2013-05-23

Tre fallgropar i debatten om upploppen i Husby

Det finns tre fallgropar i debatten om de upplopp som pågår i Husby och på andra ställen i Stockholm.

1.) Yrvakenhet och historielöshet. Ungdomsupplopp är inget nytt, varken i Sverige eller i andra delar av världen. Om vi håller oss till det senaste decenniet så har ungdomsupplopp snarlika dem i Husby förekommit såväl i London och Paris, som i Stockholm, Göteborg, Malmö och till och med i Borås. Ändå är det som om varje gång var den första. Samma förvåning, samma bestörtning, samma början från noll när det gäller att hitta förklaringar till det inträffade.

2.) Moralism. Förståelsen för vad som händer och därmed möjligheten att på allvar göra något åt det ökar inte genom harmsna och förnumstiga påståenden om att ungdomarna borde sluta kasta sten och i stället vara tacksamma över att de lever i ett bra land. Inte heller främjas saken av att skuldbelägga föräldrar eller genom förslag om utegångsförbud och strängare straff.  Moralism är bara ett sätt att hantera sin egen frustration och sin längtan efter enkla lösningar. Att ta avstånd från moralism innebär naturligtvis inte att man på något sätt accepterar det våld och den skadegörelse som förekommer.

3.) Romantisering av våldet. Nej, det finns inget progressivt i den våldsanvändning vi ser i Husby och på andra håll i Stockholm. Våldet är inte ett uttryck för förtryckta och diskriminerade förortsbors frihetslängtan och politiska kamp i sina bostadsområden. Enbart två av de ungdomar som anhölls i Husby igår var bosatta i området. Flertalet av de som greps var tidigare straffade för andra brott. Jag har sagt det förut, och jag säger det igen: Våldsromantik är vänsterns värsta fiende.

Vi vet faktiskt en del om förutsättningarna för de våldsutbrott som nu plågar Stockholm. Framför allt vet vi att ju högre andelen unga är i ett område, desto större är sannolikheten för bilbränder. Bland de som har föräldrar som har aktivitetetstöd, finns också en större risk för bilbränder. Här har vi segregationens kärna - en kombination av arbetslöshet, social utsatthet och många unga män.

Det är staten och inte Husbyborna som har det avgörande ansvaret för att hantera den uppkomna situtionen. Lagen gäller och brott skall beivras. Våldsanvändare - oavsett om de är fotbollshuliganer, MC-gäng eller bilbrännare i Husby - skall hållas kort och inte tillåtas bilda skuggsamhällen utanför den gemenskap som samhället erbjuder. En politik som bidrar till att motverka segregation, ojämlikhet och arbetslöshet har bättre förutsättningar att förhindra upplopp än en politik som riktar in sig på att förbättra levnadsvillkoren för de som är friska och har ett heltidsarbete.

Avslutningsingsvis förstår jag inte hur förespråkandet av kollektiva bestraffningar kan vara förenligt med att inneha förtroendeuppdrag i Moderaterna. Riksdagsledamoten Hanif Bali menade tidigare i dag: Hitta ligisterna och vräk föräldrarna. Bali har sedermera tagit tillbaka uttalandet. Hade Hanif Bali varit Sverigedemokrat hade frågan om uteslutning omedelbart rests, utifrån principen om nolltolerans. Nu verkar ingen framträdande moderat bry sig. Det är trist. Om den typen av uttalanden inte beivras av det egna partiet riskerar de att smyga sig till legitimitet och därigenom bidra till en samhällsdebatt som vilar på hämndens och inte på rättsstatens grund.

Uppdaterat kl 18.55. Jag skrev ovan: "Nu verkar ingen framträdande moderat bry sig" angående Hanif Balis uttalade stöd för kollektiva bestraffningar. Sedan jag skrev det har jag uppmärksammats på att Moderaternas gruppledare i riksdagen Anna Kinberg Batra ansåg att Balis uttalande var "olämpligt". Det är en utomordentligt mild reaktion när en riksdagsledamot förespråkar införandet av kollektiva bestraffningar i svensk rättspraxis.


21 kommentarer:

Anonym sa...

Polisen ska beivra brott och lagen ska följas, även i Husby, bra! Gäller din åsikt också utlänningslagstiftningen? Ska de som har fått lagakraftvunna utvisningsbeslut lämna landet? Är det polisens uppgift att upprätthålla lagen även inom det området? Vad tycker professorn?
Med vänliga hälsningar!
/Pelle

Lars sa...

"Ungdomsupplopp är inget nytt, varken i Sverige eller i andra delar av världen."

Invandrarungdomsupplopp med bilbränder och stenkastning mot räddningstjänsten etc. är inget nytt, nej. Men nu verkar onekligen upploppen tagits till en ny nivå i Sverige. Därav reaktionerna, antar jag.

"Här har vi segregationens kärna - en kombination av arbetslöshet, social utsatthet och många unga män."

Visst, och det är en direkt följd av en ansvarslös invandringspolitik. Man ska ju komma ihåg att det satsas som aldrig förr på de invandrartäta områdena, inklusive Husby, och Sverige anses ha "världens bästa integrationspolitik", så det är knappast där felet ligger. Sverige kommer bara att på lång sikt kunna lösa de allvarliga problem som uppstått genom en omlagd invandringspolitik à la Danmark. Ju längre vi väntar med det, desto större blir problemen.

Måns sa...

Kom inte med osanningar, Anna Kinberg Batra har tydligt kritiserat Balis uttalande!

Anonym sa...

Klokt!

Olof sa...

Det där med moralism är svårt tycker jag. Jag ser personligen en större fara med att man hamnar i ett läge där man försöker undvika moraliska påståenden, i det här fallet genom att använda en ism (moralism) med negativa konnotationer.

Visst måste man kunna säga att det är fel av ungdomar, eller vilka det nu är, som kastar sten, och att de (och deras föräldrar) som alla andra har ett personligt ansvar?

Detta är kanske ännu tydligare om vi talar om unga arbetslösa ungdomar som hamnar i nazism eller annan rasism. Visst måste vi kunna säga att detta är moraliskt fel, utan att för den skull ignorera deras ofta trassliga bakgrund?

På samma sätt måste man, menar jag, kunna använda moraliska argument mot politiker som inte sällan ser en utveckling komma utan att reagera och påpeka att de också har ett moraliskt ansvar för det inträffade, och för att göra någonting åt det.

Anonym sa...

Hanif Bali har givetvis helt rätt.
Medicinen mot pöbelupplopp heter polishundar, tårgas, vattenkanoner, utegångsförbud och utvisning av skyldiga.
Att romantisera upploppen med hänvisning till berättigad frustration leder helt fel.
De individer som leder upploppen är enligt polisen, tidigare kända, kriminella och de som deltar är personer som fått en fristad från krig och förföljelse i Sverige och som lönar Sveriges generositet på detta sätt.

Lars sa...

"Sedan jag skrev det har jag uppmärksammats på att Moderaternas gruppledare i riksdagen Anna Kinberg Batra ansåg att Balis uttalande var "olämpligt". Det är en utomordentligt mild reaktion när en riksdagsledamot förespråkar införandet av kollektiva bestraffningar i svensk rättspraxis."

Ja, man kan ju bara föreställa sig vilka reaktionerna varit om det t ex hade varit Billström som skrev något sådant, men Moderaterna verkar vara mer förstående till att någon med invandrarbakgrund skriver "i affekt". Eller kommer Reinfeldt nu att ta Bali i örat och Muf skriva skarpt formulerade debattartiklar etc?

Anonym sa...

Med tanke på samordningen mellan upploppen i olika förorter till Stockholm borde terroristlagstiftningen vara tillämplig med dennas möjligheter till omhändertagande av gärningsmän, utvisning av ickesvenska gärningsmän och deras familjer och insättande av den Nationella Insatsstyrkan.

Anonym sa...

Andra fallgropar:

1. "Det man sår får man skörda". Om samhället skulle köra mjukis med de kriminella våldsverkarna, ge dem sympatier och kanske - gud förbjude - materiella fredsgåvor, så skulle det visa de kommande generationerna att brott lönar sig.
2. "De nya hjältarna". Slagskämpar får en gloria och blir antingen hjältar bland andra , eller kriminella förebilder genom sitt tillskanskade våldskapital.
3. "Det försvagade samhället". Övriga samhället reagerar med ilska och bestörtning. Men allvarligast är de långsiktiga effekterna på förlorat förtroende till poliskåren, en gnagade oro att de inte kan skydda medborgarna om det skulle hända hos dem. Det undergräver samhället, och skapar ett råare samhälle där människor allt mer vill kunna ta lagen i egna händer. Staten har våldsmonopol. Punkt.

Polisen måste alltså med styrka och pondus agera, skydda, gripa och lagföra dessa kriminella. Först därefter kan vi skicka in armadan med socialsekreterare och vänsterpartister i mysbyxor...

Anonym sa...

Tack Ulf! Jag håller med dig i allt du skrev. Det är dags att ta problem i våra förorter på allvar och koncentrera sig på lösningar istället för brandkårsutryckningar och flera miljoner av skattebetalarnas medel som används som kosmetika istället än för vettiga åtgärder. Jag menar alla miljoner som spenderas på Järva lyftet till exempel! Att en moderat politiker med samma rötter som våra unga i Sveriges förorter uttalar sig så rasistisk ökar inte dessa ungas förtroende för Sveriges politiker! Låt oss gå samman och ta itu med att hitta vettiga bestående lösningar istället för att tävlas i vem som kommer att kasta första stenen! Och de som begår brott ska självklart straffas!

Anonym sa...

