2022-12-20

Visitationszoner och anonyma vittnen bör inte införas

Idag presenterade regeringen och SD ett så kallat trygghetspaket baserat på Tidöavtalet. I paketet ingår att nu utreda införandet av anonyma vittnen och visitationszoner i syfte att bekämpa gängkriminaliteten.

Möjligheten att använda sig av anonyma vittnen finns redan i våra nordiska grannländer, men utnyttjas sällan eller aldrig. Anonyma vittnen påverkar bevisvärdet påverkas negativt, rättssäkerheten hotas och det är erfarenhetsmässigt svårt att garantera anonymitet. 

Frågan om anonyma vittnen utreddes så sent som 2021. Justitierådet i Högsta domstolen Stefan Johansson menade då att anonyma vittnen inte borde tillåtas. Nackdelarna var för stora ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Eller som en av Sveriges tyngsta jurister, nuvarande riksmarskalken Fredrik Werzäll i DN för bara några veckor sedan: De länder som har anonyma vittnen använder det mycket sällan. Det är inte uteslutet att det kan ha effekter på marginalen. Men bevisvärdet påverkas. Bevisvärdet blir högre om såväl parter som rätten känner till identiteten. Nu blir det Fredrik Werzäll som tilldelas utredningsuppdraget om att införa ett system med anonyma vittnen.

Bara för ett år sedan var Liberalerna emot idén med visitationszoner. Sådana zoner förstärker stigmatiseringen av de bostadsområden där de kan komma att användas och innebär ett allvarligt ingrepp på individens integritet - att bli kroppsvisiterad utan att det finns någon misstanke om brott. Det finns heller vad jag känner till inget stöd för att visitationszoner skulle påverka brottsligheten på ett signifikant sätt. Men Jimmie Åkesson anförde ändå i P1 Morgon i morse på fullt allvar att visitationszoner kan ha "en avgörande effekt" för att komma åt gängkriminaliteten. Avgörande effekt? Tror han på det själv? Det får vi inte veta, för den naturliga följdfrågan ställde aldrig journalisten.

Det gäller att stå emot den repressiva omläggningen av svensk kriminalpolitik som nu pågår. Jag noterar med glädje att Socialdemokraternas rättspolitiske talesperson Ardalan Shekarabi är kritisk till anonyma vittnen och visitationszoner. Bra - Socialdemokraterna har alltför länge traskat patrull efter Moderaterna och SD i en fåfäng tävlan om att framstå som mest beslutsam i kampen mot gängkriminaliteten.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Det är inte lätt att vara regering i dessa tider, varken i Sverige eller i mitt andra "hemland" Norge.
Den svenska regeringen tappar kraftigt i opinionen. Först får den berättigad kritik för att den inte genomför vissa vallöften för att nu kritiseras för att genomföra vallöften.
De flesta är väl överens om att S-regeringens misslyckade brottsbekämpning var en viktig orsak till att S förlorade regeringsmakten. Med tanke på det jämna valresultatet kan man nog säga att den var avgörande. Att antalet dödsskjutningar är så extremt i Sverige har ingen enkel förklaring. Många på högerkanten hänvisar till den höga invandringen. Men då kan man ju fråga sig varför inte Tyskland, som också haft hög invandring inte också har många dödsskjutningar. Så därför gäller det nog att göra som Magdalena Andersson sa att hon skulle göra (men inte gjorde) - vända på alla stenar.
Danmark är ju för vissa en förebild. I gårdagens Studio Ett framgick att Danmark använde visitationszoner vid extrema tillfällen för att dämpa kritiska händelser, t ex vid upplopp. Det framgick också att polisen tyckte det var ett användbart verktyg. Anonyma vittnen hade använts vid ett fåtal tillfällen. Här tycks de flesta vara överens om att det (tyvärr) inte är någon banbrytande metod. För övrigt noterar jag att Mette Fredriksen fortsatt är statsminister, nu med stöd av två "moderatpartier". Ytterkanterna hålls borta.
Det är som sagt inte lätt att regera i dessa tider. Regeringspartierna i Sverige backar i opinionen. Det är dock en mild västanfläkt mot vad som sker i Norge där motsvarigheterna till S och C regerar. Enligt den senaste opinionsmätningen har S minskat från 26,3% till 14,6%, den lägsta siffran någonsin. Det andra regeringspartiet, C är inte gladare för de har minskat från 13,5% till 3,8%. Desto gladare är nog M som har ökat från 20,4% till 35,6% ock i viss mån också fremskrittspartiet som ökat från 11,6% till 14,2%. De två "riktiga" socialistpartierna har tillsammans ökat från 12,3% till 16,5%.
Varför har det blivit så? Jag läser i norska tidningar olika förklaringar. En är att folk är förbannade på de höga elpriserna. En annan är att regeringen inte satsat på de med minst resurser. En annan är den skattepolitik som regeringen genomfört och som de svenska reformisterna skulle ha gillat. Den har dock medfört att 40 av Norges rikaste miljardärer har flyttat utomlands och tagit sina skattemiljarder med sig. Som tur är för S är nästa val först 2025. Då går S förmodligen till val med en annan statsministerkandidat än den nuvarande. Den interna stenen har satts i rullning...
Poängen med mina referenser till mina nordiska grannar är - om det till äventyrs inte redan framgått - att regeringar i tider med lågkonjunktur och hög inflation ofta får stryk i opinionen. Men genomklappningen av regeringspartierna i Norge är förstås ändå anmärkningsvärd.
Klas Bengtsson

Anonym sa...

Varför inte ett alternativ i St f
hackande. Hur gör vi gör för att inte
även 2023 räkna till 60 gängmord
Vänstern i opposition utmärkes
inte av god vilja. Ska vi vänta till
2026 på alla bra förslag? /GW

Anonym sa...

Har ändrat mig en smula om visitationszoner.
Det handlar om skyddsvisitation, ej kroppsvisitation.
Det handlar om att sätta in detta i ett perspektiv,
och försöka förstå dess syfte, att skydda allmänheten
från att bli kidnappad på allmän plats.

Exempel
Vid fotbollsmatcher blir alla nästan alltid visiterade.
Det anses inte vara allmän plants, men bra nära.
Det är något vi alla bjuder på och kanske tom uppskattar,
visitationen ökar alla gemensamma trygghet. Senaste derbyt Dif-Aik
spårade ur helt, bengagler, blir jag lika förtjust över varje gång, då de skapar stämning och är förbjudna. speakern uttalar nästan uppgive varje gång
förbudet mot pyroteknik, och det blir nästa bara roligare även för oss
som har +40 sedan vi själva var upptågsmakare på derbyna.
Men bangers/knallskott? Fy katten. Man blir hörselskadad,
och de bidrar till inget annat än hot - att det är krig.
Det senaste derbyt spårade ur fullständigt och skapade riktigt
dålig stämning. Ändå hade det varit ännu värre utan visitation.
Några få, var de 20 bråkmakare på varje sida, förstörde för
kollektivet, inkl det egna laget.

Vi visiteras numera
ständigt varje gång vi ska gå på ett flygplan, och numera
minutiöst vid inträde på domstol, som är själva arketypen
för att allmänheten ska ges tillträde hos den dömande makten.
Så var det inte för 10 år sedan.

Vart enda kommunhus är numera helt spärrat efter receptionen.
Så var det inte direkt på 70-talet. Man gick bara rakt in,
tog hissen och besökte rätt avdelning, tex stadsbyggnadskontoret,
och det gick att sätta sig på besöksstolen i nästan var
enda tjänsterum.

Våra universitet kunde man förr gå in och ut till var enda institution,
inkl rektors rum, utan en enda låst dörr, det var alltid öppet,
allt är numera igenbommat. Ajö vårt öppna samhälle, respekten hos
några få, har påverkat oss alla.

Att införa visitatioszoner är således ett tecken i tiden.
Görs det nu bara;
- rätt metod och tillämpning
- förklaringar ges om syfte och att det är förebyggande
- att politiken enas, kommer överens, för det allmännas bästa.

Om syftet är att störa bort eller försvåra för marodörer - att i skydd av en större
mer fredlig grupp kapa någon annan agenda - så väger detta tungt. Visitationen är till för att inte kriminella ska kunna kapa fredliga protester eller hota oskylida att utföra
handlingar att tex transportera vapen. Polisen har sannolikt hyfsad koll
på vilka som ska visiteras, även fast om alla vet att syftet med visitationen är
att förhindra för riktigt obehagliga kriminella. När de kapar barn, dvs minderåriga
och människor som bor i närmiljön och inte vågar säga nej, måste man kanske visitera
alla en tid i närområdet för att kunna upprätthålla säkerhet för kollektivet.
S.W

Anonym sa...

Några exempel
Fall 1. Särskild händelse. Tex fotbollsmatch eller utanför arena med förestående eller pågående upplopp inför en motdemonstration, där det handlar om att visitera "huvfolket"
Det var väl några få under Göteborgskravallerna, som störde ur hela den fredliga
motdemonstrationen.

Fall 2. Större evenemang på allmän plats.
Tex idrottsevenemang, tex ett marathonlopp och andra stora allmänna tillställningar.
Om man utfärdar visitationsplats för viss plats och datum,
ger det polis befogenheter att visitera personer som skulle
kunna antas vilja utföra ett sabotage/terrorhandling.

Fall 3. Farliga tider/platser
Tex Stureplan kl 23 - 03 fredag och lördag.
Tex Plattan eller andra ställen där det förekommer allvarligt missbruk.

Fall 4.
Om tex polisens underrättelser visar att det finns risk för att något som inte
borde hända, kommer att hända. Dvs före ett brott, tex ett planerat mord, innan det
har inträffat. Då kan polisen upprätta en tillfällig visitationszon vid vissa gränsgångar och gå igenom alla som passerar.

Då vet de som planerar, att man inte utan vidare kan skicka vapen med en kurir,
som inte är misstänkta. Antar att alltför många oskyldiga men som befinner
sig i gråzonen, släkt, vänner eller granngården, skulle bli tacksamma om även
de riskerade att bli visiterade, för då kommer de inte att få uppdraget?

Fall 5. En viss portuppgång.
Polisen behöver inte utförda visitation för ett helt område.
Det räcker sannolikt att utfärda visitation för ett mycket
lokalt område, tex ett enskilt hus/portuppgång. Visserligen
råkar alla som bor i just det huset ut, men under en tidsbegränsad period.
De som bor i huset kanske tycker det är riktigt bra, eftersom detta minskar
risken att någon som saknar spärrar, hotar en vanlig boende eller en minderårig,
att smuggla vapen och annat.

Motivera
Det går sannolikt att motivera visitation med just exempel,
att förhindra/försvåra för kriminella att använda sig av andra,
den så kallade allmänheten att medelst hot, tvinga dessa att utföra handlingar åt de kriminella, som de helst skulle vilja slippa.

Förklarar man nu syftet
- att det handlar om att göra miljön säker för allmänheten,
och alla stackars barn, ungdomar och unga vuxna som riskerar
att dras med, borde det kunna accepteras, på samma sätt som
att vi alla redan ser det som självklart att bli visiterade inför en fotbollsmatch.
Ibland helgar ändamålet medlen?

God annandag Jul
S.W