2012-05-18

Varför det nu är dags att sluta tala om etnicitet

Uppdatering söndag 20/5 kl 20.15 längst ned i posten.

Det har varit mycket etnicitet och religion under den gångna veckan. Diskussionen lär fortsätta, inte minst eftersom statsminister Fredrik Reinfeldt kommer till SVT Agenda på söndag för att förklara sitt hårt kritiserade uttalande om "etniska svenskar".

Min egen position i frågan om Reinfeldts uttalande om "etniska svenskar" är följande. För det första är jag tveksam till det fruktbara i att dela in Sveriges befolkning i grupperna "etniska svenskar" och "icke etniska svenskar". Mer om det nedan. För det andra är jag kritisk till att Reinfeldt använde uttrycket för att visa att vi inte har massarbetslöshet i Sverige. Som jag tidigare diskuterat hävdade Alliansen inför valet 2006 att det rådde "massarbetslöshet" i Sverige. Då uppgick arbetslösheten till 6.5 procent. I dag har arbetslösheten ökat till 7.5 procent, men samma Allians förnekar nu med emfas att det råder massarbetslöshet i Sverige. Reinfeldt påstod att eftersom arbetslösheten var så kraftigt överrepresenterad i den grupp som inte var "etniska svenskar" så var det fel att tala om massarbetslöshet. Jag tycker det var ett förskräckligt sätt att argumentera i en så viktig fråga. Jag kommenterar saken för SVT Nyheter här.

 Frågor kring etnicitet och religion diskuteras ofta lite knöligt i Sverige. Sannolikt beror det på att vi lever i det som ibland kallas "det sekulära undantaget", ett hörn av nordvästra Europa där sekulariseringen gått särskilt långt. Många uppfattar det sekulära som det normala och inte som ett undantag. Jag noterar ibland att nyhetssändningar översätter ett uttalande av president Barack Obama där han säger att "he is praying" för något med att han "hoppas på något" i stället för att han "ber för något". På samma sätt översätts ofta uttrycket "blessing" inte med "välsignelse" utan med "glädje"  Det är som att svenska TV-tittare inte skulle förstå om Obama talade i religiösa termer. Jag har mycket svårt att tro att motsvarande omskrivningar sker om det är muslimska politiker som uttalar sig.

Knöligheten kom också till uttryck när Tomas Tengby i dagens Ring P1 uppmanade "manliga imamer" att ringa in. Manliga imamer? Antingen menade Tengby att det inte finns några kvinnliga imamer, vilket dels är felaktigt och om det vore sant gjorde tillägget "manliga" överflödigt. Eller så menade Tengby att kvinnliga imamer inte skulle ringa in, vilket blir obegripligt. Det kan verka vara en liten sak, men Djävulen gömmer sig alltid i detaljerna.

Jag tycker att etnicitet är ett problematiskt begrepp, som oftast döljer mer än det täcker av. Begreppet "etnicitet" spelade en progressiv roll när rastänkandet avvecklades, och människors egenskaper inte längre förklarades av vilken ras de tillhörde utan utifrån deras kulturella, religiösa och språkliga tillhörighet. Nu är rastänkandet lagt åt sidan för överskådlig tid framåt. Samtidigt växer insikten om att det som gömmer sig bakom begreppet etnicitet är en mångfald av företeelser som inte alltid har så mycket gemensamt med varandra. Jag tycker det är bättre att prata om språk om man menar språk, om kultur om man menar kultur, och om religion om man menar religion. Att använda "etnicitet" som ett samlingsbegrepp för dessa företeelser tror jag inte längre är en framkomlig väg. Bättre att diskutera vad det är i kulturen, i religionen och i språket som skapar tillhörigheter och gemenskaper och som kan forma beteenden och attityder. Etnicitetstänkandet sorterar in människor i identiteter i stället för att främja en allmän medborgarskapskänsla.

Här är jag oenig med till exempel min statsvetarkollega Andreas Johansson Heinö som skiljer mellan etniska, kulturella och religiösa identiteter. Men vad blir kvar av etniciteten om man plockar bort kultur och religion? Inte särskilt mycket mer än hudfärg och/eller ras.

På min Facebook-status skrev jag: Min farfar föddes i Australien. Min pappa föddes i USA. Hur skall jag göra för att få veta om jag är etnisk svensk? Jag tror aldrig jag fått så många kommentarer på en Facebook-uppdatering. Men trots alla goda råd grubblar jag fortfarande över svaret på frågan


Uppdaterat söndag 20/5 kl 20.15, inför kvällens Agenda.
Om en timma medverkar Fredrik Reinfeldt i SVT Agenda, bland annat för att bemöta den kritik som riktats mot honom för utspelet om "etniska svenskar" och arbetslösheten. Jag är rätt säker på att Fredrik Reinfeldt kommer att argumentera ungefär så här: Det är ett stort problem att arbetslösheten bland utrikesfödda invånare i Sverige är så hög. Hans tidigare uttalande syftade till att synliggöra detta problem, och han tycker det är tråkigt att många väljer att medvetet missuppfatta innebörden av det han sa. Han kommer att ducka för frågan om han ångrar användandet av uttrycket "etniska svenskar", men om han pressas kommer han att påpeka att även socialdemokrater och vänsterpartister tidigare använt det i olika sammanhang.

