2010-02-17

Utrikesdebatten och en radikaliserad socialdemokratisk utrikespolitik

Dagens Utrikesdebatt i riksdagen blev en intressant tillställning, inte minst eftersom det var första gången som de rödgröna skulle argumentera för sin gemensamma utrikespolitik. Dagen till ära hade de rödgröna också presenterat en ny gemensam plattform: En rödgrön politik för Sveriges relationer med världens länder.

Den rödgröna plattformen bidrar till en ytterligare radikalisering av socialdemokratisk utrikespolitik. Kanske inte främst för vad som sägs, utan sättet det sägs på. Borta är det mångåriga mantrat om att EU måste föra en gemensam utrikespolitik (underförstått: strunt samma vilket innehåll en sådan utrikespolitik skulle ha - det viktiga är att den är gemensam). I stället betonas vikten av att Sverige har en självständig röst i världen, ungefär som under den aktiva utrikespolitikens och Olof Palmes tid.

USA-kritiken är iögonfallande. En rödgrön regering skall: Verka för att USA:s blockad mot Kuba hävs. Kräva att USA stänger fängelset på Guantanomo under 2010 och att fångarna får sina fall behandlade i enlighet med de mänskliga rättigheterna. Verka för att USA ansluter sig till den internationella brottmålsdomstone ICC. Under Göran Perssons tid som partiledare var strategin i stället att inte offentligt kritisera USA, utan i stället försöka påverka genom informella samtal.

Däremot sägs nästan ingenting om EU eller om Afghanistan i det rödgröna dokumentet, vilket är ett uttryck för den oenighet som finns inom det rödgröna samarbetet i dessa frågor.

Den borgerliga alliansregeringens utrikesdeklaration som också presenterades i riksdagen i dag spelade ner Förenta Nationerna (FN), vilket avspeglar regeringens nedprioritering av FN-politiken. Det är också noterbart att ordet Gaza överhuvudtaget inte förekommer i deklarationen, trots den ohyggliga politiska och humanitära situationen i området. Däremot talar regeringen klarspråk när det gäller Israels ockupationspolitik, de olagliga bosättningarna samt Jerusalems status som huvudstad för två stater.

Det är också intressant att se vilka argument regeringen använder för att motivera den svenska insatsen i Afghanistan. Det är nu inte mindre än fem saker som den svenska militära insatsen skall åstadkomma: bekämpa terrorgrupper, stärka demokratin, bekämpa fattigdomen, skapa stabilitet samt minska heroinförsäljningen på Sveriges gator. Ju fler skäl som åberopas för att legitimera en militär insats, desto mer skeptisk blir jag.

De rödgröna är splittrade i frågan om EU och om Afghanistan - det är sant. Men den borgerliga alliansen är splittrad i synen på Nato och på EMU, vilket jämnar ut det hela.

Utrikesfrågor brukar sällan spela en central roll i valrörelsen. Men de rödgröna verkar sugna att gå på offensiven i dessa frågor, vilket öppnar för en extra intressant valrörelse.

18 kommentarer:

Lars M Hermansson sa...

Det är oerhört dystert att alla riksdagspartier fortsätter att hacka på Israel - mellanösterns kämpande demokrati som ständigt hotas av radikala arabstater och terrorrörelser.
Personligen tror jag Socialdemokraterna kommer att ta hand om den viktiga utrikesministerposten i en ny röd-grönregering, vilket innebär att dagens utrikespolitik i stort ligger fast. (V) kommer troligen att få svårt att påverka sådana centrala regeringsbeslut som utrikes -och säkerhetspolitiken utgör.
Eftersom (V) verkar på väg att ta bort sitt krav om EU-utträde blir skillnaderna mellan riksdagspartierna i utrikespolitiken snart ännu mindre.

Unknown sa...

Hacka på Israel? Vad jag blir trött på det ständiga gnället från dem som aldrig är villiga att erkänna att det kan finnas skäl att rikta kritik mot Israel. Det finns tydligen ingen gräns för de brott och de övergrepp dessa personer är beredda att acceptera från Israels sida med hänvisning till muslimska terrorister och arabiska diktaturer. Men när Israel bombar t.ex. sjukhus i Gaza med fosforbomber är det inte dessa diktatorer som spräng eller bränns till döds.

Andreas Bjurström sa...

Vad är orsaken till de rödgrönas stärkta nationalism som du beskriver? Ett tecken på att kommunisterna har stärkt sin position? Anpassning till Sd?

Anonym sa...

Jo, P-linden, det är mycket hack på Israel utöver legitim kritik. och ditt inlägg kom som ett exempel på det Lars M Hermansson tar upp. Anklagelser som "bomba sjukhus med fosforbomber" är hackande. Sansad kritik skulle se annorlunda ut. Du kan såukert få en förklaring från vapenexperter. Jag tror säkert Lars M.H. är villig att "erkänna att det kan finnas skäl att rikta kritik mot Israel". Det brukar de flesta israelvänner kunna göra. Det är det ensidiga hacket som är tråkigt.

Annars har ju somliga noterat att de rödgröna verkar låta Vänstern diktera utrikespolitiken. Samtidigt ligger tydligen lite munkavle på Ohly vad gäller Afghanistan i offentlig debatt. Sannerligen en röra.

A-K Roth

Af Dunkelspel sa...

Kertsin Lundell om Lundin oil och vår Utrikesminister

"Carl Bildt – styrelseledamot 2000–2006, aktieägare till februari 2007 – borde bli föremål för en brottsutredning. Den holländska ideella organisationen Ecos, som samlat bevis mot företaget, uppskattar antalet dödade i Sudan till 12 000 med 100 000-tals fördrivna, många av dem infångades av slavhandlare. 2003 sålde Lundin Petrolium Block 5a för en miljard vilket betyder 80 000 kronor per liv. Konflikten i Ogadenprovinsen fortsätter med tusentals döda."

Så handlar en sann moderat

Unknown sa...

Jag tror ingen av dem som förnekar Israeliska krigsbrott kommer att ändra uppfattning. Men det är sannerligen inte bara svenska riksdagspartier som "hackar" på israel.

http://www.hrw.org/node/81760

Anonym sa...

"Så handlar en sann moderat"

Eller så är Bildt ingen sann moderat. Folk fallerar, vänstern liksom högern. Ska man döma hela vänstern efter deras sidas lista på brott? Många anser ju det också. Man kan väl säga att Bildt är politiker och ser mest efter # 1, sig själv, som diverse andra på båda kanter. Undra på att det finns politikerförakt.

A-K Roth

Anonym sa...

P-linden, vilka är det som "förnekar" israeliska krigsbrott och vilka av dessa brott har fastställts? Jag har fått det förklarat för mig att i Sverige är man oskyldig tills motsatsen bevisats. Israel undersöker ju eller har redan undersökt ett antalanklagelser, misstänkta brott av IDF-personal. Vem är du att bedöma i detta fall? Du var på plats? Bäst inte falla till populistiska anklagelser. Goldstone säger ju själv att den information kommissionen fick från olika håll (av varierande trovärdighet, min anm.) inte håller i domstol.
Skärpning!

A-K Roth

Staffan sa...

Mer om de israeliska krigsförbrytarnas användande av fosfor mot palestinska civila:

http://www.dn.se/nyheter/varlden/israels-fosforbomber-dodade-hennes-familj-1.844154

Om nu Göran Perssons utrikespolitiska doktrin, som i praktiken innebar ett svassande för USA samtidigt som supermakten inledde en av sina aggressivaste perioder hittills, kan förklaras över, så är det värt att skåla för. Då har det rödgröna samarbetet inte varit förgävas.

Frågan om Afghanistan kanske utmålas som mer komplicerad än den behöver vara. Kriget där är nog inne på upphällningen och kommer förmodligen inte att fortsätta genom hela nästa mandatperiod. Så inget parti måste överge sin prestigeladdade position. Däremot kanske fjädrarna ruffas lite på alla de som trodde att vi kunde exportera demokrati och mänskliga rättigheter med bomber och gevär.

Anonym sa...

Staffan, du har alltså anklagat, vittnat och dömt: "de israeliska krigsförbrytarnas..."
Precis som dem socialdemokraterna har överlåtit de rödgrönas utrikespolitik till: (v) och (m).
A-K Roth

Bulten i Bo sa...

Intressant, Guantanamoförespråkaren A-K Roth har visst slutligen tagit fasta på mina ståndpunkter i alla de debatter om rättssäkerhet som vi haft genom tiderna.

Kommer din nya standard, att anklagelser endast ska avges då man har rättegångsdom i ryggen, gälla retroaktivt också?

Anonym sa...

BiB, är du säker på att du med ditt bagage i ämnet Israel, judar och judendom vill gå in på ämnet hacka på Israel? Jag förstår att du vill dra uppmärksamheten från 20%-linjen i Ulf Bjereld senaste debattartikel, den om Kristian Steiners rapport och kulturrasism.

Angående Guantanamo, har jag aldrig - aldrig! - varit emot att även dem som kallades "illegal combatants" skulle genomgå rättegång. Jag önskar Obama lycka till att finna säkra (för dem själva och omvärlden) platser att frige dem. Men jag tycks minnas att jag i debatt trodde att bl.a. vår egen Mehdi räddades till livet av amerikanerna, att han riskerade helt annan behandling av pakistanerna efter arresteringen när så många pakistanier bragdes av livet. Äventyrlig kille, Mehdi.

