiska människor som låtit ändamålet helga medlen. Än en gång visar det sig att det är en levnadsregel som öppnar dörren för kaos och barbari.

Inga kommentarer: