2013-03-15

Carl Bildt och Aftonbladets avslöjanden

I dag avslöjar Aftonbladet att Carl Bildt lämnade information från slutna regeringsförhandlingar direkt till USA under 1970-talet. Informationen handlade bland annat om den svenska kärnkraftspolitikens framtida utformning. Carl Bildt kommenterar avslöjandet på sin blogg.

Själv säger jag till Aftonbladet att uppgifterna är anmärkningsvärda. Mitt under det kalla kriget, strax efter att USA fryst sina diplomatiska relationer med Sverige på grund av Olof Palmes skarpa kritik mot USA:s krigföring i Vietnam, väljer Carl Bildt att informera USA om politiska skeenden som varken svenska folket eller hans egna partimedlemmar kände till. Det var inte bara anmärkningsvärt, det var också politiskt omdömeslöst.

Carl Bildt anser att uppgifterna han överlämnade var politiskt okontroversiella. Om vi gör tankeexperimentet att det var en ung socialdemokrat som överlämnat motsvarande informationer till Sovjetunionen är jag inte helt säker på att Carl Bildt hade varit lika sorglöst obekymrad över uppgifternas okontroversialitet.

Aftonbladets avslöjanden visar att Carl Bildts redan sedan tidigare kontroversiella informationsöverlämnande till USA under ubåtskrisen i början av 1980-talet inte var en engångsföreteelse.

I vår öppna, digitala tid hade Carl Bildts agerande kanske uppfattats som mindre kontrovesiellt. Men i den situation som var då hade Bildts agerande om det blivit känt väckt skarp kritik. Frågan är om det teflon Carl Bildts politiska kostym med åren skaffat sig då hade hunnit växa sig tillräckligt starkt för att hans politiska karriär inte skulle ha skadats.

Jag kommenterar också affären för Sveriges Radio International.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Bra att Bildt klargjorde för amerikanska State Department det skulle bli slut på den svenska antiamerikanismen och gullandet med Sovjet och tredjevärlsdiktaturer med en borgerlig regering.
Infon som Bildt lämnade torde ha gjort nytta i svenskamerikanska relationerna.

Anonym sa...

Du måste lära dig skillnaden mellan USA och det gamla Sovjetunionen, Ulf.

Mikael Gustafsson sa...

Tankeexperimentet med "Sovjetunionen" är inte relevant i sammanhanget. USA var och är en demokrati medan Sovjetunionen var en av de mest mordiska diktaturerna som historien sett.Det kanske inte är helt obekant? Detta förhållande, att Sverige gränsar till Sovjet bidrar naturligtvis till att Sverige har ett givet och starkt BEHOV av förtroligt utbyte med USA. Detta är elementärt ur en realistisk utrikespolitisk synvinkel. Att en svensk politiker talar rättframt med amerikanska representanter, är, vidare, ännu viktigare under 70-talet, sett mot de dåliga förhållanden som var mellan USA och Sverige tidigt under årtiondet, och mot bakgrund av den kommande snabbt accelererande försämringen mellan Sovjet och den fria världen fr o m 1979.

För övrigt ligger Bildts samtal med USA väl i linje med de informella informationsutbyten till Nato, USA och Finland som Mikael Holmström beskriver i sin bok Den dolda alliansen.

Ulf Bjereld sa...

Mikael: Bildts viktigaste argument var att innehållet i den information han överlämnade var allmänt känd och oförarglig. I så fall apelar det väl ingen roll om han hade berättat samma sak för Sovjetunionen. Eller?

Anonym sa...

Hur kan man var så naiv och utgå från att USA var sådan helyllefigurer, trovärdiga och "demokratiska" som vissa påstår här. Missade ni ordet vietnamkriget i texten ? USA har aldrig haft några syften ? Bildt såg sig inte som talesman för landet och europa själv? Var går gränsen för individens arrogans i förhållande till nationens frihet att välja sin politik i så fall. Uppenbart är ju att Bildt hade en agenda redan då och fortfarande idag en drös av blåägda anhängare.

Anonym sa...

Ni som pratar er varma för USA vill inte diskutera USAs folkmord i Indokina vid denna tid; 3 miljoner döda. Något årtionde tidigare hade man sett till att utrota det stora kommunistpartiet i Indonesien; ca 1 miljon döda. Vid samma tid tillsatte man militärdiktatur efter militärdiktatur i Latinamerika;; 100 000-tals döda. Men det är klart vi inte ska protestera utan hänga på istället. Som Sverige gör nu i Afghanistan, Libyen, Syrien.