2013-11-21

Rignäsaffären lever vidare och tar sig nya absurda uttryck

Uppdaterat lördag 23 november: I dag avslöjar Göteborgs-Posten (GP) de råd som PR-byrån JKL för 145 000 kronor betalat till allmännyttiga Bostadsbolaget i samband med Uppdrag gransknings program om bland annat Bertil Rignäs kvittohantering. För dessa 145 000 kronor uppmanas Fastighetskontorets direktör Christina Johnsson att agera på ett sätt som går stick i stäv med Göteborgs egen öppenhetspolicy. Hon uppmanas bland annat att inte besvara telefonsamtal och att fördröja ärendenhanteringen. Jan Turvall, lektor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och expert på förvaltningsrätt och kommunalrätt, säger: Det är fullständigt orimligt att använda kommunala medel för att anlita ett företag som ger råd om hur man ska gå runt det svenska regelsystemet. Turvall tillägger: Detta att fördröja, att inte svara på telefonsamtal eller att det bara ska vara vissa personer som ska yttra sig. Det strider mot både tryckfrihetsförordningen, en grundlag, och förvaltningslagen.

Christina Johnsson hävdar att hon aldrig följde de råd hon fick av JKL.

Jag tror det vore bra om Göteborgs Stad tog ett samlat grepp om medieutbildning och medieträning, och inte försöker hantera uppkomna kriser med att snabbinkalla PR-byråer. Av skadan blir man vis, påstås det.
*
I dag berättar GT/Expressen att allmännyttiga Bostadsbolaget i Göteborg kallade in PR-byrån JKL så fort man fick veta att "Uppdrag granskning" begärt ut Bertil Rignäs kvitton från bostadsmässan i Cannes. Sammantaget betalade Bostadsbolaget ut 145 000 kronor till JKL för rådgivning och medieträning.

Jag har tidigare kommenterat den usla krishantering som kringgärdade Bertil Rignäs agerande i samband med att kvittoaffären uppdagades. I min naiva värld trodde jag då att Bostadsbolaget inte tagit hjälp av någon utomstående utan försökt hantera det internt. Goda råd är dyra, sägs det. I det här fallet var dåliga råd ännu dyrare.

JKL fick enligt GT/Expressen uppdraget att ge Bertil Rignäs medieträning samt bistå med rådgivning kring kommunikationen. Göteborgs stads kommunikationsdirektör Helena Mehner säger att hon själv förespråkade öppenhet och att Bertil Rignäs skulle medverka i Uppdrag granskning. Göteborgs stads informationspolicy är också mycket tydlig när det gäller öppenhet och transparens vid tillfällen som detta. JKL förordade däremot att Rignäs inte behövde låta sig intervjuas i programmet utan att han kunde svara med ett mejl.

Jag kan förstå att det i vår mediala tid då och då finns behov av att ta hjälp av personer som har professionell kompetens i hur man bäst möter media. I det här fallet valde Bostadsbolaget att betala 145 000 kronor för att diskutera med en PR-firma hur man skulle mediehantera ett felaktigt inlämnat kvitto om 600 kronor.

Om GT/Expressens uppgifter stämmer så är det inte bara Bostadsbolaget som har anledning att ta sig en funderare över hur detta kunde gå så illa. Även JKL:s anseende är skadat genom en rådgivning som uppenbarligen fick så katastrofala konsekvenser för alla inblandade, från Bertil Rignäs som människa till skattebetalarna i Göteborg.

6 kommentarer:

Anonym sa...

GP:s Hjörne vädjar om försoning och jämför Rignäs med den utsatta kvinnan i Johannesevangeliet. DET är absurt! De invigda i Göteborgsandans cirkel uppträder som vore de den Siscilianska maffian. Vem är Gudfadern? /Pelle

Anonym sa...

Jag fick också en kurs i mediaträning en gång i tiden, dock var den på 2 timmar och för drygt 40 personer. Men jag är lite tveksam till värdet. Ett av tipsen var att när man fick en fråga så skulle man snabbt fundera på "vilken är den värsta fråga han/hon kan ställa nu". Då skall jag mao tänka på tre saker: svara på den aktuella frågan, tänka ut vad nästa fråga kan bli, och tänka ut ett svar på denna nästa fråga.

Bättre då att lära sig de enkla trick som dagens pilitiker använder: svara på allt annat än den aktuella frågan. Vad säger det egetligen om politiker säger " nu satsar vi 3 miljarder på att förbättra jãrnvägen". Ingen hinner sätta in uppgiften i ett sammanhang, dvs hur omfattande är det svenska järnvägsnätet, vad kostar varje km järnväg i underhåll mm?. En del skulle säkert bli imponerade av sådan retorik, och tycka: "skönt, nu blir det tryggt att åka tåg igen". Dock kan jag avslöja att 3 miljarder är pengar som inte räcker långt om man skall underhålla det svenska järnvägsnätet. Betänk detta när Regeringen för något år sedan skulle tillskjuta 800 miljoner för underhåll av järnvägen. Reinfeldt lovade i DN debatt 50 kr mer i månaden till landets pensionärer, men nämnde inget om att höjningen äts upp av andra effekter i pensionssystemet.
Kjell Eriksson

Unknown sa...

Det säger en hel del inte bara om den kommunala förvaltningen om uppgiften om 145 000 kronor väger lättare än den om 600 kronor.

Hur stor blir notan för att trivialisera den på 145 000?

JKL-notan borde ge anledning till ett uppföljningsprogram - där notan visas jämte "matkvittot".

Anonym sa...

Hoppas du såg Töllborgs inbjudan att starta ett brett parti enbart för att rensa upp i bråten. Jag hoppas också på dig där! / Pelle

Ulrika Ehrensvärd sa...

Tack för att du uppmärksammar problemet, Ulf! Både som förvaltning och konsult tycker jag att man har ett etiskt ansvar. Att Göteborg föregår med gott exempel och agerar med öppenhet vore naturligt. Även utifrån sin historiska "belastning". Att man som konsultfirma agerar utifrån de etiska värderingar som finns i offentlig sektor, i alla fall i staten, är också fullt rimligt. Hur gör andra konsultfirmor?

Anonym sa...

Jag tycker inte det är konstigt att berörda chefer anlitar en medietränare om de blir granskade av "Uppdrag granskning". De kan givetvis inte bestämma vilka råd de kommer att få och jag tycker det är fullt möjligt/troligt att Christina Johnsson på Fastighetskontoret förkastade råden från JKL. Jag antar JKL numera är förkastat också.
Krister Persson