2007-04-27

Leijonborg bör avgå som utbildningsminister

I dag föll domarna i den dataintrångshärva som bidrog till att göra Leijonborgs ställning som folkpartiledare ohållbar.

Det är en stukad Leijonborg som än så länge sitter kvar i regeringen. För utbildningspolitiken är det olyckligt att ansvarig minister blir en "lame duck", d v s politiskt oförmögen att driva och få igenom sina förslag. Två viktiga utredningar kommer att presenteras i höst, dels den s k Resursutredningen där Dan Brändström ska föreslå förändringar i resurstilldelning och styrning av forskning och forskarutbildning. Dels den s k Befattningsutredningen där Ann Numhauser Henning skall se över dagens befattningsstruktur och föreslå bättre meriterings- och karriärvägar. Utredningarnas förslag kommer med all sannolikhet att väcka starka känslor inom akademin. Det krävs därför ett starkt politiskt ledarskap att omvandla utredningarnas förslag till faktisk politik.

Jag är ingen anhängare av borgerlig utbildningspolitik. Men risken är att vi nu går in i en period där byråkrater och tjänstemän i avsaknad av politisk ledning får forma politiken. Det är inte heller bra. Leijonborg bör därför avgå som utbildningsminister, så snart som efterträdarfrågan som folkpartiledare fått en lösning.

1 kommentar:

Anonym sa...

Undrar om det hjälper att han avgår som minister?
Jag minns den förra borgerliga regeringens skol- utbildnings- och forskningspolitik, då jag arbetade på GU. Den var inte rolig, för att uttrycka det milt och jag tror inte den blir bättre för att en annan folkpartist sitter på ministerposten.