2019-10-04

Fängslandet av Ibra Ol och Pape Matar Fall - varning för rasprofilering

I en krönika i Dagens Arena påminner Tanvir Mansur om skandalen med att Sverige under mer än två månader förra året spärrade in två turister från Senegal i Migrationsverkets förvar i Åstorp, trots att de båda hade giltigt visum. Gränspolisen och Migrationsverket misstänkte att de båda männen - bröderna Ibra Ol och Pape Matar Fall - fått sina visum på felaktigt sätt. Deras handlingar förstördes (!) och efter nio veckor sattes de på ett specialchartrat plan till en kostnad, enligt Aftonbladet av 1,1 miljoner kr.

Ibra Ol och Pepe Matar Fall har efter utvisningen på nytt beviljats visum till Sverige. De vill ha upprättelse - åtminstone i form av en ursäkt. Justitiekanslern har fastställt att de inte har någon rätt till skadestånd eftersom några formella fel inte har begåtts.

Det är svårt att tolka det inträffade på annat sätt än att rasprofilering påverkat hur ärendet hanterats. Om det hade rört sig om två vita män på semester i Sverige hade de knappast spärrats in i nio veckor på förvaret i Åstorp.

Om rasprofilering i praktiken är möjlig inom ramen för gällande lagstiftning är det kanske dags att se över lagstiftningen. Eller åtminstone hur den tillämpas.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Rasprofilering eller helt enkelt screening för nationalitet? Den relevanta frågan är om de två olyckliga turisterna hamnade i förvar för att de kommer från Senegal eller på grund av sin hudfärg? Jag misstänker att problemet var Senegal och inte melanin, men det är naturligtvis bara en gissning.

Homo Economicus

Anonym sa...

nu ska man faktiskt inte generalisera pga ett enskilt misstag, begånget av någon eller några tjänstemän. Människor gör misstag, och det förefaller från start ha varit ett administrativt misstag med själva dokumenteringen, som givit upphov till felstyrningen.

Givetvis är en väldigt ödmjuk ursäkt det minsta man kan gottgöra med, och sedan en väldigt rak och enkel beskrivning, vad som hänt och varför. Det finns ju trots allt rätt många illegala immigranter med falsk dokumentation, så det hela sätter bara fingret på vikten av identitetshandlingar som gör skäl för namnet, om inte, så kommer denna typ
av misstag att kunna fortsätta, just eftersom det är ett stort missbruk med svenska och andra europeiska identitetshandlingar.

Så man ska inte dra några slutsatser alls, förrän man vet mer exakt vad som utgjorde grund för misstaget. För övrigt är hela människans hjärna inkl språket inställt på att kunna dra generella slutsatser, av enskilda ting, det är så vi lärt oss överleva.
När ett barn frågat sin mamma eller pappa 10 - 15 gånger vad är det, och pekat på en och samma sak, så lägger man detta på minnet. Att inte generalisera är en utmaning, eftersom
det ofta är just denna egenskap som används vid bedrägerier, att ingå i ett mönster.

Just nu är mönstret att vi har en del för många illegala immigranter, och då får detta tyvärr konsekvenser. S.W