Rättstaten är ett uttryck för hämnd. Utan hämndlystnad, ingen rättvisa, eller nåd för den delen. Har jag missförstått dig rätt?

Anonym sa...

Lars

Ansvarslös flytkingpolitik säger du.
Den kan ju lika gärna kallas ansvarsfull.

Vi kan inte leva i ett vacum.

Anonym sa...

Anonym sa...
"Hanif Bali har givetvis helt rätt.
Medicinen mot pöbelupplopp heter polishundar, tårgas, vattenkanoner, utegångsförbud och utvisning av skyldiga.
Att romantisera upploppen med hänvisning till berättigad frustration leder helt fel.
De individer som leder upploppen är enligt polisen, tidigare kända, kriminella och de som deltar är personer som fått en fristad från krig och förföljelse i Sverige och som lönar Sveriges generositet på detta sätt."

Men... NU romantiserar ju d u våld.

Maria sa...

Dina åsikter bryr jag mig inte om att kommentera dem får du ha så mycket du vill men du träffar inte rätt på det juridiska begreppet kollektiv bestraffning. Det brukar användas när det är en grupp och ingen erkänner. Att föräldrar däremot har ett straffansvar innebär inte kollektiv bestraffning. Som det ser ut redan nu så har föräldrar ersättningsskyldighet för det som deras barn ådrager sig. Om det i en familj i en lägenhet bor personer som hjälper till att förstöra området de bor i brukar de bli vräkta så varför då tala om kollektiv bestraffning? Ska inte hyresgäster som eldar upp bostadsområdet bli just vräkta?

Olle Wanhainen sa...

Hur menar du kollektiv bestraffning? Jag anser naturligtvis inte att man ska vräka föräldrarna för det tjänar troligtvis på intet sätt saken... men att se till att föräldrarna får ta ansvar för sina omyndiga(!?) ungdomars handlingar tror jag ryms inom svensk lagstiftning och handlar på intet sätt om kollektiv bestraffning (jag tror inte ens Hanif avsåg att "vräka" några andra än de skyldigas (lagfördas?) föräldrar.

skvitt sa...

Mitt inlägg om saken:
http://skvitts.wordpress.com/2013/05/23/vandalism-i-liten-och-stor-skala/

/Skvitt

en sa...

Anonym 7:49 em:
"Med tanke på samordningen mellan upploppen ..."

SR: Inga tecken på att upploppen är organiserade
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5545021

Anonym sa...

Upploppen visar tydligt att marginaliserade grupper har en avvikande samhällssyn. Deras självbild är formad av kriterier utanför övriga samhällets gemensamma uppfattning. Polis och räddningstjänst är fienden! Bråkmakarna vet att politikerna är fega och påverkas av våld, media går på allt med sin föråldrade vänster/höger-analys...
Detta gäller för högerextrema, anarkister, fotbollshuliganer m.fl. och självfallet islamister - alla är utanför och vansinniga!

Unknown sa...

Bästa Professor Bjereld. Mitt namn är numera John Nahaliel. Ni kanske känner mig som Jan Thurin? Bambi på is, om du kommer ihåg? Jag är egentligen en Amerikansk Republikan politiskt, heterosexuell och har aldrig röstat ens på Socialdemokraterna men jag är troende som du men kanske lite på ett annat sätt. Mitt gudskoncept gör mig mer Judisk and Kristen ur den synpunkten. Jag vet hur starkt du tror mot USA, med din avhandling och kanske en tidigare förflutet i Frank Baudes KFMLr. Åtminstone enligt Wikipedia. Baude lär skall ha haft en Amerikansk flagga som dörrmatta. Jag var top 1% i gymnasiet i Mölndal och är 58 år gammal. Läkarexamen i grunden och 9.5 år Ivy League nivå medicinsk cancer och vaccin forskning i Philadelphia på The Wistar Institute. Ditt blogg inlägg är intressant ur en del aspekter jag skulle vilja diskutera med dig personligen. Jag har en del information jag tror du skulle tycka vara intressant om orsaken till kravallerna i Stockholm och en del andra platser. Blir du nyfiken på detta kontakta mig på email john.nahaliel@gmail.com. Eller på telefon 0721-790855.

Anonym sa...

"Sverige anses ha "världens bästa integrationspolitik"..."

Ansågs. Nu har omvärlden en annan åsikt efter att ha bevittnat händelserna i Sverige via medierna. Trist.

Anonym sa...

Om det blir allvarliga störningar i boendet på grund av någon som bor i en lägenhet går det redan idag att förverka hyresavtalet. JB 12:25

Frågan är väl om att ha upplopp i området har sådan koppling till lägenheten att det motiverar förverkande. Hade de haft upplopp i trapphuset är saken klar.

Det är nog en olämplig åtgärd att vräka föräldrarna, men inte så långt från vår nuvarande lagstiftning att det av det skälet behövs en stark reprimand.