2008-10-03

All kärlek är bra kärlek!

All kärlek är bra kärlek! Så skrev jag, Anna Ardin och Peter Weiderud i vår artikel om ett manifest för en kristen vänster på Brännpunkt i Svenska Dagbladet i onsdags. Formuleringen har rivit upp starka känslor. Tuve Skånberg från den högerorienterade kristna tankesmedjan Claphaminstitutet tolkar den som ett stöd för månggifte och syskonäktenskap. På ledarplats i den likaså högerorienterade kristna nyhetstidningen Världen idag skriver Felicia Sværen: Självklart är inte all kärlek bra kärlek. Det finns många fall av psykopati, pedofili, eller andra osunda sammanhang där människor säger sig känna kärlek men där det bara är osunt eller byggt på lust eller begär.

Jag blir lite bekymrad när människor som öppet bekänner sin kristna tro så omedelbart associerar kärlek till månggifte, syskonäktenskap, psykopati, pedofili och "andra osunda sammanhang" (oklart vilka).

För mig är Gud kärlek. I Johannes första brev (1 Joh 4:16) sägs: Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. Kärlek kan aldrig vara fel - kärleken är en del av Gud. Det är omöjligt att tänka sig Gud utan kärlek och kärlek utan Gud. Därför är all kärlek bra kärlek.

En annan sak är hur vi som jordiska varelser väljer att reglera våra samlevnadsformer. Jag är trygg i min uppfattning att två vuxna människor som bekänner sin kärlek också skall få ingå äktenskap (eller giftermål, som sägs bli den term som den borgerliga alliansregeringen kompromissar som fram till). Till er som oroar er för att samkönade äktenskap också öppnar dörren för månggifte frågar jag: Om risken för månggifte inte hade funnits, hade ni då stött en lagstiftning om samkönade äktenskap? De allra flesta till vilka jag ställt frågan har svarat nej.

Den kristna högern har alltför länge fått styra bilden av kristna människors syn på moralfrågor. Vi i den kristna vänstern vill med vårt manifest visa på en radikalt annorlunda bild. Kom gärna med oss i arbetet med att skapa detta manifest och i vår övertygelse om att kamp för värden som frihet, jämlikhet och solidaritet är det bästa sättet att omsätta kärleksbudet i praktisk handling.

9 kommentarer:

Tobias Struck sa...

Anser du att det är uteslutet att en 14-årig tjej kan älska en 40-årig man och vilja ha sex med honom och vice versa? Eller är detta välsignat?

Gud är inte bara kärlek, Gud är kärlek till alla, till helheten. För Gud är allas jag: Jag Är. En människa har inte full medvetenhet om vad hon behöver. Det måste finnas lagar och gränser, hierarki och diciplin. Detta försöker den moderna kristendomen undvika. Därför blir den ogudaktig i sina konsekvenser.

Anonym sa...

Sprid gärna kärleksbudskapet, Ulf et al. Men måste man politicera kärleken? Ska man ens anta att "högerfolk" är intoleranta till kärlek mellan samkönade? Är det kärleksfullt? Hur många högerkristna familjer har inte accepterat med kärlek sina barns samkönade livspartners? Vet du?

Visst - tittar man in på Broderskaparnas webbtidning via din länk ser man solidaritet och ekumenisk kärlek. Broderskapare bryter fastan med muslimer - i vars grupp frågan om samkönade äktenskap vad jag förstått än inte är på dagordningen - efter Ramadan. Snart kommer Jom Kippur så det blir väl samma sak med att broderskapare bryter fastan med medlemmar ur judiska församlingar; får kika in och se om det blir en lika fin bild nästa vecka. Vad kommer sedan - fira kristna helger med kristna från andra partier? Jag hoppas det. Och med kärlek, inte fördömande eller självhävdelse.

Kommentarerna till artikeln i SvD - ris och ros - var intressanta liksom de svarsartiklar du länkade till ovan. Läser man hela och inte bara ditt utvalda citat ser man nyanseringen hos Felicia.

I all sannning ser jag även stor acceptans för samkönad kärlek i dagens USA. I debatten mellan Biden och Palin hade båda sidorna samma jakande syn på samkönade par och deras civila rättigheter - det handlade om att vara närmast anhörig vid sjukdom/död och arvsrätt efter en partner, etc - men båda sade officiellt inför kamera att deras team (Obama och McCain) såg "marriage" som mellan man och kvinna. Då är det bara att fördöma hela rubbet då?

