2014-08-17

Varför väljer Fredrik Reinfeldt att ställa flyktingmottagning mot sociala reformer?

Fredrik Reinfeldts sommartal på Norrmalmstorg igår bjöd på en stor överraskning. I talet vädjade Fredrik Reinfeldt till svenska folket att öppna sina hjärtan för dem som nu flyr till Sverige från olika krigshärdar i världen, samtidigt som han starkt betonade de ekonomiska kostnader som flyktingmottagandet skulle föra med sig. Reinfeldt anklagade de rödgröna partierna för att inte ta hänsyn till de ökade kostnaderna för flyktingmottagningen när de utformat sina reformförslag inför valet i september.

De flesta bedömare är ense om att Fredrik Reinfeldts utspel gynnar Sverigedemokraterna. Partier tenderar att gynnas när deras profilfrågor får ökat utrymme i samhällsdebatten, och i det här fallet formulerar sig Reinfeldt på ett sätt som ger stöd åt Sverigedemokraternas verklighetsbild - en generös flyktingmottagning blir ett hinder för viktiga samhällsreformer. Det är inte konstigt att Sverigedemokraterna jublade igår.

Varför väljer då Fredrik Reinfeldt att göra på detta sättet? Hans aversion mot Sverigedemokraterna är väl känd och det är också svårt att se vilka politiska mål han hoppas kunna uppnå. Vilka är de sakpolitiska och strategiska överväganden som ligger bakom utspelet? Jag ser åtminstone tre olika alternativ.

1.) Fredrik Reinfeldt vill visa statsmannaskap, genom att ge uttryck för generositet i flyktingpolitiken och samtidigt vara beredd att ta de ekonomiska konsekvenserna av en sådan generositet. Den rödgröna oppositionen kan utpekas som ekonomiskt oansvarig och anklagas för att bygga luftslott till väljarna. Alliansen underläge i opinionen är nära nog hopplöst. Fredrik Reinfeldt försöker nu attrahera den del av medelklassen som gärna ser en generös flyktingpolitik men som i dagläget inte brinner för sociala reformer. Fredrik Reinfeldt hoppas på detta sätt vinna en del röster från övriga allianspartier, men framför allt attrahera väljare som tvekar mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Alliansen.

Mot denna tolkning talar att Moderaterna är det parti vars väljare är mest negativa till en generös flyktingmottagning, om vi bortser från Sverigedemokraterna. Sannolikheten är stor att Fredrik Reinfeldt genom sitt utspel demobiliserar en del av sina egna väljare, eller till och med riskerar att mista dem till Sverigedemokraterna eller till något alliansparti. I vilket fall är det svårt att se att utspelet skulle kunna bli den game-changer ("spelvändare") som förhindrar att de rödgröna partierna blir större än Alliansen.

2.) Fredrik Reinfeldt inser att spelet är slut och han vill nu åstadkomma en situation där det blir så svårt som möjligt för de rödgröna partierna att regera. Genom att lyfta fram flyktingfrågan och genom att sätta flyktingmottagning i motsättning till sociala reformer ökar han sannolikheten för att Sverigedemokraterna kommer att få spela en vågmästarroll efter valet i september och att en rödgrön regering under ledning av Stefan Löfven får svårt att överleva hela mandatperioden. Alliansen kan utnyttja den rödgröna regeringens svårigheter till att lyfta fram sin egen regeringsduglighet och stå väl rustade inför valet 2018, eller inför ett eventuellt nyval innan dess.

Mot denna tolkning talar att Fredrik Reinfeldt verkligen avskyr Sverigedemokraterna, och att det därför är högst tveksamt att han skulle bjuda Sverigedemokraterna på ökat opinionsstöd i hopp om att därigenom underlätta ett återkommande till makten för Alliansen om några år. Sverigedemokraternas nya väljare skulle också med stor sannolikhet komma just från Moderaterna, och det finns ingen självklarhet i att de skulle välja att komma tillbaka till Moderaterna i valet 2018. Det är heller inte självklart att Moderaterna och de övriga allianspartierna skulle ha något att vinna på ett nyval.

3.) Fredrik Reinfeldt insåg inte att hans formulering skulle få det spinn som det nu fick. Reinfeldt talade utan manus, vilket ger utrymme för improvisation och för formuleringar som inte alltid är så väl valda. I så fall kommer Fredrik Reinfeldt - kanske redan i kväll i SVT Agenda - att tona ned sitt utspel och försöka rikta fokus på andra saker.

Mot denna tolkning talar att Fredrik Reinfeldt är en skicklig och rutinerad politiker, och att han borde/måste ha insett konsekvenserna av sitt sätt att uttrycka sig.

Sammantaget lutar jag trots allt åt alternativ 1 ovan, möjligen i kombination med alternativ 3. Jag inser att det kan röra sig om visst önsketänkande från min sida. Jag har alltid hållit Fredrik Reinfeldt högt för att han hållit rågången mot Sverigedemokraterna och jag har svårt att tro att han i valrörelsens slutskede frivilligt skulle bjuda dem på en sådan karamell. Fredrik Reinfeldts uttalanden och agerande de närmaste dagarna lär ge ökad vägledning i saken.

31 kommentarer:

 1. Anonym6:29 em

  Varifrån kommer den spridda uppfattningen att Reinfeldt "avskyr Sverigedemokraterna"? Är det något han sagt, eller något han visat i handling? Har han inte regerat med stöd av just SD i fyra års tid nu?

  SvaraRadera
 2. David Holmberg6:39 em

  Jag lyssnade på presskonferensen före hans tal, via nätsändning. Flera journalister tog upp frågan om Migrationsverkets begäran om 48 miljarder till under kommande år, utöver redan budgeterade medel. Frågan från journalisthåll var om "krona för krona" skulle gälla, dvs vad skulle då behöva sparas in på. Reinfeldt svarade atr nej, där gällde inte krona för krona.

  Det här är ju nya uppgifter, prognoserna drivs delvis upp av situationen i Syrien och Irak. Hur skulle han rimligtvis kunna komma undan de här frågeställningarna, Ulf? Hur ska han besvara det? Vilket sätt vore rätt.

  Även om invandringen på sikt är bra, även ekonomiskt, för Sverige, är det klart att flyktiongmottagande på omkring 80000 personer/ år kommer kosta i just den här situationen (som inte varar för evigt). Svenskar har dock tagit del av de ohyggliga scenerna via nyheter och de flesta öppnar just sina hjärtan. Högst rimlig vädjan.

  SvaraRadera
 3. Anonym6:43 em

  Bjereld, du är ju en bildad person men du framstår som osannolikt naiv när det gäller invandringens kostnader. Om man väljer att spendera sina pengar på ett ändamål blir andra ändamål lidande. Så är det vare sig det gäller privatpersoner eller staten. Kan inte Reinfeldts utspel ses som att han inser att frågan kommit till vägs ände och att vi måste göra något åt att vi tar emot c a 10 ggr fler asyl- och anhöriginvandrare än exempelvis Tyskland som anses generösa? Jag lyssnade på Assar Lindbeck, nationalekonomen, som pekar på att vi kan inte kombinera en vidlyftig invandringspolitik med en väl utbyggd generell välfärd. Är det inte dags att väljarna får det tydligt beskrivet?

  SvaraRadera
 4. David Holmberg6:51 em

  Blir bara så trött av den cynism som de här har mötts av. Här har vi i Sverige en högerledare, statsminister, som talar om en mottagande attityd för de flyktingar som nu kommer, även om det skulle kosta pengar. I vilket annat europeiskt land skulle det hända? Glöm Cameron och Sarkozy, glöm Nederländerna, Danmark, Norge, Finland, Österrike m.fl m.fl.

  Reinfeldt skulle pressed av dåliga opinionssiffror och flykt till SD, kunna tala om behov av minskade "volymer". Men nej, öppna era hjärtan för fler flyktingar.