Min tyngsta kritik mot Reinfeldt går ut på att han på ett olämpligt använde skillnaderna i arbetslöshet mellan "etniska svenskar" och "övriga svenskar" som ett sätt att komma undan frågan om det råder massarbetslöshet i Sverige. Vi får se hur hårt Mats Knutson lyckas pressa Reinfeldt i just frågan om "massarbetslöshet" i Agenda i kväll.

13 kommentarer:

avgå alla sa...

Det är ju själva fan att det inte finns en officiell statistik definition på "svensk".

Det enda som är politiskt relevant är ju medborgarskapet. Passet gör mig svensk. I övrigt är det ju upp till var och en att definiera sig hit och dit.

Det finns ju inga "svenska" värderingar eftersom normer och demokrati inte är nåt statiskt. Medborgerligheten erövras och förloras varje dag i kampen mellan reaktion och upplysning.

Man blir ju varken bättre eller sämre människa av att gilla pippi långstrump .

Anonym sa...

Etnicitet är en slaskdiagnos som snarast borde avvecklas när det gäller svenskar. Våra förmödrar och förfäder invandrade från olika håll vid olika tidpunkter och majoriteten av oss torde vara beblandade med varandra.

B.

EPAK sa...

Begreppet etnicitet är, likt alla sociala konstruktioner, elastiskt, och innehåller sålunda ett flertal dimensioner. Personligen ser jag följande huvudkomponenter i den gängse förståelsen av begeppet:

1. Det är en eufemistisk term, etablerad i syfte att omförhandla förståelsen av följande idé:
Tillhörigheten till en social grupp (medlem i logisk klass), vars specificitet är knuten till biofysiologiska och -genetiska kännetecken (allt från hudpigment till hormonella egenskaper i det endokrina systemet), geografiskt avgränsade områden (koncept som "hemland", dvs. konstruerade gränser), sociokulturella normsystem, värden och värderingar, symboler och tradition (inkl. religion) samt ett funktionellt språk som speglar kulturen. Alla dessa komponenter är i sin tur intimt förbundna med en förståelse av en kollektiv identitet. Viktigt att observera är att denna dimension av begeppet är plastisk, den är konstant upptagen i förändring under olika inflytelser i tid och rum.

2. En diskreptiv juridisk-administrativ term som är instrumentell till sin karaktär. Denna term saknar värdeladdning utan används för att "benämna" den avgränsade och förenklade versionen av verkligheten som vi intresserar oss för (ex: på migrationsverket); exempelvis: det finns anledning att tro att flyktingar från nation A har problematik 1, vilket förordar insats Z - A1Z är därför en systematisk modell som tillämpas på grundval av 1)politiska riktlinjer, policy etc. 2) lagstiftning 3) beprövad vetenskap och praktisk erfarenhet (evidensbaserad pratik).

Anonym sa...

Etnicitet betecknar en massa saker, religion, kultur, hudfärg(ibland).
I ex.vis USA är det helt legitimt att kalla människor "kaukasian", "latino" och "Africanamerican".
I Sverige är det nästintill tabu att påpeka att olika etnicitet speglar olika kultur och ofta religion. Vissa etniciteter som den judiska betonar ofta sin etnicitet (utom kanske i Malmö).

Fullständigt självklart att man skall kunna tala om olika etniciteter, speciellt om etnicitet är kopplad till olika företeelser som sysselsättningsgrad, kriminalitet, radikalism m.m.

Varg i veum sa...

Kanske jag bara avslöjar min okunnighet här, men jag tror inte det är många som känner till kvinnliga imamer i sverige. Du säger att de finns (hänvisa gärna) men som sagt jag tror att kännedom om dem är ytterst liten.

Varför tror du att kvinnliga eller homosexuella eller andra HBTQ imamer aldrig får kommentera islam eller samhället i det offentliga Sverige? Varför tror du att det alltid är mörkermänniskorna (kvinnliga som manliga) som ges företräde i media? Samma offentlighet, politiker och media som påstår sig vara för mångfald verkar otroligt enfaldiga i sina urval av muslimska representanter.

Claes Carlsson-Klauzner sa...

"men då blir det inte särskilt mycket kvar mer än ras". Ras är i t.ex. USA en mycket levande definition och som kan sätta fingret på mycket av vad som är diskriminering. Ras är där en mycket viktig definition. Bara för att de använder den definitionen är det ingen som påstår att amerikaner i en generell mening är rasister. På samma sätt är inte begreppet etnisitet problematiskt om man inte väljer att påstå att det är det. Samma människa kan tillhöra flera etniska grupper, men de flesta gör det inte. Att vara jude och svensk går fint att vara. Lika bra går det att vara kurd och svensk samtidigt. Afroamerikan går också bra att vara. Jag förstår inte riktigt rädslan för att försöka definiera olika grupptillhörigheter som kan bidra med att med att klargöra olika över- och underordningproblem i samhället.

