2007-07-10

Almedalen III: Mona Sahlin och den röda frihetsvisionen

Mona Sahlin hade bättre tur med vädret. Mycket folk och uppsluppen stämning. Det finns en ärlig strävan efter förnyelse på samtliga nivåer inom partiet. Frågan är inte om, utan på vilket sätt.

Ett bärande tema i Monas tal var strävan efter en röd vision om frihet. I de socialdemokratiska programtexterna lyfts tre grundläggande värden ständigt fram; frihet, jämlikhet och solidaritet. När det gäller jämlikheten och solidariteten står socialdemokratin stark, såväl i förhållande till väljarna som när det gäller förmågan att formulera en politik som knyter an till dessa värden.

Men det är sämre beställt med friheten. Socialdemokraterna har förlorat striden om frihetsvärdet till de borgerliga partierna. Främst moderaterna och folkpartiet har lättare att formulera politiska förslag i frihetstermer än vad socialdemokraterna har. En förklaring är att socialdemokraterna är ett klassbaserat parti där arbetarklassens frigörelse var ett av de ursprungliga målen. Men dagens senindustriella samhälle är mycket mer individualiserat än det samhälle där socialdemokratin föddes och så småningom tog ledningen och makten.

För att kunna återkomma till ett långvarigt regeringsinnehav måste socialdemokratin utveckla ett tänkande som kombinerar jämlikheten och solidariteten med en frihetsvision där individualismen inte står för egoism utan för frigörelse. Där friheten inte står i motsättning till utan i stället förstärker jämlikheten och solidariteten.

Frågan om den röda frihetsvisionen kommer med all sannolikhet att få en central plats i det rådslagsarbete som partiet genomför fram till kongressen 2009.

Inga kommentarer: