2007-03-18

Mona Sahlins första anförande

Jag vill betona två saker ur Mona Sahlins anförande på (s)-kongressen i dag.

För det första lyfte hon frihetsfrågorna ur ett vänsterperspektiv. Det är en gammal sanning att synen på jämlikhet är en av de viktigaste sakerna som skiljer vänster från höger. Men skillnaderna i synen på friheten har kommit i skymundan. Borgerligheten har i någon mening vunnit den diskursiva striden om frihetsbegreppet och gjort frihetsfrågorna till sina frågor. Mona Sahlin vill vinna tillbaka frihetsbegreppet till vänstern. Dels genom att lyfta fram att frihet för borgerligheten oftast bara handlar om valfrihet och inte om någon annan frihet. Dels genom att poängtera att verklig frihet förutsätter jämlikhet. Det var bra!

För det andra uttalade Mona Sahlin självkritik mot det egna partiet när hon slog fast att partiet under 1990-talet inte tillräckligt prioriterat de internationella frågorna. Självkritiken var befriande att höra. I övrigt lyfte hon fram utrikespolitiken som ett av fyra viktiga områden (vid sidan av miljön, jobbenoch välfärden). Hon var också tydlig i sin markering att USA bär ett avgörande ansvar för den folkrättsstridiga invasionen av Irak och att USA måste lämna Irak på villkor som det internationella samfundet accepterar. Utrikesfrågorna är inte Mona Sahlins frågor, men hon kom ändå ganska rätt här. Idén att knyta ihop Margot Wallström med Jan Eliasson i en grupp med ansvar för bl a utrikesfrågorna inför Europaparlamentsvalet 2009 tycks mig klokt.

Ett bra tal - som väntat utan större överraskningar. Mona Sahlin är annars de små samtalens mästare. Kanske kan hon växa ytterligare även som talare i större församlingar.

4 kommentarer:

Frukostflingan sa...

Hon sa inget nytt och hon kan växa i talarstolen! Undrar om du sagt likadant om det varit en man som stått i talarstolen?

Ulf Bjereld sa...

Till frukostflingan: Det är en hypotetisk fråga, så det kan vi förstås inte veta. En viktig komponent i könsmaktsordningen är ju att man omedvetet formulerar sig i könsstereotyper.

Att Mona Sahlin inte sa så mycket nytt var ett sakligt konstaterande från min sida och ingen kritik. En nyvald partiledare bör enligt min uppfattning inte presentera ett antal nyheter i sitt första tal. Att hon kan växa i talarstolen har mer med rutin att göra. Mona Sahlin har en enorm politisk erfarenhet, men hennes offentliga framträdanden kommer nu att skärskådas på ett helt annat sätt än tidigare. Det ger utrymme för att växa ytterligare.

Anonym sa...

Jag hoppas innerligt att Sahlin tar tag i socialdemokraternas invandringspolitik. Att S tillsammans med M format en pakt i flyktingpolitiken har bland annat lett till att Sverige har fällts flest gånger av FN:s tortyrkommitté. (http://www.farr.se/artikel14/nr064/sid18.php). Tror du att den kan ske någon bättring på området Ulf?

Ulf Bjereld sa...

Till Viktor: Jag vågar inte tro, men jag hoppas. Att hamna på samma sida som moderaterna i dessa frågor är i sig en varningssignal om att något är fel.

Jag tror att Mona Sahlin har bättre förutsättningar än många andra att utveckla en progressiv svensk invandringspolitik. Men steget från ord till handling kan ibland vara otäckt långt.