2015-12-19

Stefan Löfvens jultal

Det är vidrigt. Det är ynkligt. Det är avskyvärt. Stefan Löfven skrädde inte orden när han i sitt jultal kommenterade de brända flyktingförläggningarna. Överhuvudtaget har nog ingen som kunnat undgå att märka att Stefan Löfvens är en empatisk person och att han strävar efter att låta denna empati komma till uttryck i politiken, också i en solidarisk flyktingpolitik.

Desto svårare blir då uppgiften att kombinera empatin och strävan efter en solidarisk flyktingpolitik med de migrationspolitiska åtgärder som syftar till att färre asylsökande människor skall komma till Sverige. Stefan Löfven försöker hantera problemet genom att bl a betona vikten att av de människor som kommer hit måste kunna få ett värdigt mottagande och att flyktingkrisen bara kan lösas varaktigt om fler EU-länder tar sitt ansvar.

Om det nu är så att antalet flyktingar som söker sig till Sverige börjar minska kommer också den politiska dagordningen att breddas - de senaste månaderna har ju flyktingfrågan dominerat starkt. I sitt tal målade Stefan Löfven upp två skiljelinjer framåt. Den första skiljelinjen, menade Löfven, stod mellan investeringar (rödgrön politik) vs nedskärningar (allianspolitik), den andra skiljelinjen stod mellan sammanhållning (rödgrön politik) vs skuggsamhälle (centerpolitik - släpp in alla som vill komma men låt dem klara sig själva med låglönejobb/svartjobb och usla livsvillkor).

Nu regerar Stefan Löfven för första gången på egen budget (är det förresten någon som noterat att budgeten nu röstats igenom i riksdagen utan problem, trots uppsagd Decemberöverenskommelse och tvetydigheter från främst Anna Kinberg Batra om hur oppositionen skulle agera). Just nu går ekonomin mycket bra, arbetslösheten sjunker, BNP växer. Närmar vi oss mandatperiodens momentum? Om den rödgröna regeringen lyckas utnyttja situationen till att få fart på tillväxt, jobb och byggande kan den stå relativt stark inför valrörelsen 2018.

Jag kommenterar Löfvens jultal, för Svenska Dagbladet här.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Det mesta går tydligen bra om man ska tro Ulf.

Utom opinionsiffror då möjligvis. Titta på www.status.st skrolla ner lite och titta på tendensen för alla mätningar. Det går rakt ner i källarn för både rödgröna och alliansen. Och se rödgrönas nedgång från maj 2014 till nu. Hade man pratat om aktier så hade man sagt ras.

Jan Holm sa...

Det stämmer naturligtvis att det är vidrigt , ynkligt och avskyvärt med dessa bränder , fast det det tycker nog många om den flyktingpolitik också som förts.
Det är kanske för hårt att kalla den gode Löfvens jultal för en dåres försvarstal , fast att först bedriva en massinvandringspolitik , för att därefter behöva ta till en massa panikåtgärder , är ju inget annat än en dårskap.

Anonym sa...

Kanske för att www.status.st drivs av SD?

Orion77 sa...

Om några år, när flyktingsituationen har normaliserats, kommer många att tycka att det var oklokt att vi inte tog emot fler när vi hade chansen. Svensk ekonomi kommer att lida brist på personal av skiftande kategorier och kunskapsnivåer. Vi kommer att stå där och undra varför vi inte tog emot fler.

Men innan dess är det förstås stora svårigheter att övervinna. Särskilt för flyktingarna.

Anonym sa...

