2007-03-16

Nu bryts isoleringen!

Så har då äntligen Fatah och Hamas kunnat enas om en samlingsregering i Palestina. Förhoppningsvis och förmodligen innebär bildandet av samlingsregeringen ett slut på det inom-palestinska våldet.

Hur kommer då omvärlden att bemöta den nya palestinska regeringen? Israel kommer att fortsätta sin isolationspolitik. USA åtminstone till en början sannolikt likaså.

Men EU kommer att bryta isoleringen. Israeliska Haaretz berättar att Frankrike redan inbjudit den tillträdande palestinske utrikesministern Abu Amr till Paris. Storbritannien – som tidigare mest har traskat patrull bakom USA i denna fråga – kommer enligt en tjänsteman på Foreign Office att ha kontakter med de regeringsledamöter som inte tillhör Hamas. Samme tjänsteman säger att den palestinska regeringen kommer att dömas efter sina handlingar och inte efter något annat. Det är bra. Isoleringsstrategin var ett stort misslyckande och har skapat stort lidande bland det palestinska folket.

Jag vill också passa på att tipsa om ett seminarium på ABF-huset i Stockholm (Sveavägen 41) onsdagen den 21 mars kl 18.00, då Isabell Schierenbeck diskuterar sin utmärkta bok Det splittrade Israel? Politiska och sociala skiljelinjer (Studentlitteratur, 2006) med Eli Göndör.

24 kommentarer:

Anonym sa...

Isoleringsstrategi?? Det har helt enkelt varit en fråga om att Palestinska Myndighetens Hamas-ledda regering måste erkänna Israels existens, acceptera ingångna traktat och avsäga sig terrorn. Svårare var det inte. Och svårare är det inte heller för den nya samlingsregeringen.

De som har valt att isolera PM från omvärlden är Hamas, inte omvärlden.

Anonym sa...

Och som motvikt, Ulf, kan jag ge Dick Haas' krönika från plats:

http://www.dickhaas.com/swe/index.html

Du glömde att föra fram att den största anledningen till palestinsk misär är att stordelen av alla resurser har gått till terrorn, numera raketkrig och annat ont, i stället för till folket.

En fråga bara: Vad tycker du att omvärlden ska kräva av PM för att försäkra sig om att ytterligare stöd inte ska gå till attacker mot oskyldiga civila? Det blir ju så om det inte sker ett paradigmskifte inom PM.

Ulf Bjereld sa...

Till tikotzinsky: Debattörer som i samma mening använder orden "måste" och "helt enkelt" undviker jag att gå i diskussion med. Utan tvivel är man inte klok, som Tage Danielsson uttryckte det.

Till A-K: Jag tycker att omvärlden skall kräva av PM att man skall respektera och efterleva ingångna avtal. Gör båda parter detta blir det inga fler våldshandlingar.

Anonym sa...

Men specifikt, Ulf, hur löser man problemet med att stöd till PM har gått till terror och att försäkra sig om att så inte sker igen?

Anonym sa...

Men, Ulf, hur löser man problemet att stöd till PM har gått till terror och att försäkra sig om att så inte sker igen?

Jag upplever att du undviker frågan, Ulf.

Anonym sa...

Flå't Ulf, jag "förknappade" mig nog på datorn innan jag skrivit färdigt. Anonymous är nog jag, tyvärr. Please ignore!

Ulf Bjereld sa...

Hej a-k,

Det är lugnt. Jag knappar också fel ibland.

Att mitt svar blir en smula allmänt menar jag beror på att ditt påstående - "att stordelen av alla resurser har gått till terrorn, numera raketkrig och annat ont" - också är allmänt. Oavsett vad man har för syn på relationen mellan PM och de terroratacker som palestinier genomfört så tycks det mig som en enorm överdrift att påstå att huvuddelen av PM:s resurser skulle ha gått till att finansiera en sådan verksamhet. Jag tror att du egentligen menar något annat - och det är därför mitt svar inte blir mer precist.

Anonym sa...

Tack för svar. Oookey, here goes:

Ett steg tillbaka. Mitt första inlägg lämnade ute att stöd också gått till korruption. Stöd har förvisso också gått till goda ändamål. Men det stora problemet - i alla fall ser jag det som ett problem - är när stöd inte går till folket och i värsta fall till det som är helt oacceptabelt.

I nästa inlägg skrev jag medvetet om "problemet med att stöd till PM har gått till terror." Det är alltså en försäkran om att man inte ska stödja det oacceptabla jag är ute efter, att man ska lära sig av sina erfarenheter.

Du skrev att det tycks dig "en enorm överdrift att påstå att huvuddelen av PM:s resurser skulle ha gått till att finansiera en sådan verksamhet."

Om någon del har gått till terrorverksamhet är det för mycket, säger jag.

Vi vet ju att det enligt alla avtal - jag hoppas det är din åsikt också - är PM's skyldighet att stoppa sådan verksamhet. Det har PM inte gjort. Vi ser attacker och försök till attacker varje dag.

Så specifikt, Ulf, hur försäkrar man sig om att stöd inte går till terror? Har du förslag?

Anonym sa...

Har du också en ursäkt till varför en specifik fråga ignoreras?(Listan på oacceptabla frågor börjar bli lååång...)

Igen: Ulf, hur försäkrar man sig om att stöd inte går till terror? Har du förslag?

(Man vill ju inte gärna tro att en sån grav sak som våld och terror är utan betydelse)

Kanske denna: Inlägg med för många parenteser undanbedes? Obs, skämt.

Ulf Bjereld sa...

Till a-k: Glöm inte att tålamod är en dygd. Allt (nåja, nästan i alla fall...) kommer till den som väntar. Även svar på vänliga och konkreta frågor. :-)

Inom politiken finns sällan eller aldrig några hundraprocentiga garantier - det handlar till sist om förtroende. Sedan är det upp till respektive aktör att visa att man förtjänar det förtorendet. Det kommer aldrig att finnas några hundraprocentiga möjligheter för världssamfundet att garantera att bistånd till PM aldrig på något sätt i någon omfattning skulle kunna användas till otillbörliga våldshanlingar. Men det påståendet gäller också Israel. Det kommer aldrig att finnas några hundraprocentiga möjligheter för världssamfundet att garantera att t ex vapenexport till Israel aldrig på något sätt i någon omfattning skulle kunna användas till otillbörliga våldshandlingar.

Anonym sa...

Tack för svar. Men där gick du undan. Det är sannerligen ett fenomen (inte positivt), de svenskar som tveklöst stöttar grupper som sysslar med terror.

Du menar att man måste förtjäna förtroende. Det kan jag hålla med om. Du anser vidare att PM har förtjänat ditt förtroende eftersom du är för fortsatt stöd, tydligen villkorslöst. Om du hade haft idéer om villkor för fortsatt stöd, något sorts system som såg till att stöd gick till folket och inte till människors skada, hade det varit ansvarsfullt. Som det är har du tappat mig. Hur har PM förtjänat ditt förtroende?

Om jag ska vara ärlig - och det ska man väl - sitter jag nu och mår illa, ja fysiskt illa, över ditt lättsamt framförda och alldeles för allmänna svar, kålsuparteori eller vad det är. Du kräver en hel del specifikt av andra men när det gäller din egen argumentation...

Jag tror faktiskt PM Nilsson satte huvudet på spiken:

http://www.expressen.se/1.356107

Ulf Bjereld sa...

Vi får väl hoppas att ditt illamående släpper, a-k, så att du får sova i natt. Men jag noterar att du bemöter svar och argument genom att falla tillbaka till svepande anklagelser om "svenskar som tveklöst stöttar grupper som sysslar med terror".

Redan i mitt ursprungliga svar ovan till dig skrev jag explicit att omvärlden bör ställa som villkor på PM att man "skall respektera och efterleva ingångna avtal". Nu skriver du att jag förespråkar ett "villkorslöst" stöd. Du vill inte lyssna - därför är det för mig inte längre fruktbart att fortsätta denna diskussion.