Angående Jan Guillou i din goddas'yxskaft-liknande länk så går jag bara efter vad denne äventyrare och fiction-skribent själv berättat. BTW, han kan nog tävla med dig i kulturellt hackande och grovt vinklade/falska påståenden så han kvallar nog också.

A-K Roth

Bulten i Bo sa...

A-K Roth är som vanligt välkommen att påvisa något olämpligt "bagage" från min sida, men som det kommer att synas nedan så klarar hon inte det.

Lika lite som vi kommer att se några "håller i domstol"-bevis för terrorism hos någon person vars ärende Jan Guillou skulle ha gått. Eller för den delen, några som helst domstolshållande bevis för den rövarhistoria som A-K Roth förtäljer om Mehdi Ghezali.

A-K Roth är dubbla standarden personifierad!

Anonym sa...

BiB:

Bland ditt olämpliga bagage är de år du om och om igen spred lögnen att bara människor med en viss DNA-basparsekvens kunde bli israeliska medborgare, otaliga antydningar om anmälningar av debattörer, raljeringar om antisemitism...
Du ska nog inte tala om dubbelstandard.

A-K Roth

Bulten i Bo sa...

Till A-K

att bara människor med en viss DNA-basparsekvens kunde bli israeliska medborgare

Så har jag, mig veterligen, aldrig uttryckt det. Däremot är det riktigt att Israel har en invandringspolitik där stamtavleaspekter har störst betydelse för om man ska få "återvända" eller inte.

Jag har många gånger varnat förtalsdrivande personer (t.ex. du själv, i fallet Mehdi Ghezali) för att detta är brottsligt och (i teorin) kan leda till åtal. Om du uppfattat detta som ett hot beklagar jag detta; själv har jag aldrig haft för avsikt att gå till polisen.

"raljeringar om antisemitism", tja, om någon debattör någon gång gett utryck för antisemitism och jag då raljerat över detta vedervärdiga beteende, då har jag svårt att skämmas över det.

Men jag gratulerar dig över att ha kommit till insikt över att Guantanmofångarna ska ställas inför rättvis rättegång eller friges. Får jag fråga, hur långa häktningstider tycker du man kan tillåta innan åtal ska väckas? Inte 9 år väl?

Anonym sa...

Nej, nio år är alldeles för länge, BiB. Jag hade väntat militära eller civila rättegångar långt tidigare. Men dina alltför ofta kommande "hotelser" - som många har utsatts för - antydde och syftade på anmälningar på ett mycket obehagligt sätt. Men du har ju inte dömts för det så du är oskyldig, inte sant? :)

Och nu har du lyckats vrida debatten till personnivå i stället för att diskutera idéerna i debattartikeln. Så vi kan ju fastställa att i motsats till vad P-linden säger har Israel inte dömts för krigsförbrytelse. Det borde du ha pekat ut om du verkar för sanning i stället för att komma med personförföljelse. Dubbelstandard?

A-K

Bulten i Bo sa...

Nej, Israel har inte dömts för krigsförbrytelse men baserat på HRW:s info länkad ovan så borde ju en internationell krigsförbrytardomstol ta hand om och utreda fallet.

Och i ett sådant fall är det ju upp till dig och mig att leva upp till de respektive standarder som vi satt i tidigare fall, A-K Roth. För mig innebär det att stenhårt hävda att eventuell åtalad Tzipi Livni ska ha rätt till en rättvis rättegång, rätt att få veta vad hon är anklagad för och rätt till advokat. Samt att eventuellt frihetsberövande under utredningens gång skall domstolprövas på samma sätt som häktningar sker i demokratier.

Du har dock en lättare arbetsinsats i ett sådant fall, A-K. Du kan vänta nio rättegångsfria år tills det att totyren, stålbursfängslandet och waterboardingen av Tzipi Livni har inträtt i det stadiet att du vågar träda in och försiktigt hävda att man bör "finna säkra (för Tzipi själv och för omvärlden) platser att frige henne".

Det är viktigt att hålla en och samma standard.

Anonym sa...

Så, BiB, du håller med att Israel eller israeler nu inte ska kallas krigsförbrytare. Det är ju ändå något. Jag uppskattar att du lyckats sluta med personangrepp för den här gången men du kunde ha sparat dina många ord då du jämför äpplen och päron och helt glömde bort bananerna, dem de rödgröna i Sverige inte verkar vilja hålla ansvariga för någonting - jag menar uttryckligen ansvariga med krav och konsekvenser - utan hellre vill tala med.

Jag ser o motsats till du inte HRW som trovärdiga i alla instanser eller alla deras vittnen som trovärdiga. Innan man ska gå efter deras omdöme måste de visa liiite mer omdöme. Jag är skeptisk till hur opolitiska de är.

Faktum är att Lars M H. har noterat här att det hackas på Israel oproportionerligt mycket och att jag håller med. Men det förstår nog inte hackare på Israel. Vi har diskuterat klart. We're done!

A-K Roth