  Från visst vänsterhåll, inte alla, kommer då sura kommentarer. Reinfeldt gynnar högerextremisterna. Genom att tala för öppenhet.

  SvaraRadera
 5. Anonym7:38 em

  F.R uttalande kom strax efter migrationsverkets begäran om 48 extra miljarder. Här slåss partierna om reformer på några miljoner eller enstaka miljarder. Och så står vi samtidigt inför skenande kostander för förd flyktingpolitik.

  Ca 400.000 invandrare väntas begära uppehållstillstånd i Sverige visar Migrationsverkets nya prognos för i år och 2015. Innebär 1 miljon människor på så kort tid som fem år om det fortsätter.

  Känns heller inte okej att detta inte får debatteras i våra tidningar om man får tro Marika Formgren ledarskribent som skriver om censuren i svensk media på sin blogg idag. Hon slutar.

  SvaraRadera
 6. Genom rekordinvandringen som alliansen och Miljöpartiet påfört Sverige har vi kommit i ett nytt, och allvarligt, läge. Det vore konstigt om detta bara tystades ned. Reinfeldt har väl insett att loppet är kört och vill genom sin vädjan till folket om stora uppoffringar till följd av invandringen, där både plånbok och hjärtan etc. ska öppnas, lämna in med rent samvete. Att han och Moderaterna skulle tjäna på detta är ju helt osannolikt. Däremot har SD fått den största öppningen i en valrörelse någonsin när nu självaste statsministern lyfter upp deras viktigaste fråga på dagordningen under minst sagt spektakulära former. Moderaterna lovar ju i princip ingenting i valrörelsen mot bakgrund av skenande kostnader för rekordinvandringen. Om inte detta gynnar SD kommer ingenting att göra det...

  SvaraRadera
 7. Anonym7:58 em

  David Holmberg, det finns inte ett enda belägg för att flyktinginvandring skulle generera ekonomiska vinster för mottagarlandet, nationalekonomen Tino Sanandaji har gått igenom detta grundligt i detalj. Statsministern bekräftar nu vad SD påtalat under flera år, dessa volymer i förhållande till en välfärdsnation är direkt ohållbar, finns inte ett enda exempel i världshistorien där en nation fått ihop detta pusslet. Arbetskraftsinvandring är en helt annan sak, så försök inte ens referera till exempelvis 1800-talets USA. Till dagens datum har ingen kunnat peka på att SD har fel i sina kalkyler, till skillnad från majoriteten av partierna stödjer de även sina argument genom faktisk statistik, dock inte den manipulerade typen som FP försökte sig på med Sandviken vilket givetvis visade sig vara en komplett lögn från den uppenbart kroniska desinformationsminister Erik Ullenhag. Citat från Tino:

  "Vi ser återigen att media inte är neutral i sin rapportering utan desperat söker efter sätt att övertyga sina läsare att invandring egentligen är lönsam. Eftersom integrationen på arbetsmarknaden i Sverige är sämst i västvärlden existerar det idag inte en enda studie som använd standardmetoder som kommit fram till att invandring är lönsam."

  SvaraRadera
 8. Några säger att invandringen kostar pengar. Andra säger att invandringen är lönsam. Den efterfrågade arbetskraftsinvandringen är lönsam. Den behjärtansvärda invandringen kostar pengar.

  Många skiljer inte på olika typer av migrationskostnader utan talar om lönsam invandring generellt och säger samtidigt att vi ska vara generösa och ta emot människor med asylskäl. Vari ligger generositeten att utnyttja lönsam invandring?

  På få områden kan ett öppet hyckleri leva vidare så som när det gäller invandringspolitiken.

  SvaraRadera
 9. "Kan inte Reinfeldts utspel ses som att han inser att frågan kommit till vägs ände och att vi måste göra något åt att vi tar emot c a 10 ggr fler asyl- och anhöriginvandrare än exempelvis Tyskland som anses generösa?"

