2015-06-09

Skulle ett medlemskap i Nato försämra Sveriges säkerhet?

Ett medlemskap i Nato skulle försämra Sveriges säkerhet. Ungefär så argumenterar statsvetarna Linus Hagström och Tom Lundborg vid Försvarshögskolan och Utrikespolitiska institutet i en högst läsvärd artikel på DN Debatt i dag.

Författarna menar att de svenska Nato-anhängarna i debatten genomsyras av en slags "liberal illusion", där Nato betraktas som en organisation som "inte riktar sig mot någon" utan enbart vill värna demokratiska värden. Ur ett sådant perspektiv blir Rysslands reaktion omöjlig att förstå. Författarna menar också att ett svenskt Nato-medlemskap bidrar till att cementera den ryska bilden av Nato som en "expansiv och respektlös västallians" och därigenom stärka Rysslands identitet som en hotad stormakt.

Efter många år i dvala har den svenska Nato-debatten vaknat till liv igen. ÖB Sverker Göransons uttalande om att Sverige bara kan försvara sig högst en vecka har tillsammans med Rysslands mer aggressiva beteende minskat motståndet i opinionen mot ett svenskt Nato-medlemskap. Folkpartiet och Moderaterna andas morgonluft och befriade från regeringsinnehavets bojor driver dessa partier nu frågan om Nato-medlemskap mycket mer aktivt än vad de gjorde tidigare.

Frågan om svenskt Nato-medlemskap väcker starka känslor. Sverige är näranog unikt i Europa genom att ha fått leva i fred i mer är 200 år - ett fantastiskt privilegium som vi kanske inte alltid förmår uppskatta efter förtjänst! Att då ändra säkerhetspolitik för att gå med i en militärallians är ett stort steg.

Nato-frågans kontroversialitet beror också på att de inrymmer så många olika konfliktdimensioner. Skulle ett svenskt Nato-medlemskap öka Sveriges säkerhet? Skulle ett svenskt Nato-medlemskap vara bra för säkerheten i Norden, i Europa eller globalt? Vilka ideologiska värden skulle påverkas och på vilket sätt om Sverige anslöt sig till Nato? Vad skulle ett Nato-medlemskap innebära för den svenska självbilden, bilden av vilka vi är och vad vi representerar?

Nato-debatten kommer med stor sannolikhet att fortsätta. För den som vill samla argument till den militära alliansfrihetens försvar rekommenderar jag sajten Bevara alliansfriheten - Nej till Nato! som är välskött och uppdateras regelbundet.

15 kommentarer:

Anonym sa...

Fred i 200 år. Nej det stämmer inte . Vad gjorde vi i Irak, Libyen mfl. Men att däremot sår neutrala och arbeta seriöst för fred det ser jag gärna att vi gör.

Anonym sa...

I NATO gäller principen en för alla, alla för en. Allt enligt generalsekreteraren Jens Stoltenberg i Skavlan. SD menar att svenska liv inte skall riskeras för konflikter som Sverige inte är berörda av. Jag tror det förhåller sig tvärtom. Att vara med i NATO är en trygghet. Att angripa ett NATO-land är ett angrepp på hela NATO. Putin var därför rädd att Ukraina skulle gå med i NATO. Att angripa de baltiska länderna drar sig nog Putin/Ryssland för. Att ändå göra det skulle vara en alltför stor provokation mot NATO.
Kjell Eriksson

Anonym sa...

Anonym 7:04 fm

En uppenbar anledning för Ryssland att angripa Sverige, vore väl om Sverige utgör ett hot mot Ryssland eller ryska intressen. Så länge Sverige inte är medlem i NATO utgör inte Sverige ett hot mot Ryssland eller ryska intressen. Detta kan väl inte vara så svårt att begripa.

Anonym sa...

"Frågan om svenskt Nato-medlemskap väcker starka känslor. Sverige är näranog unikt i Europa genom att ha fått leva i fred i mer är 200 år - ett fantastiskt privilegium som vi kanske inte alltid förmår uppskatta efter förtjänst! Att då ändra säkerhetspolitik för att gå med i en militärallians är ett stort steg."

Det här är ju en inte helt ärlig kommentar av Ulf.

Man kan ju konstatera att medlemsländerna i Nato också har fått leva i fred under den tid som organisationen har existerat.

Sveiges 200-åriga historia av fred kan ju knappast härledas till en alliansfrihetsdoktrin som uppstod under Kalla Kriget och som i praktiken bara handlar om Nato eller inte? Det var ju inte så att någon argumenterade för att ansluta Sverige till Warszawapakten.

Sverige har ju dessutom varit med i militära operationer i och utanför FNs regi. Man deltar även i EUs militära samarbete. Så alliansfrihetsfrågan är uppenbarligen i praktiken bara en ja-eller-nej-till-Nato-fråga.

Så under den tid som vår "alliansfrihet syftande till neutralitet i krig" förelegat så har det varit precis lika mycket fred i Natoländer som i Sverige. Således säger det ingenting om vår nuvarande doktrin eller Natomedlemskap hade varit att föredra.

