2023-11-25

Det är Jimmie Åkesson som är ett "främmande monument"

Nej, Jimmie Åkesson är ingen demokrat om nu någon trodde det. 

I sitt tal på SD:s landsdagar idag förespråkade Jimmie Åkesson ett "omedelbart totalstopp" för byggandet av moskéer i Sverige. Han vill dessutom också riva minareter och avlägsna alla kupoler och halvmånar ur stadsbilden. Han öppnade även för möjligheten att riva befintliga moskéer.

I dag är det moskéer som Åkesson vill riva eller förbjuda att de byggs. Vilka gudstjänstlokaler står på tur härnäst, eftersom de inte är tillräckligt "svenska"? Synagogorna? SD har ju länge haft problem med frågan om judar är eller kan vara svenskar.

I ett inlägg på X (tidigare Twitter) skriver Johan Pehrson att det är osvenskt att vilja konfiskera och riva moskéer. OK. Men är det i så fall inte också osvenskt att samarbeta med partier som vill konfiskera och riva moskéer? 

I dessa besvärliga tider har regeringen gjort sig beroende av och inlett ett nära samarbete med ett parti som vill förbjuda bygget av moskéer i Sverige. Förstår Ulf Kristersson hur detta uppfattas i stora delar av vår omvärld?

Religionsfrihet är en viktig del av demokratin. Men religionsfrihet är inget för Jimmie Åkesson eller för SD. Jimmie Åkesson beskriver moskéer som ett "främmande monument" i Sverige. För mig är det Jimmie Åkesson som är ett "främmande monument".

2 kommentarer:

Urban Wetterroth sa...

Saknar verkligen en känsla och förståelse för det politiska uppdraget som ett i förtroende, i samma sökande och vilja till öppen dialog på torget som hos Paulus en gång.
Att SD i grunden ännu ser demokratin som en väg för att hävda egen makt, utan att vilja förstå/ respektera demokratins grund också i jämlikhet och grundläggande värden, blir här åter mkt klart. Men att åter höra denna bagatellisering från från regeringens ledande parti (ett länge återhållsamt och liberalt från god förankring i samhällsliv, och rikt på erfarenhet och kunskap) - med maningar nu från justitieministern till oss alla att hålla sams/ ej överdriva (se bort?), samtidigt som regeringen ångar på med ny hårdför rättspolitik allt längre från både omsorg och studium till dialog/ diplomatisk skärpa och just rätt - får mig att sakna respekt för demokratins uppdrag och form också hos dessa till namnet återhållsamma. Detta är inte värdigt det egna partiet, och ej heller en reformism för dem som söker fred och rätt.

Nu hoppas jag försiktigt att regeringen - trots alla sina brister ä/ stora utmaningar - klart förstår lägets allvar och söker verkligt rådslag. En förutsättning för detta är dock att våga se uppgiften och medmännniskan före den egna positionen. Om så kanske stafettpinnen att leda får lämnas över till andra/ ta nya former - till nya möjligheter för både egna rörelser och för landet.

Anonym sa...

Om religionsfriheten gäller för moskebyggen borde den gälla för kosherslakt också.

G. Tikotzinsky
Tel Aviv