  Nej, det kan det inte. Då hade han gjort som Billström och talat om behovet av att "minska volymerna". Reinfeldt gör här tvärtom och vädjar till folket om att de ska göra ännu större uppoffringar. Enligt Reinfeldt är ju Sverige en "humanitär stormakt" och det är den ställningen som nu ska försvaras, kosta vad det kosta vill. Likt en Karl XII drar "stridshingsten" sitt svärd och beger sig ut på slagfältet med totalt dödsförakt, förvissad om han strider för en rättfärdig sak...

  SvaraRadera
 10. Smutstaktik, att fortsätta regera med ett starkare SD. Ingen ny taktik enligt min fiendes fiende är min vän.

  SvaraRadera
 11. Anonym10:54 em

  Tillsammans med kvällens klargörande om att Reinfeldt vill sitta kvar med SD:s stöd så är det väl ganska tydligt vad "öppna hjärtan"-talet syftade till?

  SvaraRadera
 12. Anonym11:21 em

  När jag hör Fredrik Reinfeldt, så tänker jag på Gustaf IV, och jag förstår vilka känslor som drev fram 1809 års statskupp.

  SvaraRadera
 13. Anonym12:17 fm

  Re Anonym 10:54: Nej, det är inte tydligt. Kan du inte klargöra?

  SvaraRadera
 14. Anonym1:38 fm

  Vilken märklig analys. Om du läser Reinfeldts bok "Det sovande folket" så får du svar på din fråga. Målet är att rasera välfärdssamhället och dumpa lönerna.
  Allt enligt storfinansens önskemål. Läst på lite bättre då det finns massor av dokument och böcker där de själva beskriver slutmålet - även om det kan ta sin tid.
  Målsättningen med den enorma invandring från tredje världen har således inget med humanism att göra utan är ett redskap för att i förlängningen raser nationalstaten Sverige och därmed även demokratin.
  Varför då? Geopolitiskt läge, naturresurser som malm, el, skog, rent vatten till exempel.

  Det som förbryllar mig är att socialdemokraterna arbetar mot samma mål då konsekvenserna blir desamma oavsett färg på parti då politiken är exakt likadan.
  /ICH

  SvaraRadera
 15. Jesper7:15 fm

  Lars, du har förmodligen rätt och jag beklagar att jag röstade på honom. Att döma av opinionsläget är det fler än jag som kommit till den insikten. Jag såg honom i Agenda igår och häpnar över att han kan påstå att vi behöver alla dessa människor för att trygga ett framtida behov av arbetskraft. Det är skandal att detta argument inte ifrågasätts av journalisterna. Ingen vet hur behoven ser ut om 10 år men det mesta tyder på att efterfrågan på okvalificerad arbetskraft minskar och att vi kommer se en ökad automatisering också inom vård och omsorg.

  SvaraRadera
 16. Anonym6:05 em

  Anonym 12:17: Att backa från löftet att det största blocket ska regera är bara möjligt dagen efter man har hållit ett "öppna era hjärtan"-tal.

  SvaraRadera
 17. Sixten Andréasson6:09 em

  Bra analys. Tror att antingen alt.1 eller 2 är troligast. Anser att S realpolitiskt kunde kontra med att relativt mjukt förespråka en minskning av flyktingmottagandet, sammankopplat med överenskommelsen med LO om "Ordningoch reda" vad det gäller EU-medborgares dumpning av bygg- och transportarbeten. Så rycker man också undan stor del av stödet för SD.

  SvaraRadera
 18. Konstig debatt tycker jag. I sak anser ju Reinfeldt och S ungefär samma sak när det gäller flyktingfrågan, d v s att vi skall ha en generös flyktingpolitik, och jag och de flesta andra verkar ju dessutom hålla med.

  Reinfeldt förtydligade att vi bör ha det trots att det i vissa fall självfallet kostar en hel del, vilket är ärligt och rakryggat.