Andreas sa...

"Min farfar föddes i Australien. Min pappa föddes i USA. Hur skall jag göra för att få veta om jag är etnisk svensk?"

Den geografiska rörligheten i kombination med ditt ordval gör att jag drar slutsatsen att du är svensk och inte har en arbetarklassbakgrund, utan snarare har rötter i övre medelklass:

"Min farfar föddes i Australien" av svenska föräldrar som var där och arbetade ... "Min pappa föddes i USA" av svenska föräldrar som var där och arbetade ...

att man reser mkt betyder ju inte att man har en annan etnicitet, bara att man har ett välbetalt jobb där mkt resande ingår, eller att man är relativt rik och har råd att resa mkt på fritiden ...

Lars sa...

"Min farfar föddes i Australien. Min pappa föddes i USA. Hur skall jag göra för att få veta om jag är etnisk svensk?"

Svaret är väl rätt givet. Det avgörande är vilken bakgrund de personerna har. Är din farfar aborigin och din pappa indian är svårt att hävda att du är etnisk svensk, men du kan givetvis vara svensk med sådan bakgrund om du har assimilerats in i den svenska nationen. Det som skulle bli Sverige, och därmed en av världens äldsta och mest homogena nationalstater, togs ju en gång i tiden i besittning av germanska stammar. De som huvudsakligen har ett sådant ursprung är etniska svenskar. Svårare än så är det inte, men det har givetvis blivit ytterst känsligt sedan en viss diktator politiserade det hela och genom förintelsekrig ville skapa "livsutrymme" för "renrasiga germaner".

Peter sa...

Tramsdebatt!
Vänstern utnyttjas av mäktiga krafter som vill införa en världsregering, en diktatur och gissar som Bjereld utnyttjas att påskynda denna utveckling genom att bl a ställa sig positiv till avvecklandet av nationella stater samt den vita rasen.
Bra jobbat Uffe, om några tiotals år har vi ett sketsamhälle!

denaknakejsarna sa...

"För det första är jag tveksam till det fruktbara i att dela in Sveriges befolkning i grupperna "etniska svenskar" och "icke etniska svenskar"."

Med hjälp av sådan rasistisk retorik kommer man snabbare att kunna göra sig av med svenskarna. Det som inte finns kan inte saknas.
Föreningar med greker och somalier får gärna finnas, men svenskarnas existens ska förnekas till varje pris.

Det är sannerligen ett extremt och sjukligt samhälle Sverige förvandlats till, där den som visar prov på blott ett uns av tvivel och dissidens benämns som "extremist".

Paradigm sa...

"För det första är jag tveksam till det fruktbara i att dela in Sveriges befolkning i grupperna "etniska svenskar" och "icke etniska svenskar"."

Det är knappast ett val att göra denna indelning utan något man ser omkring sig, i arbetslöshet till exempel. Hur ska man beskriva det Reinfeldt talar om utan begreppet etnicitet? Etniska svenskar är ju ingalunda ensamma om att tala svenska väl så det är inte språk; en del är kristna men många ateister och agnostiker så det är inte religion heller. Möjligen kan man tala om "kulturella svenskar" men det känns ju inte mindre knöligt.

avgå alla sa...

Tycker Bjereld gör ett självmål som inte börjar med att kolla hur SCB och arbetsförmedling och andra sådana instanser spaltar upp sin statistik.

Att arbetslösheten är högre bland utrikesfödda är inte ett rasistiskt konstaterande utan officiell SCB-statistik.

Om man är snäll så var det så Reinfeldt menade.

Men jag tror snarare att det var ett försök till att semantiskt komma runt det fysiskt existerande problemet massarbetslösheten.
Notera även "mitt i livet" för att slippa ungdomsarbetslösheten.

Jobbfrågan är den viktigaste för många väljare. Reinfeldt vet att det råder massarbetslöshet. Om han försöker skapa första och andra klassens medborgare , som att det funnes första och andra klassens arbetslöshet, då är han ute på ett sluttande plan. Som vi redan sett i t e x Sarkozys retorik

Personligen är jag svensk patriot och tycker att det är hög tid att integrera skattesmitarna på Solsidan i samhället ;-)

A-K Roth sa...

Rätta mig om jag har fel, men är det inte så att det finns regler, språksvårigheter etc som gör att invandrade har svårare att komma ut i arbetslivet än inhemska? Reinfeldt syftade väl på att titta på statistiken som den relaterar till den vanliga banan till arbetslivet, hur den icke-invandrade statistiken ser ut? Inte första gången en politiker klantar sig i ordvalet. Inhemska svenskar kan väl ha vilken etnicitet som helst!