2006-07-23

Dödsdansen i Mellanöstern

I Irak dödades i dag ytterligare minst 54 människor av två bilbomber. Antalet civila som dödats efter den USA-ledda invasionen för drygt tre år sedan beräknas enligt Iraq Body Count till omkring 40 000. Ingenting tyder på att våldet under överskådlig tid kommer att minska. I Irak pågår nu en mobilisering efter etniska skiljelinjer och landet riskerar att falla sönder som statsbildning. Terrorgrupper har skaffat sig en fristad i landet och Iran stärker sitt inflytande. Beslutet att intervenera - oavsett vilka motiv som låg bakom - framstår allt mer som en av de mest gigantiska politiska felbedömningarna i modern tid.

Krigsutvecklingen i Libanon och Israel/Palestina visar på en skrämmande likgiltighet för människolivet och människovärdet. Likgiltigheten eller till och med glädjen inför dödsoffer på motståndarsidan är en del av krigets logik - det är därför krig är så avskyvärt. Israel är en av Mellanösterns ytterst få demokratier. Men Israels demokratiska styrelseskick kan aldrig legitimera brott mot de mänskliga rättigheterna. Om till och med demokratier bryter mot de mänskliga rättigheterna - varför skulle då inte andra stater också kunna göra det? Och vilken bild ger Israels brott mot de mänskliga rättigheterna av demokratin till Mellanösterns folk? Sverige och EU har ett särskilt ansvar att värna demokratin genom att med kraft ta avstånd från Israels brott mot de mänskliga rättigheterna.

Såg i kväll Carl-Einar Häckner i hans jubileumsrevy (tio år) på Liseberg. Häckner har måhända inte förnyat sin repertoar på senare tid. En del känns yta och maner. Men han har ett anslag som är unikt och ett tilltal som otvivelaktigt berör den stora publiken (cirka 60 föreställningar under juli månad!). Svårt att sätta ord på vari tilltalet består. Kanske är det en kärleksförklaring till den lilla människan. Hans förmåga att beröra imponerar.

9 kommentarer:

S-B Ljunggren sa...

Men är det verkligen en "felbedömning" som Israel gjort, är det inte tvärtom en del av en långdragen offensiv för att knyta upp svansen på palestinierna och på sikt desarmera hela regionen, det som händer i Libanon måste ses som sammanhängande med det som hänt i Afghanistan, det som händer i Irak, det som ska hända i Iran.....? Israel och USA är en dynamisk duo som successivt förändrar den här världsdelen? Ett rent geopolitiskt perspektiv?

Eli Göndör sa...

Om världen låter diktaturer och miliser bete sig hur som helst bara för att de inte är demokratier eller för att de anses vara svaga, kan man alltid ursäkta sig med att man faktiskt får bete sig hur som helst bara för att man inte är en demokrati.
Folkrätten har rader av synpunkter på allt möjligt att inte se hela bilden gör folkrätten till ett politiskt verktyg som därmed förlorar sin betydelse. Folkrätten är inte den lägsta gemensamma nämnarens konsensus.

Ulf Bjereld sa...

Till Stig-Björn: Nej, Israel vet nog mycket väl vad de håller på med. Felbedömningarna syftade på USA:s analys inför kriget i Irak, och de i debatten som trodde att det skulle gå lätt att införa demokrati genom militära interventioner.

Till Eli: Demokratier och diktaturer bör kritiseras lika hårt när de bryter mot folkrätten. Först då undviker vi att folkrätten blir ett politiskt verktyg.

Anonym sa...

Ska man tro på din teori att Israels agerande påverkar hur araber ser på demokrati, så verkar Israel gjort ett utmärkt jobb. I World Values Survey påvisades att stödet för demokrati är starkast i just arabvärlden: http://www.worldvaluessurvey.org/

Vill man en mer seriös förståelse för hur och vilka problem som finns i regionen kan man med fördel läsa UNDP:s "Arab Development Report". Här återfinns en sammanfattning: http://www.rbas.undp.org/ahdr_2004/AHDR_2004_Executive_Summary.pdf

Hälsar
Patrik

Anonym sa...