Anonym sa...

Jag är frustrerad över terror och våld och jag erkänner att jag blir ettrig. Inte bra. Inte heller är det bra att vara tvetydig, säga en sak och agera en annan. Ska försöka förklara hur jag uppfattar det:

"Jag tycker att omvärlden skall kräva av PM att man skall respektera och efterleva ingångna avtal"

var vad du skrev efter påtryckning.

Det fanns inte i startinlägget; där fanns heller ingenting om krav på PM att stoppa terrorn och raketattackerna riktade mot Israel även om det var bra att du visade omsorg att få slut på inom-palestinskt våld.

Jag skulle önska att utom-palestinskt våld skulle få lite uppmärksamhet likväl...

Vi tar om det för klarhetens skull:

"Jag tycker att omvärlden skall kräva av PM att man skall respektera och efterleva ingångna avtal"

Det är alltför generellt. När du kräver att PM ska respektera och efterleva ingångna avtal har du redan tagit steget att yrka på att man häver isolerings-strategien. Du har agerat för att lätta trycket på Hamas.

Samtidigt är du utan tvivel medveten om att attackerna mot israeler har fortsatt, att Hamas m.fl. grupper varken accepterar Israels rätt att existera eller vill avsvära sig våldet.

Att kräva att Hamas då ska respektera och efterleva ingångna avtal blir utan mening. Meningslöst! Ungefär som tomma ord.

Samtidigt vet jag ju att du är en förespråkare för isolering och ensidig bojkott av Israel och då framstår din omsorg för Hamas lite underlig.

Jag är ingen som vill att palestinier ska lida för att deras ledare vägrar lägga ner vapnen och sluta fred. Men inte heller vill jag att en skattekrona ska gå till grupper som förespråkar hat och terror. Vet du egentligen hur rasande palestinier är över hur mycket som finns på Suha Arafats bankkonto?

Vidare diskussion om detta är som sagt meningslöst, så misguided som du är. :)

Kanske återkommer om du diskuterar Dolly Parton igen. Eller Johnny Cash som jag sett in person ett par gånger.

Ulf Bjereld sa...

Diskussionen är som sagt avslutad för mitt vidkomande - men ett faktaklarläggande. a-k skriver att jag "är en förespråkare för isolering och ensidig bojkott av Israel". Det är inte sant. Jag tror inte på isolering som politisk strategi, mer än i sällsynta undantagsfall. Däremot kan man välja vilka former kontakterna skall ha. Jag är t ex emot en svensk militär samverkan med Israel - men jag uppmuntrar diplomatiska och politiska kontakter. Så bjöds t ex den israeliske Stockholmsambassadören in till Broderskapsrörelsens stora Mellanösternseminarium i Göteborg lördag den 31 mars.

Anonym sa...

Ulf:

Jag har så många frågor och tvivel om den alltför vanliga svenska och din specialgrupps inställning till Mellanöstern. Vi generaliserar och vi drar slutsatser och det är ett oftast explosivt ämne. Men Ulf, du lånar ditt namn till en sajt som visar en bloddrypande apelsin och har osmakliga övertoner. Vad ska man tro?

http://www.bojkotta-israel.org/cms/visning/index.php?ID=210

Made in Israel-blood by Israel. Köp inte israeliska varor, står det på sajten. Apartheidanklagelsen är förstås prominent. Det är helt vansinnigt vinklat. Ingenting om det som riktas mot Israel. Och ditt namn är med. Vad ska man tro?

Jag vet att diskussionen är över - jag vill inte heller fortsätta, no sense in beating a dead horse, som uttrycket går - men vill föra fram ännu en sak: om du enbart håller dig till ämnet vapen, så har jag inte sett att du förespråkat någon bojkott av dem som varje dag skickar raketer mitt i bebyggelse, än mindre något ställningstagande mot stater som sponsrar detta.

