2013-10-22

Varför förvägras Sture Bergwall en oberoende utredning?

Uppdaterat den 23 oktober: Det var glädjande, och efter vad jag argumenterat nedan, i högsta grad rimligt att förvaltningsrätten i Falun beslöt att en ny undersökning av Sture Bergwalls hälsa skall genomföras, och att en sådan undersökning skall utföras inte av Säter utan av rättsmedicinalverket i Göteborg. Utan att på något sätt föregripa resultatet av en sådan undersökning känns det som att vi kanske nu snart är färdiga att kunna lägga Sture Bergwalls akuta, personliga situation åt sidan och gå över till den principiella problematiken - det vill säga tillsätta och formulera uppdraget för den granskningskommission som är nödvändig för att klarlägga de strukturer och beslutslinjer som möjliggjort rättsskandalen.

*

I morgon onsdag kommer förvaltningsrätten i Falun att ta ställning till om Sture Bergwall (tidigare Thomas Quick) skall släppas fri eller inte. Det är första gången förvaltningsrätten prövar frågan sedan Sture Bergwall friats från de åtta mord han tidigare dömts för. Säters överläkare Vladislav Ruchkin menar att Sture Bergwall är i behov av fortsatt vård. Sture Bergwall och advokat Thomas Olsson yrkar på att han skall skrivas ut från sluten psykiatrisk vård. Men om så inte blir fallet finns det från Bergwall och Olsson krav på att en fristående medicinskt sakkunnig person skall utreda Bergwalls status.

De brott som Sture Bergwall är dömda för är ett övergrepp för 43 år sedan och ett rån för 23 år sedan. Givet vad som inträffat sedan dess kan jag förstå att det finns en tvekan från ansvariga läkare på Säter att förorda att han skrivs ut. Ett återfall från Bergwalls sida skulle omedelbart leda till anklagelser mot de ansvariga på Säter för att de varit naiva i sina bedömningar och låtit sig påverkas av påtryckningar från medier och starka opinionsbildare.

Men jag kan inte på något sätt förstå att de ansvariga på Säter eller förvaltningsdomstolen i Falun vägrar att tillsätta en fristående medicinskt sakkunnig person för att utreda Bergwalls status och/eller att han flyttas till annan institution. Säter som institution har mött stark kritik för sitt sätt att behandla Sture Bergwall, och har därmed blivit en part i en konflikt i stället för att vara en oberoende vårdaktör i ärendet. Detta borde ansvariga på Säter förstå och ta konsekvenserna av. Om nu inte de ansvariga på Säter inser detta, så borde förvaltningsrätten i Falun åtminstone göra det. Allt annat är moraliskt orättfärdigt och ett hot mot rättssäkerheten

Läs gärna Eva Franchells ledarartikel i Aftonbladet på samma tema.

Jag har tidigare skrivit om rättsskandalen kring Sture Bergwall/Thomas Quick, bland annat här och här.

4 kommentarer:

Orion77 sa...

Har man läst Hannes Råstams minutiöst väldokumenterade bok "Fallet Thomas Quick -- Att skapa en seriemördare" (2012) så vet man hur det ligger till med detta unika fall i den svenska "psykvårdens" hittills största bedrift.

Råstams bok är en lysande prestation.

En ytterligare bok om detta fall har nominerats till årets Augustpris, avdelningen Fackböcker, "Mannen som slutade ljuga", av Dan Josefsson. Kanske lika angelägen som Råstams bok?

OldWolf sa...

Förvaltningsrätten prövar var sjätte månad om tvångsvården ska fortsätta

Anonym sa...

"Ett återfall från Bergwalls sida skulle omedelbart leda till anklagelser mot de ansvariga på Säter för att de varit naiva i sina bedömningar..." Ett lika allvarligt som avslöjande konstaterande.

Vi människor har en beklaglig benägenhet att positionera oss även när det gäller en så allvarlig sak som den frihetsbegränsning Sture Bergwall utsätts för som den skada han kan utsätta andra för i frihet.

Själva saken hamnar gärna i skuggan för egna personliga hänsyn.

Hans G Eriksson

Anonym sa...

Säter vill ha kvar Bergwall pga hans beteende på sjukhuset. Det kan väl inte några utomstående experter känna till.
Bergwall bör fortsätta vårdas men överföras till annat sjukhus eftersom han kommit ihop sig med Säter