"Just nu går ekonomin mycket bra, arbetslösheten sjunker, BNP växer." Ja, om man med mycket bra menar att den ligger ungefär på den trendmässiga tillväxten per capita som vi gjort under de senaste 25 åren. Arbetslösheten minskar bland inrikes födda men den senaste uppgiften jag sett från AMS när det gäller utrikes födda var den över 20% och stigande enligt AMS. Så det gäller att vara selektiv när budskapet paketeras, särskilt om man vill att migrationspolitiken åter ska styras av MP.
Jag blev besviken på Löfvens jultal. Det var ett tal för den närmast sörjande - allt färre som bekant - med sedvanlig retorik utan närmare anknytning till den situation vi befinner oss i. Att tala om investeringar contra nedskärningar eller sammanhållning contra skuggsamhälle som avgörande val mellan rött och blått (vitt och svart) lockar inte tillbaka några väljare från moderaterna eller sverigedemokraterna. Den som vill studera skuggsamhälle kan ju besöka de sedan decennier socialdemokratiskt styrda Göteborg, Malmö eller Södertälje t ex. Jag hoppas liksom Ulf att sverigedemokraterna kommer att minska, men med hans recept - återgång till tidigare migrationspolitik kommer det inte att inträffa. Och även om migrationen kan behållas på mer hanterliga nivåer kommer effekterna av politiken att gynna SD under lång tid. Orion77 är orolig för att vi om några år ska ångra att vi inte tog emot fler. Det är inte jag. Under de senaste 25 åren har asylinvandrare aldrig kunnat försörja sig själva. Sysselsättningsgapet är omkring 18%-enheter och som lök på laxen har utrikes födda väsentligt lägre genomsnittlig inkomst. Att detta skulle ändras inte minst med hänsyn till den låga kompetens den genomsnittliga flyktingen har är mycket osannolikt. Nationalekonomen och invandrarforskaren Joakim Ruist säger om LO-ordförandens uttalande att rätt hanterat får vi en ekonomisk boom 2020 tack vare flyktingarna att det är önskedrömmar. Att SD enligt senaste SIFO är större än S bland LO-medlemmar är en riktig käftsmäll för LO och socialdemokratin. Och så länge som s främst attraherar den äldsta gruppen medborgare går partiet tyvärr mot sotdöden. Förmodligen måste det gå ännu sämre innan de politiker som lett marschen mot botten byts ut och en ny politik formuleras av den kritiska grupp inom partiet som fortfarande finns kvar.
Klas Bengtsson

Anonym sa...

Om ekonomin går bra, så är det väl tack vare Alliansens tid vid makten och dess budget för 2015. Vad (s)budget lyckas åstadkomma får vi inte veta förrän om 2-3 år.

Anonym sa...

SD fortsätter att vinna mark, så länge övriga pariter inte har något bra svar för hur det ska fungera ute i landets kommuner, som kan hända överutnyttjats lite från centralbyråkratins Stockholm, man kan mer se det som ett uppror mot eliten i Stockholm oavsett partifärg, än ett uppror mot S, (dock hade S nära 45 % röster i valet 1994, så någonstans har ju rösterna försvunnit, och det strategiska valet var nog mer Monas än Perssons.

Vänsterpartiet går svagt framåt, och plockar upp en del från mp, i första hand avseende flöden, det är bra för S. Tidigare sågs mp vara medlet för att norpa röster från borgarna avseende identitetspolitik, och nu kan man väl säga att både Fi, C och mp har blivit lite akterseglade, med anledning av snabba vindkantringar,

FP, majoren vinner i längden, och klarar av att svara på frågor och säga som det är. dessutom är Fps stora tapp i valet utslag av att Sveriges stora tapp i PISA, och det kunde inte förklaras enligt den förra åsiktskorridoren, nu är det andra bullar, och majoren kommer att få viss upprättelse, eftersom det inte finns någon annan väg fram än att satsa på skolan, förstatliga den, vilket S skulle vilja, men inte har råd, samt att m är kommande i skolfrågor, vilket innebär att S måste ta fram ett eget bra kort snabbt, både Erlander och Palme var ecklesiastik-ministrar.

Sammanfattning
Blocken är cementerade runt 40 % och kommer att tappa lite till, dock jämlikt :-)
tre partier går framåt, SD, FP och v (partierna som inte är med försvarsuppgörelsen, även om den korrelationen bara är akademisk och av metafysiskt intresse.

Tre partier går bakåt
Centerpartiet, Mp och FI som vurmar för identitetspolitik.

Moderaterna backar visserligen något, men torde kunna plana ut och och pusta ut, att man inte tappat mer med anledning av vad reinfeldt lämnade efter åt akb är faktiskt besynnerligt, så moderaterna håller på med sin hemläxa och kommer stabilisera sig. De småborgerliga partierna går svagt framåt, mest pga av Fp, och synen på Bjärklund ni och från tiden då DN och Expressen ägnade all kraft efter valet att avsätta honom är redan glömd.

vad mer kan sägas, det är en vanlig sifo mer rätt stor felmarginal, som inte säger så mycket nytt alls, som enskild mätning.

S.W