2008-05-08

Ulrica Schenström, Fredrik Reinfeldt och KU-förhören

I morgon fredag utfrågas statsminister Fredrik Reinfeldt av konstitutionsutskottet (KU) om krishanteringen i regeringskansliet. Ärendet har sin grund i att förra statssekreteraren Ulrica Schenström i höstas samtidigt som hon var i tjänst drack sig berusad tillsammans med en reporter från TV4. Ulrica Schenström har vägrat komma till KU, och i dag i stället besvarat KU:s frågor skriftligen.

Det finns starka mänskliga skäl för Ulrica Schenström att inte infinna sig. Offentliga KU-förhör i ett ärende av detta slag innebär en stor psykisk påfrestning. Men väljer man att tacka ja till ett så ansvarsfullt arbete som statssekreterare så bör man också vara beredd att löpa linan ut och komma till KU för att svara på riksdagsledamöternas frågor. Jag kan tänka mig vilket ramaskri som skulle utbrutit om Lars Danielsson efter Tsunami-katastrofen först avgått som statssekreterare och därefter vägrat komma till KU.

Ulrica Schenström mår ju heller inte sämre än att hon håller på att skriva en bok, samtidigt som hon försörjs genom ett avgångsvederlag på två årslöner. Den borgerliga alliansregeringens arbetslinje klingar ihåligt.

Schenströms skriftliga svar till KU är utomordentligt välformulerat. Här finns inte ett kommatecken som kommit dit av en slump och hon tar i sak på sig hela ansvaret för det inträffade. Svaret är nästan för bra (verkligheten är sällan så entydig) och det blir inte lätt för oppositionen att slå hål på Fredrik Reinfeldts försvar vid morgondagens förhör. Morgan Johansson (s) säger visserligen att det råder oklarhet om i vilken form instruktionerna getts och om hur statsministern försäkrat sig om att hon visste vad som gällde. Men den oklarheten innefattar inte så mycket substans att bygga ett politiskt angrepp på.

Så Fredrik Reinfeldt lär sannolikt klara förhören bra. Reinfeldts tillkortakommande bestod i att han så länge förnekade anklagelserna mot Schenström och i stället läxade upp de journalister som ställde kritiska frågor. Men ett sådant tillkortakommande är bara ett uttryck för dåligt politiskt omdöme, och det är dessbättre inte konstitutionellt straffbart.

Jag kommenterar Schenströms svar till KU i dagens Aftonbladet här.

1 kommentar:

Anonym sa...

Var det inte någon statsvetare som konstaterade att en klar majoritet av alla KU-anmälningar saknade hänvisning till konstitutionen? Är det bara min inbillning eller har det blivit än värre när sossarna kom i opposition?