Du vill inte att Sverige ska ha militärt samarbete med Israel. Men det tycks mig som om du borde visa med någon jämförbar kraft ditt missnöje mot det som varje dag riktas mot Israel.

Alla måste beakta att man kan ha fel om olika saker och ting. Så ock kan du och Broderskapsrörelsen ha fel. I min syn har ni alldeles förskräckligt och skamligt fel.

Men dialog och samtal är bra så låt oss hoppas att ambassadörens besök på konferensen - om han accepterar - leder till information, insikt och välvilja till båda parter i denna konflikt.

På återseende,

A-K

Ulf Bjereld sa...

Igen a-k, trots att den döda hästen fått vad den tål, måste jag ändå klargöra: Jag "lånar" inte mitt namn till den sajt du länkar till. Däremot har den sajten valt att lägga ut en artikel som jag och ett tiotal andra personer hade på DN Debatt för något år sedan. Det är en helt annan sak.

Djävulen sitter i detaljerna, sägs det. Därför måste men vara noggrann även i dessa.

Anonym sa...

Bra att höra. Det är sådant som förs fram på denna sajt jag anser vara "förespråkare för isolering och ensidig bojkott av Israel".

Att du tar avstånd för ett sånt agerande är positivt. Du kan säkert be att de tar bort listan från sin sajt.

Guardian sa...

Hej Ulf!

Även jag måste slå ett slag för Isabells utmärkta bok.

Den som vill veta mer om de inbyggda spänningarna i det israeliska samhället, på ett enkelt och överskådligt sätt bör absolut läsa denna bok.

Anonym sa...

Var det samma seminarium som Gilad Atzmon inbjudits till av FiB, ABF och Broderskapsrörelsen?

Artikel i Sydsvenskan 18 mars 2007 som berör ett ämne som oroar många svenskar:

Antisemitismen och rörelsen
Av: Sydsvenskan, huvudledare

Igår uppmärksammades den USA-ledda alliansens invasion av Irak för snart fyra år sedan genom protestmöten runt om i Sverige.
Och idag arrangeras ett seminarium i ABF-huset i Stockholm under
rubriken: Irak, Palestina, Afghanistan - samma ockupation?
Bland de inbjudna gästerna är det främst ett namn som sticker ut - Gilad Atzmon - och det av en alldeles särskild anledning.

Atzmon presenteras i programmet som filosof och skribent. Men det är
knappast på dessa områden han utmärkt sig. I Storbritannien där han är bosatt är Atzmon framför allt känd som jazzmusiker och som rabiat antisemit.
Framträdande plats i Atzmons tankevärld har föreställningar om att judarna i USA kontrollerar världen, att judarna borde be om ursäkt för att de mördade Jesus, att den som förnekar den "palestinska förintelsen"
gör sig skyldig till den värsta formen av förintelseförnekelse och att det är Israel och sionismen som bär skulden för judehat och våld mot judar.

Hans åsikter är knappast okända för seminariets arrangörer. Sin
antisemitism gör Atzmon inte några större försök att dölja. Han
publicerar ogenerat sina antisemitiska pamfletter på den egna hemsidan. Att det inom delar av vänstern finns en växande antisemitism är ingen hemlighet. Tydligast är det kanske i kretsarna kring Folket i Bild. Därför förvånar det inte att det är just denna organisation som står som
arrangör för seminariet och som bjudit in Atzmon. Mera uppseendeväckande är det faktum att Arbetarnas bildningsförbund,
ABF, i Stockholm och de kristna socialdemokraternas organisation,
Broderskapsrörelsen, står som medarrangörer. Ulf Carmesund,
Broderskapsrörelsens internationelle sekreterare, agerar dessutom moderator i den avslutande paneldebatten.

Om valda delar av ytterkantsvänstern vill omfamna antisemitismen är det
illa nog. Men då rör det sig trots allt om grupper utan något politiskt
inflytande. Om delar av den socialdemokratiska arbetarrörelsen är på väg att dras ned i samma dy är det verkligen illavarslande.
Socialdemokraternas nya ordförande Mona Sahlin har under många år haft
kampen mot rasismen som en av sina hjärtefrågor. Hon har idag anledning att fråga sig vad som rör sig i den egna rörelsen. Idag växer antisemitismen i världen, Europa och Sverige. Angreppen på
synagogor, judiska gravplatser och judiska institutioner blir allt
vanligare. Det är en utveckling som måste brytas.
Och om utvecklingen skall kunna brytas duger det inte att obetänksamt frottera sig med antisemiter.

Sydsvenskan, huvudledare
publicerad i tidningen den 18 mars 2007

Ulf Bjereld sa...

Till a-k: Det är samma seminarium som åsyftas. Men Broderskapsrörelsen var inte arrangör. Seminariet arrangerades av FiB:s Stockholmsavdelning, tillsammans med ABF. Arrangörerna hade sedan bjudit in Ulf Carmesund som samtalsledare.

För mig blir det absurt när man anklagar en jude för att vara antisemit. Då mister ordet antisemitism sin udd och därigenom gör man kampen mot antisemitismen en stor otjänst.

Anonym sa...

Ulf, visst finns det antisemiter som är judar. Det är något som brytt många men det finns. Men du får väl göra en bedömning enligt vad denne för ut på sin hemsida. Artikeln gav exempel på vad som gavs framträdande plats i Atzmons tankevärld. Det är sannerligen oroande om sådant ges någon "credence".

Vad som driver människor att bli hatiska (bisarra gruppanklagelser i motsats till berättigad kritik) mot sin egen folkgrupp vet jag inte. Men det är inte unikt för judar. Däremot är det ganska absurt att svenska socialdemokrater ger trovärdighet till någon - vilket belief system denne än har - som har den inställning Atzmon har.

Ett judiskt namn betyder iofs inte att personen är jude. Men jag vill inte spekulera i Atzmons religion. Om han har synen att judar borde be om ursäkt för att "de mördat Jesus" kanske han tom är kristen?

Ingen som svenska socialdemokrater borde föra fram i alla fall.

Anonym sa...

Svenska Broderskapsrörelsen behöver tydligen hjälp:

Atzmon i en intervju:"...You see, I am neither a religious Jew nor a secular one. Thus, I cannot regard myself as a Jew..."

Det är alltsa omvärden som påtvingar Atzmon etnisk/religiös tillhörighet. Jag gick in på hans website och såg bara fördomar och bladder. Det snällaste jag kan säga är att karl verkar djupt störd.

Du kan läsa vad Anja Partanen, självutnämnd socialdemokrat, tycks jag minnas, skriver om den inbjudne antisemiten på sin blogg:

http://anjapartanen.blogspot.com/

Anonym sa...

Isoleringsstrategi?? Det har varit en fråga om att Palestinska Myndighetens Hamas-ledda regering anmodats erkänna Israels existens, acceptera ingångna traktat och avsäga sig terrorn. Svårare var det inte. Och svårare är det inte heller för den nya samlingsregeringen.

De som har valt att isolera PM från omvärlden är Hamas, inte omvärlden.

Anonym sa...

Att upprepade gånger tjata om att Atzmon inte kan vara antisemit bara därför att han är 'jude' är lika idiotiskt som att hävda att Jackie Arklöf inte kan vara rasist bara därför att han är svart.

Roth, jag har ingenting med sossarna att göra och det sa jag tydligt på min blogg.
Jag kunde definiera mig själv som pro-israel_vänster eller utomparlamentarisk grouchomarxist. Men allt brukar förändras med tiden. Nu förtiden finns det inte tydlig skillnad mellan vänster och höger. Jag kan ge flera exempel. Gilad Atzmon, som själv är typisk höger-extremist och anklagar judarna bla för bolshevism har fått stöd av just bolsheviker av olika slag. Låter det inte märkligt? 'Vänstern' försvarar den som avskyr vänstern! Självaste Norman Finkelstein tar avstånd från Atzmon. Är det inte tillräckligt för att fatta att Gilad gått över alla gränser ?