Jag tror att om Broderskaparna kan visa tolerans, förståelse och kärlek till andra religioner som ofta inte har lika progressiv syn på samkönade äktenskap som de mest högerinriktade kristna, så kan de släppa politicerandet! Eller?

A-K Roth

Anonym sa...

Att all kärlek är bra kärlek leder inte automatiskt till att man skall sanktionera den. Jag är inte den som vill gå in och moraliskt värdera andra människors kärlek, jag nöjer mig med att anse att vi både bör och kan sanktionera de relationer vi tycker är goda, givet det samhälle vi lever i just nu. Allt är tillåtet men allt är inte nyttigt sade redan Paulus. /Castor

Anonym sa...

argumenterar man för äktenskapet med kärleken som argument måste man givetvis redovisa varför alla som älskar varandra inte ska kunna gifta sig utan endast homo och hetro par.

Ulf Bjereld sa...

Tobias: Ja, jag tror att en 14-åring kan älska en 40-åring och vice versa. Huruvida en sådan kärlek är välsignad är inte upp till mig att bedöma.

A-K: Nej, kärleken skall inte politiseras. Men det finns en skarp skillnad mellan kristen vänster och kristen höger om hur vi givet kärleksbudskapet bör organisera samhället och våra mänskliga samlevnadsformer.

Castor: Instämmer. Paulus sade många kloka saker. Inte minst i 1 Kor 13:13.

Nineve: Se Castors kommentar. Kärleksargumentet måste tolkas i sin jordiska kontext. Syskon får inte gifta sig p g a risken för genetiska skador på barnen. Personer som är under 18 år får inte gifta sig, lika lite som de får rösta eller handla på Systembolaget. Jag har inga som helst problem med dessa inskränkningar, även givet kärleksargumentet.

Anonym sa...

Nog är det tröttsamt att börja dela upp också den kristna tron i vänster och höger. Läser man er artikel kan man notera att ni inte en enda gång nämner ordet Gud eller Jesus. Det är rätt klargörande. Inte nytt i och för sig - lämnade för många år sedan Broderskaparna just pga av att ni aldrig pratade om vare sig bibel, Gud eller Jesus. Bara politiska slagord om internationell solidaritet, jämställdhet och miljöförstöring. Helt i linje med den sekulära delen av socialdemokration. Att kalla Claphaminstitutet för den kristna högern är magstarkt. Vad vill ni egentligen uppnå? Och betyder Jesus ord och handling något för er, partibok och partiprogram tycks väga betydligt tyngre.

Ulf Bjereld sa...

Till Staffan: Jag noterar att du gör antalet gånger man nämner orden Gud" eller "Jesus" till ett tecken på kristlighet. Det är för mig en lite udda inställning.

Det är inte "den kristna tron" vi delar upp i vänster och höger. Det handlar i stället om i vilken riktning din kristna tro inspirerar dig att arbeta politiskt - vänster eller höger? Och hur din kristna tro vägleder dig i politiska sakfrågor - åt vänster eller höger. Det vore väl förskräckligt om din kristna tro inte fick några som helst konsekvenser för din samhällssyn - eller?

Anonym sa...

Ulf, då återstår bara att klassificera alla frågor som höger eller vänster. Jag kan ta ett exempel - är pingströrelsen och dess omfattande arbete inom och utom Sverige till stöd för utsatta kvinnor, missbrukare eller nödlidande barn höger eller vänster ? Eller försvaret av det ofödda barnets rätt till ett eget liv. Nej, det funkar nog inte riktigt - känns mossbelupet och försvårar en saklig diskussion. Är väl inte särskilt vetenskapligt heller, för den delen.

Ulf Bjereld sa...

Staffan:

Du bör skilja mellan att
1. Alla kristna förenas i sin kristna tro - och därför i kärlek delar gudstjänst och nattvard

och

2. Vi kristna har givet vår tro olika åsikter om hur vi bygger det goda samhället. Dessa åsikter går i de flesta (om än inte alla) fall att inplacera på vänster-högerskalan. Jag har svårt att se hur det skulle kunna vara annorlunda, eftersom vänster-högerskalan så starkt strukturerar det politiska livet i Sverige.

Som kristna vill vi vara en del i samhällsutvecklingen och i samhällsdebatten. För att bli relevanta är det nödvändigt att visa upp både vad som förenar oss och vad som skiljer oss. Kristen vänster och kristen höger.