2013-10-27

Skulle du avlyssna dina vänners telefonsamtal?

Skulle du avlyssna dina vänners telefonsamtal och smygläsa deras mejl och Facebook-meddelanden om du hade möjlighet? De allra flesta av oss skulle nog svara nej på den frågan. Det främsta skälet är moraliskt - att vi ansluter oss till normen om privatlivets helgd. (För egen del lägger jag därutöver till tidsaspekten - så mycket tid skulle gå åt till att ta del av information som till största delen vore ointressant för mig.)

Men om du hade gemensamma affärer med dina vänner och var orolig för att de skulle lura dig? Eller för att de av ren klantighet höll på att ställa till med något som vore negativt för er gemensamma sak? Då handlar frågan inte längre om nyfikenhet i sig, utan om i vilken utsträckning ändamålen skall få helga medlen.

Den främsta insikten från avslöjandena om att USA avlyssnat sina vänner och allierade Tyskland och Frankrike är att allt i dag är offentligt. USA fick bittert lära sig att till och med deras egen telefonavlyssning är offentlig. Den tysta diplomatins storhetsdagar är över.

 Den kommunikationsteknologiska utvecklingen förändrar i grunden vårt sätt att vara tillsammans och kommer också att påverka våra normer och värderingar. Så har det varit även vid tidigare tillfällen av teknologiska genombrott, så det är varken något att jubla eller förfasas över.

Problemet för USA är att vi fortfarande bara befinner oss i början av denna process och att insikten om att allt är offentligt därför inte hunnit slå igenom. USA trodde på fullt allvar att man skulle kunna telefonavlyssna sina vänner utan att vännerna fick veta det. Edward Snowdens avslöjanden påskyndade processen.

Betyder då detta att vi inte skall bli upprörda över USA:s telefonavlyssning? Nej, vi har fortfarande rätt att bli upprörda. Carl Bildt blandar ihop att man inte blir förvånad med att man inte behöver bli upprörd. (En del tror att Carl Bildts ovilja att kritisera USA beror på att det snart blir offentligt att svenska FRA hjälpt amerikanska NSA med avlyssningen.) Bara för att vi kunde förvänta oss avlyssning från USA:s sida betyder det inte att vi avsäger oss rätten att bli upprörda. Normen om att inte avlyssna är fortfarande stark, och den har inte hunnit anpassa sig till den öppenhet och transparens som präglar dagens värld. Vi får hålla oss till de normer vi har. Alternativet är normlöshet, vilket är värre.

I USA får frågan stort utrymme, och liberala tidningar som New York Times ger stöd åt planerna på att utveckla en slags "övervakningsriktlinjer" som reglerar vad man får och vad man inte får göra mot varandra givet den teknikutveckling som ägt rum och som fortfarande pågår. Första steget menar man måste komma från USA. Som New York Times skrev, som ett litet understatement angående president Barack Obamas försök att gjuta olja på vågorna med Frankrikes Francois Hollande och Tysklands Agneta Merkel: He was not entirely succesful.

Uppdaterat: Lyssningsvärt i Studio Ett om Sveriges tystnad mot USA:s övervakning.

12 kommentarer:

Anonym sa...

Inga internationella riktlinjer för avlyssning kommer att följas av stormakter med egna globala intressen, var så säker.

Orion77 sa...

Idag 28/10 fylls nyhetsrapporterna i Sveriges Radio med påståenden från USA om att President Obama inte känt till, alternativt inte "godkänt", avlyssningen av Angela Merkel, Francois Hollande m fl.

Häpnadsväckande taffligt, ynkligt. Om det vore sant så bleve ju det hela ännu mycket värre. The Commander in Chief skulle inte veta vad hans underhuggare sysslar med? Och således än mindre kunna "godkänna" det?!

Orion77 sa...

En aspekt som jag inte sett något uttalande om: Vem/vilka ska kolla/läsa de SMS, mejl etc som NSA samlar in? Idag rapporteras t ex att bara i Spanien har 60 milj meddelanden fångats upp.

Tål USA:s ekonomi den belastning (utöver allt annat) som detta gigantiska jobb drar?

Unknown sa...

Orion77

Angela diskuterar på ryska med Putin. Hade de två konspirerat emot USA så hade Obama säkert blivit informerad.
EL

Unknown sa...

Orion77

Tror du verkligen att det sitter folk som kollar/läser dessa miljoner meddelanden? Kanske det förklarar varför du inte sett något uttalande härom.
EL

Orion77 sa...

@ Eva Lande: Nej, självfallet tror jag inte att NSA läser alla dessa miljontals mejl, sms etc. Jag ville bara lyfta fram det groteska i hela denna business, som uppenbarligen har gått helt överstyr.

Professor Stephen M. Walt har som rubrik på en av sina senare blogposter: "Can Anybody Run This Country?" Finns på Foreign Policy.

Anonym sa...

Har USA lyssnat på Merkel kanske de har gjort det av någon annan anledning än att de kan.

Orion77 sa...

Ulf, har Du någon kommentar till Kongressens hearing med Keith Alexander och James Clapper på tisdagen? Av vad som rapporterats i Sverige av SR är min förstahandsreaktion kort och gott att man gjort ett skickligt jobb med att försöka skicka över bollen till de avlyssnade länderna, men det kommer inte att lyckas.

Kvar står dessutom frågan: Är The Commander in Chief verkligen Kapten på Skutan? Jobbar småpåvarna utan att samråda med chefen? Man blir faktiskt riktigt orolig.

Ulf Bjereld sa...

Orion77: Det tycks mig som att administrationen nu vill vinna tid. Dels tror jag att man saknar faktisk kunskap om viktiga detaljer i det hela, dels har USA säkert samverkat med relevanta säkerhetstjänster i väst och då blir det passande att också förskjuta delar av ansvaret till dessa säkerhetstjänsters statsledningar.

Anonym sa...

Orion77

"det kommer inte att lyckas"?
Läs vad Ulf skriver. Han lyckas riktigt bra med att förklara situationen.

Anonym sa...

Så även Bernard Kouchner, Frankrikes fd utrikesminister då han rakt på sak deklarerade i en radiointervju: "Låt oss vara ärliga. Vi lyssnar också. Alla lyssnar på alla. Men vi har inte samma medel som USA, vilket gör oss avundsjuka".

Anonym sa...

Ulf, bespara mig från din "Det främsta skälet är moraliskt - att vi ansluter oss till normen om privatlivets helgd."
http://www.dn.se/nyheter/sverige/lakare-atalas-for-lasning-av-journal/?brs=m