2021-08-17

Låt de afghanska flyktingarna stanna och granska Migrationsverkets agerande

I dag för fyra år sedan besökte jag de hundratals ungdomar från Afghanistan som på Medborgarplatsen i Stockholm manifesterade för att få stanna i Sverige. Jag läser i mina dagboksteckningar hur gripen jag var efter besöket. Så mycket liv, så mycket längtan - men också så mycket oro och så stark ångest över framtiden.

Redan då var jag övertygad om att det skulle bli praktiskt omöjligt för Sverige att utvisa mer än en mycket liten del av dem som fått avslag på sina asylansökningar till Afghanistan. Därför, menade jag, borde politiker och berörda myndigheter ta sitt ansvar och främja integrationen genom att ge dessa ungdomar permanenta uppehållstillstånd så de i trygghet kunde arbeta och studera och skapa sig en framtid i vårt fantastiska land.

Jag var långt ifrån ensam om att göra denna bedömning. Men responsen uteblev. 

Idag har de värsta farhågorna för Afghanistans framtid besannats. Talibanerna styr landet. Det råder ingen tvekan om att kvinnors ställning kommer att försämras, den fria pressen undermineras och förutsättningarna för en demokratisk utveckling med fria val och respekt för mänskliga rättigheter raseras. Alla inser att det under överskådlig tid inte kommer att vara möjligt att sända tillbaka flyktingar till Afghanistan.

Migrationsverket har tillfälligt stoppat alla utvisningar till landet. Men det krävs en långsiktig lösning för att dessa ungdomar inte ska hamna i ett juridiskt limbo. Ungdomarna måste genom uppehållstillstånd få bättre förutsättningar att arbeta och studera och bli en del av vårt svenska samhälle.

Så mycket lidande och så stora bortkastade resurser (till exempel i form av merarbete för Migrationsverket och migrationsdomstolarna) hade kunna undvikas om dessa unga hade fått permanenta uppehållstillstånd redan 2017. Låt oss se till att politikerna inte gör om samma misstag en gång till. 

Det är mindre än ett år sedan kristdemokraternas partiledare Ebba Busch på fullt allvar föreslog att Sverige skulle bygga fängelser i Afghanistan (!), för att minska platsbristen i svenska fängelser. Och bara för en dryg månad sedan föreslog moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria M Stenergard att Sverige borde dra in biståndet till Afghanistan eftersom landet inte var tillräckligt samarbetsvilligt med att processa utvisningar från Sverige till Afghanistan. Jag är orolig över att så fundamentalt felaktiga säkerhetsbedömningar av etablerade politiker sorglöst och okritiskt får ligga till grund för spektakulära politiska förslag.

Det är häpnadsväckande att Migrationsverket bara för några veckor sedan gjorde anspråk på att fortsätta utvisa människor till Afghanistan och att ansvariga politiker lät detta ske. Här krävs någon form av granskning - gärna genom en statligt tillsatt kommission med oberoende ledamöter - för att granska till exempel hur Migrationsverkets framtidsinriktade säkerhetsbedömningar kunde slå så fel. Granskningen bör syfta till att vara ansvarsutkrävande och ge vägledning framåt sa att misstagen inte ska upprepas i framtiden.

8 kommentarer:

Unknown sa...

Ja upphålsistånd till Alla Afghaner

Unknown sa...

Tack!!

Eva Albertsson sa...

Tack Ulf Bjereld för kloka och upplysande fakta! Det tål att upprepas gång på gång! #Granska Migrationsverket! #Ge permanenttånduppehållstills. #AmnestiNu

Habib sa...


Ja upphålsistånd till Alla Afghaner

Anonym sa...

Som Riksrevisionen och Verkets
egen revisor visat är identifi-
eringen rättsosäker. Vi vet inte
vilka dessa yngre män är. Vi ska
inte försvåra rekryteringen av
soldater till afghanska armen
genom att fresta med lättvunnen
asyl. Vi gjorde inte så under
Vinterkriget. /"GW

Maria´s Needlework & Samplers sa...

Min make har polis-id, tazkira, pass, 20 tal papper från amerikanska militären, Nato samt 100 tals bilder från sitt jobb som polis i Afghanistan. Tror du migrationsverket eller migrationsdomstolarna kunde bekräfta hans identitet? Nu 6 år senare så har migrationsverket lärt sig vad biometri är, alla hans papper ÄR original och de hade kunnat kontrollera detta på några timmar om de velat. Men nä.. eftersom han är polis så finns hans fingeravtryck i internationella databaser. Dom kontrollerar ju ingenting på migrationsverket utan sitter och gissar 🤨

millroll sa...

Ja! Granska Migrationsverket!

Unknown sa...

Granska Migrationsverket. To Anonym. Ok they are a danger. So change their age so they can be deported faster..is that logical or humane politics.