2006-12-12

Israels varumärke flagnar

Förhandlingarna om en palestinsk samlingsregering går fortsatt trögt. President Abbas hotar med att utlysa nyval – men inte mycket talar för att sådana nyval skulle utmynna i något annat än en fortsatt Hamasmajoritet. Samtidigt är den sociala nöden på Gazaremsan fortsatt svår. Dagens upplaga av Uppdrag granskning i SVT visade skickligt på det kontraproduktiva i västvärldens isoleringsstrategi gentemot Hamas.

I dagens Aftonbladet skriver Susan Nathan om företaget The Nation Brand Index som regelbundet undersöker staters varumärke, genom intervjuer med över 25 000 konsumenter i 35 länder. Israel har för första gången inkluderats i undersökningen och landet hamnar i botten när det gäller såväl konsumenternas syn på såväl politiska som kulturella tillgångar. Till och med de amerikanska intervjupersonerna placerar Israel längst ned.

Israels ockupation av palestinska områden måste avbrytas – inte minst för Israels egen skull.

Inga kommentarer: