2008-05-19

Ge papperslösa och gömda rätt till sjukvård!

I morgon tisdag 20 maj förväntas riksdagen rösta igenom ett lagförslag om asylsökandes rätt till sjukvård. Lagförslaget innebär att gömda (människor som fått avslag på ansökan om asyl men är kvar i Sverige illegalt) och papperslösa (människor som tagit sig in i Sverige på olika sätt men inte finns registrerade hos myndigheterna) inte har rätt till subventionerad sjukvård. Lagförslaget innebär således att läkare och sjukhus skall göra skillnad på folk och folk, i stället för att låta medicinska behov ligga till grund för behandling. Förslaget bör stoppas.

Visst - saken är inte enkel. Det finns en mängd praktiska och principiella problem som måste hanteras. När det gäller de gömda rör det sig ju t ex om människor som svenska myndigheter har beslutat inte skall få finnas kvar i landet, utan utvisas. Dessa människor trotsar lagen och statsmakten, samtidigt som de vänder sig till samma stat för att få tillgång till subventionerad vård. Är det då verkligen konsekvent att erbjuda subventionerad vård till dessa människor?

Nej, det är verkligen inte konsekvent. Men för att citera Maciej Zaremba (DN, 11/5): Det kan tyckas inkonsekvent förstås att avsätta fonder för vård av människor som inte har rätt att vistas i landet. Men jag antar att man i dessa stater aldrig glömt att det var just bristen på konsekvens som byggde upp civilisationen. När allt kommer omkring är det inte särskilt följdriktigt att vårda fiendesoldater som man nyss försökt ha ihjäl. Likväl är det självklart att vi gör det, av medkänsla kanhända, men mest för att inte mista självrespekten.

För mig handlar frågan om självrespekt, om villkorslös solidaritet och om läkaretikens primat. För att igen referera Zaremba: Samariern i Lukasevangeliet frågade inte mannen i diket om han möjligen saknade visum till Jeriko.

Därför bör socialdemokraterna i riksdagen följa miljöpartiets och vänsterpartiets exempel och rösta nej till den borgerliga alliansregeringens lagförslag. En sådan nej-röst vore ett lämpligt första steg bort från dagens läge där socialdemokraterna alltför ofta hamnar i samma bädd som moderaterna i flyktingpolitiska frågor.

1 kommentar:

Anonym sa...

Det senaste i inlägget var väl talat.