Mest vänder jag mig mot att Sverige och Finland implicit anses vara Rysslands intressesfär av de två forskarna.

Anonym sa...

"Så länge Sverige inte är medlem i NATO utgör inte Sverige ett hot mot Ryssland eller ryska intressen". Du glömmer att Ryssland utgör ett hot mot Sverige, oavsett om vi är med i NATO eller inte. Som medlemmar har vi iallafall garantier att inte stå ensamma om Ryssland agerar aggressivt mot oss. Detta kan väl inte vara så svårt att begripa?

Anonym sa...

#Anonym 2:34 em

Du säger att ”Du glömmer att Ryssland utgör ett hot mot Sverige, oavsett om vi är med i NATO eller inte”. Menar du att Sveriges blotta existens utgör ett så stort hot mot Ryssland, att vi måste gå med i NATO för att känna oss säkra? Kom igen! Det var nog det minst begåvade och underbyggda påstående jag hört. Det enda ett medlemskap i NATO kan garantera, är väl att vi drar på oss eld om Ryssland känner sig hotat av vi är med i NATO. Så här enkelt är det: om vi inte är med i NATO så behöver vi inte vara med i NATO!

Hans Holberg sa...

Det jag inte begriper är den trosvissa viljan att alliera oss med en stormakt, som sedan andra världskriget har förlorat tre stora krig som man själv har startat på lögnaktiga grunder och uselt underrättelsematerial: Vietnam, Afghanistan och Irak. Tala om att satsa på en spattig kuse.

Anonym sa...

Några kommentator här har uppenbarligen inte hört talas om Rysslands provokativa beteende mot Sverige på sistone, inte minst uppträdandet av ryskt stridsflyg. Det största hindret för en svensk anslutning till NATO är att organisationen kräver att varje medlemsland avsätter 2% av BNP till försvaret och det sätter kostnaderna för invandringen stopp för i Sverige.

Anonym sa...

#Anonym 9:09 em
Och någon har inte lagt märke till Sveriges politiker grovhånglar med NATO (stora övningar) och tjatar om att vi måste påbörja en process, som skall leda till medlemskap i NATO. Jag vet inte heller hur nytt Rysslands beteende är. Kanske är det ganska normalt, men det passar vissa kretsar just nu att haussa upp stämningen.

Anonym sa...

Att debatten blossat up kring NATO är olyckligt, eftersom det enda som kan öka Sveriges geopolitiska trygghet är ett starkt svenskt försvar. Medlemskap i NATO kan komplementera ett redan utbyggt eget försvar, men kan inte ersätta det.

Anonym sa...

Blir det storkrig och vi inte är med i NATO så har vi i alla fall en chans att stå utanför. Är vi med i NATO blir vi helt säkert bombade sönder och samman. Personligen tror jag inte det blir något sådant krig och om det blir det är vi körda oavsett (ett storskaligt kärnvapenkrig kommer det inte finnas några vinnare efter).

Det jag är mest bekymrad över är vissa av våra politiker är så angelägna att ge ifrån sig makten över något så viktigt som försvaret till en tämligen odemokratisk organisation som NATO (där vi kommer att ha väldigt lite inflytande). Bättre att själva bestämma hur vårt försvar ska se ut och anpassa det efter de förhållanden som råder i Sverige (inte för "insatser" i "långtbortistan").

Dessutom, med tanke på hur Putin skräms med NATO hemma samtidigt som han uppträder mer aggressivt mot EU så skulle nog ett Svenskt medlemskap bara spela honom i händerna. Han vill tydligen rusta upp Rysslands väldigt eftersatta försvar (som bekant, det var ju så alliansen motiverade nedskärningarna av försvaret här hemma) och för att motivera det för befolkningen är det säkert praktiskt att skrämma med natos utvidgning. Detta är en utveckling som bara krigshetsarna tjänar på.

Unknown sa...

ja Hans, men det kanske inte ens är en fråga om krig och fred....USAs ekonomi behöver tillverka massor med grejor som snabbt förstörs och behöver ersättas....deras ekonomi tål inte för mycket fred. Glöm in Kosovo...eller East Timor...åke eckervall

Anonym sa...

Det är nog ingen som tror att den ena lösningen kontra den andra (NATO inte NATO) bara har fördelar. Frågan är nog mest hur man bedömer riskerna och möjligheterna.
Kjell Eriksson

Unknown sa...

Ja Kjell, om vi går med i NATO tvingas vi investera i förband av en typ som vi inte behöver om vi bygger ett FREDSBEVARANDE försvar. Våra begränsade resurser ska inte användas för dyra anfallskrigsförband, som NATO kommer att kräva, utan anpassas till Sveriges situation. Vad jag menar kan Du se i min blog Dec 6 och 7; akeeckerwall.wordpress.com

Anonym sa...

Gick in på din blogg, och den innehöll mycket intressant. Tack för hänvisningen. Man bör tänka på att kärnan i vårt försvar är Jas 39 Gripen. Jas betyder jakt, attack och spaning.
Kjell Eriksson