  Wallström, och senare Löfven, däremot kritiserar denna tydlighet. Antingen anser de inte att det innebär några kostnader att t ex ta emot analfabeter från Somalia med djupa psykologiska men efter hemska erfarenheter och minnen, vilket vore oerhört märkligt och naivt. Eller också så anser de att det så klart visst kostar en hel del, men att det inte är något vi skall säga öppet.

  Jag lutar åt att det andra alternativet är det korrekta. Jag tror dock att det inte alls är speciellt klokt i relation till SD. Tvärtom så finns ju hur mycket info som helst på nätet just om att de etablerade partierna ljuger och mörkar när det gäller flyktingfrågan, vilket i sig med stor säkerhet har attraherat ganska många potentiella SD-väljare.

  Att däremot öppet säga att det mesta av invandringen förmoodligen är samhällsekonomsikt lönsam men att det självfallet finns delar av flytingpoilitiken som kostar en hel del, men som vi ändå skall ha av humanitära skäl (till skillnad från snävt ekonomiska), blir mycket svårare att kritisera för Åkesson m fl.

  SvaraRadera
 19. Många uppfattar invandringsfrågan som komplicerad. Det är den. Men den blir av en annan art och dimension när invandring av offer för förföljelser följs av förövarna. Man ska inte bortse från att ISIS-folket fördrivs av exv kurder till länder, som Sverige, där de har uppenbara asylskäl.

  Vi ska inte heller bortse från att vi "fostrats" till att se alla asylsökande som flyktingar och offer. Ingen får omtalas som förövare som flyr undan hämnden. Vad händer om det någonstans i fjärran anas en gräns där medietrendsättarna inte längre blir tagna på allvar när de låtsas?

  SvaraRadera
 20. "Tillsammans med kvällens klargörande om att Reinfeldt vill sitta kvar med SD:s stöd så är det väl ganska tydligt vad "öppna hjärtan"-talet syftade till?"

  Om vi leker med tanken på att han vill sitta kvar med SD:s stöd så har han ju omöjliggjort det genom sitt tal (han hade i stället behövt "göra en Billström" för att det skulle vara möjligt). Tror du att SD vill begå politiskt självmord genom att stödja den mannen? I ett sådant läge skulle SD givetvis lägga ned sina röster och låta de rödgröna göra processen kort med honom... Reinfeldt själv lyfte fram att han med sitt tal ville vara ärlig mot det svenska folket. Och en sådan potentiellt självdestruktiv ärlighet kan knappast komma från någon annan än en som insett att loppet är kört.

  SvaraRadera
 21. Anonym9:21 em

  Sossarna anklagar Reinfeldt för att regera med hjälp av sd redan nu (före valet). Det är ett konstigt påstående. Sd är folkvalda, och kommer ett föslag från alliansen så är det väl troligt att antingen röstar sd för- eller emot förslaget.

  Men det blir lite hycklande då ledande sossar säger att "vi" lägger våra egna förslag och röstar på våra egna förslag, och detta oavsett hur sd eventuellt röstar.
  Kjell Eriksson

  SvaraRadera
 22. Anonym10:45 em

  Instämmer med Olof 6:35 em. Bra sammanfattning.

  SvaraRadera
 23. Anonym4:55 em

  Jag tycker #Anonym 10:45 em och #Olof 6:35 em skulle ägna några minuter åt att försöka fundera ut varför den enklare tillverkningsindustrin flyttar från Europa.

  SvaraRadera
 24. Klas Åmark8:12 em

  Du har nog fel i alla tolkningar Ulf - Reinfeldt avser att sitta kvar som statsminister även om de rödgröna får fler mandat i riksdagen än alliansen. Han kommer knappast att göra upp direkt med Sverigedemokraterna utan räknar kallt med att de stöder honom som statsminister. Om det går bra för Sverigedemokraterna i valet så gynnar det Reinfeldts taktik. Budgeten får han alltid igenom, så mycket mer tänker han inte göra, att döma av M:s valaffischer och Reinfeldts DN-artikel.