Det är inte vad jag läser i din analys. Hade det funnits med redan där och inte en enkelriktad kritk mot Israel had jag inte kommenterat. Jag har inte hört dig rikta kritik mot att Hizbollah agerar som de gör i Libanon vilket är folkrättsvidrigt ur flera aspekter vilket även gäller Hamas i Gaza. Då du uppenbarligen är hemma på folkrätten så vore det intressant att få ta del av en analys från dig om hur även den andra sidan kränker folkrätten. Vad bör man göra enligt dig för att områden som evakueras och överlåts av Israel, till Hizbollah eller Hamas (södra Libanon eller Gaza) ska användas till något mer kreativt en baser för raket beskjutning in i Israel. De vapen som Hizbollah skaffats sig sedan 2000 har bara ett användings område vilket talar sitt eget tydliga språk.
Eli Göndör

Ulf Bjereld sa...

Till Eli igen: Jag kritiserade skarpt och offentligt Hizbollahs kidnappningar och beskjutningar av civila mål i ett uttalande å Broderskapsrörelsens vägnar bara för några dagar sedan. Låt mig vända på frågan. När kritiserade du själv senast skarpt och offentligt Israels brott mot folkrätten?

Anonym sa...

Det gör jag gärna när sådant förekommer. Nu är jag inte någon folkrättsexpert av din kalliber och ligger därför lågt överhuvudtaget med att kritisera någon beträffande brott mot folkrätten. Inte minst för att det visat sig att folkrätten används som ett godtyckligt argument där var och en tolkar som det passar honom/henne. Mina argumnet om folkrätten kommer vanligtvis bara i situationer när individer som inte har en aning om vad den inhåller viftar med den som vore den entydig, eller som om just dom hade tolkningsföreträde. Israel har en högsta domstol som just nu exempelvis prövar barriärens/murens sträckning och har avvkrävt förändringar i dess sträckning och skadestånd till den palestinska befolkningen som drabbats. Knesset och armén är redan i full gång med att justera barriärens/murens sträckning och betala skadestånd i enlighet med högsta domstolen beslut. Jag utgår ifrån att du inte har för avsikt att ifrågasätta Israels högsta domstols kompetens ifråga om folkrättstolkning. Uppenbarligen kan folkrätten tolkas på flera olika sätt och varken din eller Sveriges syn på folkrätten är nödvändigtvis den som accepteras av alla. Det som däremot i mina ögon är av intresse är att följa hur ett land hanterar en exemplarisk maktdelning som leder till en dragkamp mellan den lagstiftande och dömmande makten. mellan politiska och rättsliga ambitioner där den dömmande maktens beslut följs av de lagstiftande makten. Just ur den aspekten finns det tillräckligt med exempel för att fylla hela din blogg vilket jag inte har för avsikt att göra. Men det betyder att Israel är ett land med en stark rättslig integritet som trots sina britser lyckas hyfsat i förhållande till den övriga världen inte minst med tanke på att Israel är en stat vars blotta existens faktiskt ifrågasätts nyligen av Irans president. Läser man dessutom exempelvis Hamas manifest(inget jag rekommendrar dig långt ifrån uppmuntrande) och samtidigt konstaterar att just högsta domstolen i Israel uppmanat armén att antingen väcka åtal mot de ministrar som nyligen tillfångatagits av armén eller omedelbart släppa dom, så tror jag att man kan vara ganska lugn över Israles ambitioner att värna om folkrätten med eller utan din hjälp. Det finns rader av beteenden i Israel som jag är strakt kritisk till men kritik för kiritkens skull gynnar ingen. Det jag efterfrågar är en djupare analys och bredare perspektiv grundad på kunskaper befriad från förenklingar och traditionella plattityder.
Eli Göndör

Filosofen sa...

Vad är folkrätt? Jag trodde det handlade om internatonell lag...

Anonym sa...

Säger folkrätten att en befolkning i ett visst land ska utstå en tyrann som t ex Saddam?