2011-03-17

Är det rätt att kalla hedersmord "barbariska"? Het debatt i Kanada

I min förra bloggpost beskrev jag Kanada - med rätt eller orätt - som ett land präglat av frihetlighet. Bekymret med frihetligheten är att den ena människans frihet ofta blir den andra människans ofrihet. Därför brukar frihetligheten kombineras med individuella (mänskliga) rättigheter som inte inte får kränkas av frihetsutövande människor.

Vilka dessa rättigheter är och hur de skall tolkas kan det råda olika uppfattningar om. Mycket av debatten om islamism berör dessa frågor. En fråga där det råder en öronbedövande enighet är de s k hedersmorden, som det är mycket svårt att hitta någon enskild person som vill tillåta eller försvara.

Men bara för att det råder enighet i frågan behöver det inte råda enighet om hur man skall formulera sig i den. Är det ex överhuvudtaget rimligt att tala om "hedersmord", i stället för bara "mord"? Vad tillför prefixet "heders-" till vår förståelse av det som skett? Bidrar inte begreppet bara till att stigmatisera olika folkgrupper och kulturer?

Detta är svåra frågor där jag inte formulerat någon säker uppfattning. Men frågan aktualiseras här i Kanada just nu, eftersom en ny regeringsbroschyr som ges till till invandrare och flyktingar varnar för utövandet av "barbariska" sedvänjor som hedersmord, könsstympning eller tvångsäktenskap. Justin Trudeau, liberal och oppositionens talesperson i immigrationsfrågor, kritiserade formuleringen genom att säga att han kände sig obekväm med användandet av ordet "barbarisk" i sammanhanget. Justin Trudeau förordade i stället ordet "oacceptabelt", vilket skulle minska risken för att invandrare kom i försvarsposition när de tog del av broschyren.

Trudeaus uttalande mötte våldsam kritik, såväl av framträdande politiker som i sociala media. På Twitter tvingas Trudeau i olika tweetar stapla förklaringar och ursäkter på varandra, kretsande kring temat att han visserligen tycker att utövande av hedersmord var "barbariskt", men att det ändå hade varit bättre att använda ordet "oacceptabelt" i broschyren. Här kommer tre exempel sedan igår, de kunde lätt mångfaldigas. Trudeau är en flitig twittrare.

My problem with the use of the word barbaric is that it was chosen to reassure Canadians rather than actually change unacceptable behaviours.


The subjective value loaded into that word makes it easy to dismiss as an insult, rather than a statement of basic, simple fact.

Ok, final word: all violence against women is barbaric. If my concerns about language led some to think otherwise, then I gladly apologize.

Vid sidan av det intressanta att en framträdande politiker ägnar Twitter åt självkritik och argumentation är den språkliga frågan intressant. Själv har jag inga problem alls med att t ex karaktärisera såväl tvångsäktenskap som dödsstraff som barbariska sedvänjor. Sedan kan man diskutera vilket språkbruk som är mest effektivt om man vill motverka dessa vidrigheter. I det här fallet får jag snarast intrycket av att användandet av ordet "barbariska" i första hand riktade sig till den inrikespolitiska kanadensiska scenen än till anländande invandrare och flyktingar.

Vore samma debatt möjlig i Sverige? Skulle Jan Björklund som liberal förespråka en informationsbroschyr till nyanlända som använder uttrycket "barbariska sedvänjor" om hedersmord, könsstympning och tvångsäktenskap? Vilken liberal skulle sätta sig själv på spel genom att stå upp och protestera? Hur skulle de rödgröna formulera sig?

*

Och ja - Justin Trudeau är son till Kanadas tidigare, legendariske premiärminister Pierre Trudeau.

1 kommentar:

Olof sa...

Vet inte vilken formulering som är den mest adekvata, men det största problemet med oron över att folk känner sig kränkta om man använder diverse starka uttryck för sådant som hedersmord, är att själva uttrycken för denna oron innebär ytterligare förnedring för alla de kvinnor som de facto och på goda grunder är oroliga för manligt våld om de inte anpassar sig till diverse kvinnoförnedrande traditioner.