2007-04-22

Sabuni och Rosengård

Det som behövs här är föräldrar som är mer delaktiga. Föräldrarna som tar ansvar för barnens fostran och för vad barnen pysslar med på kvällstid.

Så uttalade sig integrationsminister Nyamko Sabuni angående de s k ungdomskravallerna i Rosengård för ett par dagar sedan. Uttalandet är värt att kommentera i åtminstone tre avseenden.

1. Påståendet är alldeles sant. Visst behövs det föräldrar som är mer delaktiga. Men det behövs det i någon mening alltid när vi diskuterar ungdomsproblem i alla tider och i alla områden. Påståendet blir däför snudd på meningslöst. Vem skulle instämma i det omvända påståendet: I Rosengård behövs inte föräldrar som är mer delaktiga.

2. Påståendet blir i stället kontroversiellt för att Sabuni väljer att bortse från strukturellt betingade orsaker som t ex arbetslöshet, missbruksproblem och segregation. I stället lägger hon ansvaret på barnens föräldrar. Bekvämt - då går såväl regeringen som samhället fria från ansvar.

3. Det är möjligt att Sabuni vid olika tillfällen har uttalat sig även om de faktorer jag nämner under punkt 2 ovan. Men genom att till media lyfta fram just föräldraansvaret uppvisar hon en politisk tondövhet av stora mått. Så gjorde hon också i samband med förslaget om obligatorisk könsstympningskontroll av 14-åriga flickor i skolan. Sabunis politiska tondövhet försvårar för den borgerliga regeringen att göra seriösa framsteg på det så viktiga integrationsområdet.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Är det inte så att allt börjar i hemmet? Vad hjälper insatser mot drogmissbruk hos ungdomen, mot segregation etc. om hem-miljön saknar trygghet eller struktur. Det finns många exempel på ghetto-ungdomar i USA (eller Sverige) som klarat sig utmärkt trots att de lever i svåra miljöer - och då är det tack vare hemmen och föräldrarna.

Nyckeln är utbildning, inte bara yrkesutbildning utan också praktisk träning i hur man lever ett ärligt och skötsamt liv i ett komplicerat samhälle. Och den träningen är svår att ersätta om den inte kommer hemifrån.

I Israel har big-brother program lyckats ganska väl, samt praktisk yrkesutbildning under militärtjänstgöring, tex till frisör, mekaniker etc. Båda ges i strukturerade program som delvis återskapar en sorts hem-miljö, om än inte föräldermiljö.

Anonym sa...

Skulle hemmet vara huvudorsak till omnämnda problem (vilket ministern antyder), finner jag det slående hur väldigt dåliga föräldrar som bor i Rosengård i jämförelse med större delen av övriga Sverige. Ett påstående många med rätt borde uppfattar som djupt kränkande.

Anonym sa...

Ulf, vet du vad som ligger bakom segregationen, att Rosenborg existerar som en "enclave" av invandrare?

Om föräldraansvar: Det borde inte vara kontroversiellt att föräldrarna har det yttersta ansvaret. Se bara på de många småstäder i Sverige utan invandrarenclaver som ordnar föräldrajour på helgerna inne i stan. Ungdomar behöver ledning även om de alltid i den åldern vet bättre än föräldrarna! :)

Kanske Sabuni ville poängtera något som kommit i skymundan i Rosenborg, ge föräldrarna lite uppmuntran att ta tillbaka "parenting"?

Charlotte W sa...

Jag håller med Ulf. Det är att avhända sig ansvaret att hänvisa till föräldrarna (de har det nog ofta svårt nog med sig själva ofta i Rosengård). Tror som kommunalrådet Anneli Philipsson sade i en debatt: trångboddhet (som är ett STORT problem i delar av Rosengård) kombinerat med brist på ungdomsgårdar eller andra vettiga platser att vistas på är en explosiv kombination.

Anonym sa...

Några invandrarföräldrar har uttryckt sig på andra blogger. En pappa blev motarbetad av skolan när han försökte sätta regler. Lärare sa framför barnen att de inte behövde lyda föräldrarna. Förbjöd dottern röka medan skolan ordnade rökrutor, t.ex. många av dem är mellan "a rock and a hard place".

Anonym sa...

Hej Ulf! Ledsen att publicera den här kommentaren på "fel plats", men jag moterade att du ännu inte skrivit någon blogg om statykrisen i Tallinn.

"Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet, säger att syftet med att flytta bronssoldaten var att tillgodose en estnisk opinion som inte ville ha kvar monumentet. "

Är detta korrekt citerat ? Får jag fråga, vilka källor utgår du ifrån när du kommer till den här slutsatsen ? Har du kontakter inne i Estlands regering ? Eller gör du enbart en "allmän bedömning" utan att vara insatt i de lokala förhållandena ? Jag uppfattar ditt uttalande som att du menar att den officiella motiverngen till statyns flytt är felaktig.

Vidare undrar jag om du är medveten om att den ledande dagstidningen Eesti Päevaleht i torsdags förra veckan gjorde en undersökning som visade att endast 49% av befolkningen var för att statyn skulle flyttas. Skulle vara intressant om du kunde skriva en blogg på det här temat och förtydliga dig.