2006-09-08

Expressens vilseledande "läsaromröstningar"

Partiledarutfrågningar och debatter mellan Göran Persson och Fredrik Reinfeldt duggar tätt i tv och radio. En sak har de gemensamt. Läsarna av tidningarnas nätupplagor ger de borgerliga partiledarna betydligt högre betyg än partiledarna för s, v och mp, och menar alltid att Fredrik Reinfeldt i debatten utklassat Göran Persson.

Förklaringen – som sällan eller aldrig redovisas – är ju att borgerliga partianhängare är skyhögt överrepresenterade bland dem som medverkar i omröstningarna. När Expressens läsare på nätet redovisar sina partisympatier tänker hela 65 procent rösta borgerligt - 41 procent på moderaterna, 11 procent på folkpartiet, 8 procent på kristdemokraterna och 5 procent på centerpartiet. Endast 24 procent tänker rösta på vänsterblocket – 17 procent på socialdemokraterna, 4 procent på vänsterpartiet och 3 procent på miljöpartiet. Övriga partier får 11 procent.

Expressens journalister är förstås väl medvetna om denna ojämna fördelning av nätläsarnas partisympatier. Ändå väljer tidningen konsekvent att utan någon som helst problematisering redovisa omröstningarna under rubriker som t ex: ”Läsarna: Reinfeldt vann”. Det känns inte hederligt, varken mot partiledarna eller mot väljarna.

7 kommentarer:

Leffe sa...

Din kritik är obegriplig. Om Expressen skriver "Läsarna: Reinfeldt vann" och läsarna tycker just så - vad är fel med det?

Att merparten (s)-väljarna har ett lågt intresse av politik och inte läser artiklar om politik, vare sig på nätet eller i pappersform, är välkänt. Det hänger väl delvis ihop med det bildningsförakt som frodas i samma grupper.

Anonym sa...

Får till viss del hålla med leffe, om det redovisas att det är läsarnas åsikt så vet jag inte var problemet ligger. Hade det stått "svenska folket" eller något liknande när det fortfarande var läsarna som avsågs hade det möjligen varit en annan sak.

Sedan har Expressen också haft en panel på 1500 slumpmässigt utvalda intervjupersoner som intervjuats efter SVT:s partiledarutfrågningar. Också där vann Reinfeldt (före Hägglund och Ohly). Kanske svårare att bortförklara...

Leffe sa...

Personligen blir jag mer irrierad när t.ex. statsvetarproffessorer skriver på DN-debatt eller uttalar sig som experter utan att flagga för ev. partitillhörighet.

Ulf Bjereld sa...

Till Syskonskap: Om Demoskopmätningen har jag under rubriken "Vem kan man lita på" skrivit lite längre ner på denna blogg. Inte heller den mätningen bygger på ett representativt urval av svenska folket - utan på 1 500 personer som frivilligt ställer upp på att se samtliga sju partiledarutfrågningar och sedan sätta betyg på dem. Vilka sociala grupper och vilka partisympatisörer tror du blir överrepresenterade i denna grupp?

Till Leffe: Du inser naturligtvis att Expressens sätt att redovisa läsaromröstningarna är fördelaktig för de partiledare vars sympatisörer är överrepresenterade bland dem som röstar - men du väljer att inte låtsas om det.

För övrigt är det en intressant tanke att just "t.ex. statsvetarprofessorer" (angående bildningsförakt - kolla stavningen!) alltid skall redovisa partitillhörighet för att få delta i det offentliga samtalet. Min egen partitillhörighet är visserligen väl känd, men jag antar att ditt önskemål även gäller t ex ekonomer, advokater, journalister, ambassadörer, läkare, generaldirektörer och präster för att ta några exempel. Många partitillhörigheter blir det.

Leffe sa...

Ulf,

Du måste känna att du har starka argument eftersom du väljer att fokusera på stavfel...

Självklart är det en fördel för X i en läsarundersökning om X-sympatisörer är överrepresenterade som läsare. Det vore väl märkligare om Expressen valde att vikta resultatet och behöll rubriken "Läsarna: X vann"?

Det finns inget grundpåstående att läsarkåren är representativ för folket. Det finns inga deklarationskrav för deltagande - men starkt partianknutna "experter" tappar trovärdighet på att inte göra det, särskilt i "mjuka tyckar-vetenskaper" med kopplingar till det politiska - som statskunskap, sociologi eller juridik, tycker jag.

Anonym sa...

ok Ulf, jag valde - något naivt javisst - att tro på Expressens tabellförklaring där de 1500 sägs vara slumpmässigt utvalda, där sägs inget om urval baseratpå intresseanmälan. Men är det på det viset så har du naturligtvis rätt.

Tony Kenttä sa...

Leffe,

Expressens läsarundersökning kan vara vilseledande eftersom de inte påpekar att deras (internet-)läsare lutar starkt åt det borgerliga hållet, och man kan faktiskt inte anta att alla läsare känner till det eller utgår från att Expressens läsare kan vara lutade åt ett håll. Om man vill vara intellektuellt hederlig bör man hellre överinformera än underinformera (Expressen kunde exempelvis ha med "Expressens läsare är dock starkt borgerliga" i en underrubrik eller i ingressen).

Sedan tycker jag ditt påstående om att "merparten (s)-väljarna har ett lågt intresse av politik och inte läser artiklar om politik, vare sig på nätet eller i pappersform, är välkänt. Det hänger väl delvis ihop med det bildningsförakt som frodas i samma grupper." är förolämpande och du bör visa källor för ditt påstående.

/Mvh.
Tony K.