2015-12-27

Måste DÖ dö? Decemberöverenskommelsen In Memoriam

I dag skulle Decemberöverenskommelsen ha firat sin ettårsdag. Så blev det inte. Den formella överenskommelsen föll som ett korthus när Ebba Busch Thor kördes över av sina egna partimedlemmar på Kristdemokraternas riksting i oktober 2015.

Varför föll Decemberöverenskommelsen? Valet 2014 utmynnade i ett komplicerat parlamentariskt läge. Trots att det fanns en högermajoritet i riksdagen (allianspartierna och Sverigedemokraterna) släpptes en rödgrön minoritet fram att regera. Genom Decemberöverenskommelsen avsade sig dessutom Alliansen möjligheten att genom budgetomröstning fälla den rödgröna regeringen. Inom delar av borgerligheten var frustrationen stark. Decemberöverenskommelsen hade hastats fram för att undvika ett extra val och den var inte tillräckligt förankrad inom Moderaterna och Kristdemokraterna.

I skrivande stund sörjs Decemberöverenskommelsen inte heller av Stefan Löven. Statsministern har länge eftersträvat samverkan över blockgränserna, kanske även i form av en blocköverskridande regering. Men Decemberöverenskommelsen byggde på principen att största block skall få regera, och bidrog därför till att förstärka blockpolitiken.

Men att Decemberöverenskommelsen har försvunnit betyder inte att de problem den avsåg att lösa också har försvunnit. Problemet är att Sveriges traditionella sätt att låta minoritetsregeringar styra byggt på förekomsten av två politiska block - de rödgröna partierna och de borgerliga partierna. I Sverige har vi idag i praktiken tre politiska block, varav det ena -  Sverigedemokraterna - genom sin vågmästarställning kan avgöra alla frågor där de båda övriga blocken inte är överens. Samtidigt behandlas Sverigedemokraterna som paria, genom sitt ursprung i nazist-orienterade miljöer och sin främlingsfientliga politik.

Givet väljaropinionen i dag kommer instabiliteten i det politiska systemet att bestå såvida inte en av två saker inträffar. Antingen måste allianspartierna bryta isoleringen av Sverigedemokraterna och börja samverka med partiet. Inte mycket tyder i dag på att så skulle bli fallet. Centerpartiet och Liberalerna skulle inte acceptera en sådan samverkan och Alliansen skulle splittras. Eller så måste några av allianspartierna börja samverka över blockgränsen, med de rödgröna partierna. Frågan är bara hur en sådan samverkan skulle tas emot av de borgerliga väljarna och hur den skulle påverka förutsättningarna för en borgerlig valseger 2018.

Kommer Alliansen att hålla ihop under hela mandatperioden? Konflikterna mellan allianspartierna i flyktingpolitiken och i regeringsfrågan har utvecklats och blivit synliga under hösten. Kommer allianspartierna ändå att enas om en ny gemensam budget redan hösten 2017 och försöka tvinga Stefan Löfven att regera på oppositionens budget fram till valet 2018? Kommer Stefan Löfven och den rödgröna regeringen att kunna utnyttja den goda ekonomin och ett minskat tryck på flyktingmottagningen till offensiva och framgångsrika satsningar på jobb och bostäder och därigenom lägga en god grund till valseger 2018?

Jag kommenterade Decemberöverenskommelsens uppgång och fall i P4 Extra tidigare i dag.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag själv är jag fräck nog att i alla lägen sympatisera med SD, (signal)
utom i skarpt läge, dvs val, enbart för att signalera grundläggande
missnöje med politiken, i synnerhet Alliansbyggets oresonliga taktik.

Men detta med spindoktorerna är intessant, dessa opionsundersökningar som står som spön i backen, och har olika intressenter som betalar, i olika tidningar, det enda vi vet är att det inte är val i år, och frågan är hypotetisk, samt att det finns intrssen att förespegla att opi ionen är på ett visst sätt, som man vill driva den åt, samt att undersökningarna i sig, har ett alldeles för stort bortfall och definitivt inte är åldersadekvat.

Här en sammanställning av först Alliansens sympatier, per kvartal, med tre mån
fördröjdt medelvärde:

fallande från högerkolumnen, studera inte siffrorna i sig, utan hur de skiljer sig.

q4-14 q1 q2 q3 q4
Sent 38,1 37,7 38,1 35,6 34,6
Yougov 39,0 37,4 37,8 36,8 36,1
Novus 40,4 38,9 39,6 39,5 38,0
demo 39,8 39,7 40,4 39,7 38,4
IPSOS 40,2 39,4 40,4 39,9 39,3
Inizio 40,6 40,9 40,2 39,2 39,6
Sifo 40,3 39,1 39,7 40,4 40,0
skop 41,5 41,1 40,8 41,3 41,7

Alla 40,0 39,3 39,6 39,0 38,5

Vem ska man tro på, avseende Alliansbygget?
Det är skillnad att ha 34,6 eller 41,7 för
q4 för hela alliansen, och det är alltså
sjövillt, vi vet att vi ingenting vet, och
att alla sitter och stirrar på opinionssiffror
som korreleras mot dagsaktuella utspel.