  SvaraRadera
 25. Med anledning av att Sverigedemokraterna ofta röstar med Alliansen under riksdagens voteringar är det inte helt osannolikt att vi får se en blåbrun allians efter valet. För att förhindra detta måste Socialdemokraterna göra ett bra valresultat samtidigt som de tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet erhåller mer än 50% av rösterna.

  SvaraRadera
 26. Anonym10:45 fm

  Anta att nationalekonomen Tino Sanandaji har rätt att efter sju år jobbar ca hälften av invandrarna (inkluderat arbetskraftsinvandrare). Finns en anleding att tro att i framtiden kommer ännu färre ha jobb av den anledningen arbetskraftinvandrarna blir en mindre andel jämfört med asyl och annhörig invandring. Plus att vi mättar marknaden på jobb.


  Jag är inte någon SD:are, för mig kan vi gärna ha en generös flyktingpolitik. Men min fråga är om vi kommer klara detta ekonomiskt? Det vi gör just nu kan bli förödande. Vi kommer ta emot i runda slängar 200.000 invandrare per år (flyktingar, anhöriga, arbetskraft etc) om man ska tro på migrationsverkets prognos.

  Vad händer om vi tar hit 1 miljon på fem år och bara 30% skulle få jobb efter 7 år?

  Bör man inte sätta sveriges främsta ekonomer och räkna på olika senarion?

  SvaraRadera
 27. Oberoende av uppfattning när det gäller Sveriges förmåga, så kommer vi att få stora svårigheter att hantera den situation som uppstår när det inte håller att låtsas längre.

  All förvrängning av fakta leder till något som vi inte har beredskap för.

  SvaraRadera
 28. Anonym3:09 em

  Fredrik Reinfeldt är en pk-ist som med sin nedmontering av välfärden visat att han inte värnar om samhällets utsatta, utan bara om sin egen makt. En pk-ist avskyr inte nödvändigtvis Sverigedemokraterna, utan bryr sig främst om sin egen yta.

  Reinfeldt vill framstå som invandrarvänlig och Sd-fientlig – och det gör han även med detta utspel, även om Sd gynnas. Men framför allt vill han vinna valet om det går, i andra hand minimera valförlusten genom att Sd blir vågmästare, och i tredje hand skaffa sig ett gott eftermäle.

  Kanske är utspelet ett desperat försök att vända valdebatten (om stärkt välfärd eller sänkta skatter) till att få de rödgröna med framstå som oansvariga, då deras utlovade reformer inte kan finansieras p.g.a. invandringens skenande kostnader. Att Sd tjänar röster på utspelet är det värt, om de rödgröna förlorar på affären. Om Reinfeldt kalkylerat rätt är en annan fråga – alliansen kan ju också tappa röster till Sd. Misslyckas utspelet har Reinfeldt åtminstone skaffat sig ett gott eftermäle – åtminstone i pk-isternas värld.

  Utav dina alternativ tror jag mest på nummer 2.

  SvaraRadera
 29. Reinfeldt har inte kommit till någon officiell siffra alls. Det har Migrationsverket gjort. Reinfeldt skulle ha kommit till en tabusiffra som inrymmer de kostnader som tar vid utöver de som går via Migrationsverket. Den siffran vill många förskonas från, eftersom välfärden är avhängig den siffran.

  Nedmontering av välfärden?

  SvaraRadera
 30. Anonym4:10 em

  Ulf, så här efter valet, tror du fortfarande inte på alternativ 2? Jag tror Reinfeldt visste exakt vad han gjorde den 16 augusti 2014. Han såg att loppet var kört och var beredd att göra livet så surt som möjligt för Löfvén. Reinfeldts arv kommer vi i Sverige att få leva med under lång lång tid...

  SvaraRadera
 31. Anonym5:38 em

  Jag undrar hur man istället kan försvara att man inte är öppen och rak med sanningen av populistiska skäl?

  /PE

  SvaraRadera