Studeras olika borgerliga partier, sinsemellan
blir det ännu mer oklart.

Det vi vet är att AKB tog över efter Reinfeldt, med formeln
att bygga en allians, och att Centern är byggets profet.

Fråga om opinion inom borgerigeheten är en fråga om trovärdighet
för alliansen, några av borgerligheten ser det som ljuset, och
andra som mörkret furste. Det är inte utan fog man kan fundera på
om inte Alliansen är en black om foten, dvs förknippas med ngt
suspekt, och att fp och kd försöker fjärma sig lite, liksom självfallet
akb, även om det är m som är huvudarkitekt, så det är C som kommer
att driva alliansen, och frågan är mer att akb har ett val, som det ser ut,
regera med en allians, som inte får ihop majoritet ens med mp, eller
att bilda minoritetsregering, med endera s eller sd, att stödja budgeten,
budget med sd kommer kosta avseende försvar, budget med s kostar avseende skatter?
S.W

Anonym sa...

Studeras de tre tidigare mittenpartierna med samma metod
tre månaders släpande medelvärde/månad sammanvägt kvartalsvis
så framstår samma stabilitet, före och efter DÖ, slka man dra någon slutsats
är det att de små borgerliga partierna gick nådde
botten q3 vilket ungefärligen hänger samman med DÖ,
och först tog det tid för valmanskåren att förstå
DÖ, och det var inte lätt, och när det börjat sjunka in, så
upphörde DÖ, även om det formellt var ett riksting, så var
ju inte akb nödbedd i försvaret.

Den samlade små borgerliga partierna går alltså +/- noll
som det ser ut just nu, men trenden är svagt positiv, så
rimligtvis kommer fp att knapra poäng och C ligger stabilt,
eftersom deras partiledare har laga förfall i debatten.
Så länge C är en slags mininymoderater, uppbackade av rätt
kretsar, blir det ingen förändring förrän fp och kd börjar
knapra andelar, När de små borgerliga partierna tillsammans
är större än nymoderaterna, kan nymoderaterna ta ner flaggen,
och döpa tillbaka sig till moderaterna, detta med nymoderat
New labour, Ndet som är nytt, är ju från 2004 och alltså 10 år,
nymoderaterna har klarat skivan bättre än förväntat, och det
var så klart, som alltid osäkerhet första tiden med akb, och partiet
kan helt säkert klara av att ligga kvar som 22 - 23 % parti, beroende
på hur de andra småparierna agerar. KD är svårmätta, och kombon
partiiledarbyte, DÖ-förklaring och turbulens i politiken, innebär
sannolikt att förtjänsten för att ha spolat DÖ, kommer nästa år.
Så nyckeln för borgerligheten, och det som förr kallade alliansen, ligger hos fp.

Alliansen skapades 2004, under andra tider, med andra majroitetsförhållanden, och med andra krav, omävärldsförhållanden, det är inte så skert att alliansanalysen är rätt idag, och det återstår att hitta ett alternativ, för egen del tycker jag det ser hur enkelt ut som helst, börja driv politik i utskotten, kommunicera detta, och se vad som händer med väljarna, Sverige har 16 st små miniriksdagar, och när regeringen inte har majoritet, är det utskotten som är arenan, det är där man ska bygga sina uppgörelser, eftersom det är så uppenbart att rikets ska styras/regeras, och att det inte går att samla en majoritet för att h¨lla allt hemligt inom en partiallians, vad är det för fel på Riksdagen?

Vill alliansen regera eller driva politik, ligger ju demokratin i öppen dager, det är bara att ta för sig, komma med förslag och se om man får gehör, kan det vara det som är problemet, att det inte finns konkretion? Eller är det bristande vilja eller bristande kompetens? S.W

q4-14 q1 q2 q3 q4
Sent 14,8 14,1 14,1 13,8 14,2
Yougov 16,5 14,9 15,2 14,7 15,2
Novus 16,7 14,8 14,7 15,1 15,4
demo 16,0 14,9 15,4 15,7 16,0
Sifo 16,4 15,3 16,0 15,8 16,4
IPSOS 15,6 14,9 14,9 14,9 16,5
skop 16,9 16,2 16,0 16,3 17,9
Inizio 16,4 15,3 16,2 16,6 18,2

Samlad 16,2 15,1 15,3 15,4 16,2